Custom Query (233 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 233)

1 2 3

Status: closed (100 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#308 Отстранен проблем със забиване на системата при използване на голям графичен ресурс wqw дефект major Common 1.5
#309 Печат на етикети - настройка за размери на етикети wqw подобрение major Номенклатури 1.5
#317 Нова справка - Достигнати мин/макс количества по складове wqw задача major Номенклатури 1.5
#350 Реализирана е генерация на продажба от документи за покупка wqw подобрение major Търговска система 1.5
#352 Генерация на покупка на база документи за продажби wqw подобрение major Търговска система 1.5
#353 Генериране на документ за корекция wqw подобрение major Търговска система 1.5
#363 Във Форма за избор - Продукти и материали е добавен бутон Доставни цени на контрагент wqw подобрение major Номенклатури 1.5
#366 Нови колони във Форма за избор - Продукти и материали wqw подобрение major Номенклатури 1.5
#372 Сравняване на цени при генерация на продажба от ЗК wqw подобрение major Търговска система 1.5
#385 Плащане на валутни документи в каса и банка cveti задача major Търговска система 1.5
#431 Нов шаблон на "Документи за заявка" igbr задача major Търговска система 1.5
#432 Нов шаблон на "Документи за заявка" wqw задача major Търговска система 1.5
#433 Добавени са две колони в справка "Неизпълнени заявки" wqw задача major Търговска система 1.5
#434 Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици wqw задача major Търговска система 1.5
#435 Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици igbr задача major Търговска система 1.5
#436 Нов шаблон на "Документи за заявка" wqw задача major Търговска система 1.5
#437 Добавени са валутни стойности в списъците на документи за продажба и покупка wqw подобрение major Търговска система 1.5
#438 Създадени са два нови шаблона за печат на Кредитни/ Дебитни документи wqw задача major Търговска система 1.5
#445 Добавена е партида във филтри на "Списък Продажби" и "Списък Покупки" wqw подобрение major Търговска система 1.0
#448 Доработки във форма Избор - Партиди на продукти wqw подобрение major Търговска система 1.5
#457 В списък с "Документи за ревизия" са добавени две колони wqw задача major Търговска система 1.5
#458 Доработки във форма "Филтър - Документи за заявка" wqw подобрение major Търговска система 1.5
#459 Доработки във форма за създаване на "Документ за заявка" wqw подобрение major Търговска система 1.5
#460 Доработки, свързани с валидиране на "Документи за заявка" wqw задача major Търговска система 1.5
#461 Проверки в "Документи за заявки" wqw задача major Търговска система 1.5
#478 Доработки в справка Проверка за отрицателни количества в складовете wqw подобрение major Търговска система 1.5
#480 Доработки в справка Картон на продукт/ материал wqw дефект major Търговска система 1.5
#481 Доработки във Филтър - Документи за покупка wqw подобрение major Търговска система 1.5
#532 Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент wqw подобрение major Номенклатури 1.5
#561 Нов реквизит във филтър-формата при Печат на ценови листи wqw подобрение major Номенклатури 1.5
#573 Нова схема за запазване на количества от заявка wqw подобрение major Търговска система 1.5
#302 Автоматично обзавеждане на колона Валутен курс в документи wqw дефект minor Common 1.5
#304 Валидиране на баркодове wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#305 Трансформация на продукти при фактуриране на база стойност wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#306 Съобразяване на Схеми с ТО% с продукти в промоция wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#307 Документ за ревизия съдържащ продукти с валутни цени wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#310 Баркодове над 16 символа wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#314 Десет цифрен номер на покупките wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#315 Изпращане на e-mail от Документи за заявка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#316 Отстранен проблем при приключване на Кредитен документ (в определена ситуация) wqw дефект minor Търговска система 1.5
#318 Добавена колона "Допълнителен текст" в Складови документи wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#319 Добавена колона "Коментар" в справка "Вземания и задължения по падежи" wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#320 Добавяне на реквизити в продукти/материали wqw подобрение minor Common 1.5
#321 Промяна в справка "Печат на ценови листи" - ценообразуване wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#322 Разблокиране на количества на продукти, които са изтрити в продажбата wqw подобрение minor Common 1.5
#323 Нов skin на ДПрод/ФПрод wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#340 Отстранен проблем в справка ''Върнати стоки от клиенти'' wqw дефект minor Търговска система 1.5
#367 Копиране на списъци от Dreem в Excel wqw дефект minor Common 1.5
#368 Нови реквизити във филтър форма на продажби wqw дефект minor Търговска система 1.5
#379 Реализиран шаблон за текст на email-и wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#388 Размяна на реквизити в Клиентска гаранционна карта wqw дефект minor Търговска система 1.5
#400 Реализирана е нова справка "Дневник на склад" wqw задача minor Common 1.5
#415 Нов реквизит "Допълнително ДДС" в документи за покупка/ продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#418 Нова справка "Ценова листа с наличности" wqw задача minor Търговска система 1.5
#420 Нова колона в списък с документи за заявки wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#450 Добавена е колона в шаблон за печат на документи за заявка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#483 Търсене по сериен номер във Филтър - Гаранционни карти wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#484 Добавен е разходен център във "Филтър - Продажби/Плащания" wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#486 Статуси на документи wqw подобрение minor Common 1.5
#504 Промяна във формата Избор - Преглед или Печат на документи wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#505 Промяна в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw подобрение minor Common 1.5
#506 Експорт в .pdf или .xls на Декларация 6 alk подобрение minor ТРЗ 1.5
#507 Промяна при изпращане на документ по E-mail wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#537 Анулиране на фактура със запазване на номер wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#539 Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#541 Маркиране на задължителни реквизити wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#549 Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс количества по складове" wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#550 Добавяне на панели за преглед wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#551 Лента с инструменти в поле за коментар при Контрагенти и Продукти wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#552 Предложение за дозареждане на склад wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#553 Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в списък продажби wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#554 Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#556 Нови колони в справка "Сравняване салда на контрагенти в търговска / счетоводна система" wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#557 Нови реквизити във филтър формата на Документи за заявки wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#558 Показване на Картон на стока директно от редовете на документ wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#559 Добавена е колона Група в справка Движение на стоки в складове wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#560 Преглед на баркод на продукт wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#562 Сигнализация за различен склад във форма за генерация от продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#563 Добавен селектор за Поделение в справки за марж и рентабилност wqw подобрение minor Common 1.5
#564 Генерация на Документ за продажба от заявка само с продукти, имащи разполагаеми количества wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#565 Нови колони във филтъра на форма Избор при Касови документи и Банкови извлечения wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#567 Предупреждение за "сделка на загуба" в редове на продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#575 Нова колона "Продадено кол." при въвеждане на Мин. / Макс. количества във форма Контрагент, панел Списъци wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#576 Нова колона "ДДС на продукт / материал" wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#577 Автоматично генериране на заявка към доставчик wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#578 Обединяване на Ценови листи wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#595 Нов раздел във форма Начални салда на сметка pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#596 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#598 Нова бланка при печат на Заявки wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#599 Ценови листи в редове на документ за покупка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#604 Нова справка "Брой продажби по артикули" wqw подобрение minor Common 1.5
#605 Нова опция в Документи за ревизия wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#611 Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#612 Нов списък с прикачени файлове към продукт wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#623 Заглавие на всяка страница wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#631 Нова колона Дата падеж в Документ за заявка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#633 Нови реквизити в шаблон SG16 wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#634 Дизайн на форма Начални салда на сметка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#635 Информация брой редове в дърво на списъци wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#636 Имперсониране на потребител от администратор wqw подобрение minor Търговска система 1.5
(more results for this group on next page)
1 2 3
Note: See TracQuery for help on using queries.