Custom Query (24 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (22 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#1102 BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба wqw дефект critical 1.5 8 years
#1178 BUG: Нов контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 7 years
#1179 BUG: Забележка за контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 7 years
#269 POS: Без генерация на ПКО в счетоводството wqw дефект major 1.5 13 years
#270 POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта" wqw подобрение major 1.5 13 years
#276 POS: Предупреждение за издаване на фактура wqw подобрение major 1.5 13 years
#608 POS: Реализиране на асинхронни операции wqw подобрение minor 1.5 11 years
#671 POS: Отчети на виртуален ФП wqw подобрение minor 1.5 11 years
#672 POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП wqw задача minor 1.5 11 years
#693 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 11 years
#714 POS: Печат фактури wqw подобрение minor 1.5 11 years
#783 POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП wqw задача minor 1.5 10 years
#784 POS: нови реквизити при печат бележки с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 10 years
#933 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 10 years
#974 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 9 years
#975 POS: Наличност на продукти по други складове wqw подобрение minor 1.5 9 years
#1067 POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет wqw подобрение minor 1.5 8 years
#1119 POS: Усвояване на ваучери wqw подобрение minor 1.5 8 years
#1149 POS: Поддръжка на клиентски код за външни системи wqw задача minor 1.5 7 years
#1186 POS: Дата и фискални фактури wqw подобрение minor 1.5 7 years
#1214 Дилър при продажба през POS wqw подобрение minor 1.5 6 years
#1257 POS: Форма - Избор Продукти wqw подобрение minor 1.5 5 years

Resolution: invalid (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#1217 POS: Прилагане на ТО върху цени от промоции wqw дефект minor 1.5 6 years

Resolution: worksforme (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#927 BUG: POS - Редакция Текущ продукт wqw дефект minor 1.5 10 years
Note: See TracQuery for help on using queries.