Custom Query (16 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ testing wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1219 Годишни обороти - списък с данни testing wqw minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1247 BUG: Копиране на складов документ testing wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1250 BUG: Приключване на Покпука new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1256 Допълнителен текст по редовете на документ за продажба testing plamen minor 1.5 RTM Търговска система
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ new wqw minor 1.5 RTM Търговска система
#1254 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw major 1.5 RTM Търговска система
#1262 BUG: Грешна среднопретеглена цена new wqw major 1.5 RTM Търговска система
#39 BUG: Автоматичен размер на колоните на списък accepted wqw critical ToBeDone Common
#65 BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) accepted pgbr critical 2.0 Beta1 Счетоводство
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи new wqw critical 2.0 Beta1 Търговска система
#1244 BUG: Запазени количества testing wqw critical 1.5 RTM Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.