Custom Query (233 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 233)

1 2 3

Resolution: fixed (100 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#433 Добавени са две колони в справка "Неизпълнени заявки" wqw задача major Търговска система 1.5
#435 Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици igbr задача major Търговска система 1.5
#436 Нов шаблон на "Документи за заявка" wqw задача major Търговска система 1.5
#437 Добавени са валутни стойности в списъците на документи за продажба и покупка wqw подобрение major Търговска система 1.5
#438 Създадени са два нови шаблона за печат на Кредитни/ Дебитни документи wqw задача major Търговска система 1.5
#461 Проверки в "Документи за заявки" wqw задача major Търговска система 1.5
#478 Доработки в справка Проверка за отрицателни количества в складовете wqw подобрение major Търговска система 1.5
#480 Доработки в справка Картон на продукт/ материал wqw дефект major Търговска система 1.5
#481 Доработки във Филтър - Документи за покупка wqw подобрение major Търговска система 1.5
#532 Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент wqw подобрение major Номенклатури 1.5
#561 Нов реквизит във филтър-формата при Печат на ценови листи wqw подобрение major Номенклатури 1.5
#573 Нова схема за запазване на количества от заявка wqw подобрение major Търговска система 1.5
#415 Нов реквизит "Допълнително ДДС" в документи за покупка/ продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#418 Нова справка "Ценова листа с наличности" wqw задача minor Търговска система 1.5
#420 Нова колона в списък с документи за заявки wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#483 Търсене по сериен номер във Филтър - Гаранционни карти wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#484 Добавен е разходен център във "Филтър - Продажби/Плащания" wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#486 Статуси на документи wqw подобрение minor Common 1.5
#504 Промяна във формата Избор - Преглед или Печат на документи wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#505 Промяна в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw подобрение minor Common 1.5
#506 Експорт в .pdf или .xls на Декларация 6 alk подобрение minor ТРЗ 1.5
#507 Промяна при изпращане на документ по E-mail wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#537 Анулиране на фактура със запазване на номер wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#539 Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#541 Маркиране на задължителни реквизити wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#549 Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс количества по складове" wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#550 Добавяне на панели за преглед wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#551 Лента с инструменти в поле за коментар при Контрагенти и Продукти wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#552 Предложение за дозареждане на склад wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#553 Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в списък продажби wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#554 Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#556 Нови колони в справка "Сравняване салда на контрагенти в търговска / счетоводна система" wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#557 Нови реквизити във филтър формата на Документи за заявки wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#558 Показване на Картон на стока директно от редовете на документ wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#559 Добавена е колона Група в справка Движение на стоки в складове wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#560 Преглед на баркод на продукт wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#562 Сигнализация за различен склад във форма за генерация от продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#563 Добавен селектор за Поделение в справки за марж и рентабилност wqw подобрение minor Common 1.5
#564 Генерация на Документ за продажба от заявка само с продукти, имащи разполагаеми количества wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#565 Нови колони във филтъра на форма Избор при Касови документи и Банкови извлечения wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#567 Предупреждение за "сделка на загуба" в редове на продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#575 Нова колона "Продадено кол." при въвеждане на Мин. / Макс. количества във форма Контрагент, панел Списъци wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#576 Нова колона "ДДС на продукт / материал" wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#577 Автоматично генериране на заявка към доставчик wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#578 Обединяване на Ценови листи wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#596 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#598 Нова бланка при печат на Заявки wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#599 Ценови листи в редове на документ за покупка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#604 Нова справка "Брой продажби по артикули" wqw подобрение minor Common 1.5
#605 Нова опция в Документи за ревизия wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#611 Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#612 Нов списък с прикачени файлове към продукт wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#623 Заглавие на всяка страница wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#631 Нова колона Дата падеж в Документ за заявка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#633 Нови реквизити в шаблон SG16 wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#634 Дизайн на форма Начални салда на сметка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#635 Информация брой редове в дърво на списъци wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#636 Имперсониране на потребител от администратор wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#637 Поле за допълнителна информация във форма за редакция на "Продукт" wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#638 Нови реквизити във форма на Документ за продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#639 Нова група типове документи в Документи за продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#641 Нови реквизити във филтър форма на справка Хронология на брак и липси в складове wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#642 Тотали по категории в скин SG09 и SG13 wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#644 Преглед на прикачен файл на продукт wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#645 Нова колона "Партида" при печат на складов документ wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#646 Многоредово копиране в списъци wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#647 Настройка печат документи wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#648 Нов реквизит Доп. ДДС в Счетоводни документи pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#649 Фиксиране размера на поле Док. No в счетоводни документи pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#651 Нова справка "KPI по продажби" wqw подобрение minor Common 1.5
#652 Промяна размер на колони с кодове wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#653 Секюрити върху доставни цени wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#655 Секюрити върху Запазени количества wqw подобрение minor Common 1.5
#656 Секюрити върху Документи за заявка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#657 Селектори на документи wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#659 Нов графичен документ за печат на Документ за продажба - SG17 wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#660 PDA Експорт / Импорт wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#661 Контрагенти, Поделения и Дилъри wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#663 Автоматично почистване на празни връзки wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#676 Нова номенклатура "Маршрути" wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#679 Изписване без признаци pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#684 Нова справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor Common 1.5
#687 Нови реквизити в печат на Гаранционни карти wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#688 Нова скин за печат на складови документи wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#689 Права на групи по продукти wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#697 Групово плащане в каса wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#705 Нова колона Поверителност wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#706 Нов шаблон за печат на документи wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#711 Нови колони в справка Реализация wqw подобрение minor Справки Търговска система 1.5
#726 Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#727 Доработка справка Върнати стоки wqw подобрение minor Справки Търговска система 1.5
#728 POS: Отчети на виртуален фискален принтер wqw подобрение minor POS 2.0
#729 Нови колони в Документ за продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#730 Добавяне на осигуровки за 2011 г. alk задача minor ТРЗ 1.5
#731 Генериране на начални салда в счетоводството pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#732 Бърз филтър на начални салда на сметки pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#733 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw подобрение minor Common 1.5
#734 Нови настройки в Автоматичен осчетоводител pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#735 Нови колони в списък Документи за продажба wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#738 Ценови листи в Документи за ревизия wqw подобрение minor Търговска система 1.5
(more results for this group on next page)
1 2 3
Note: See TracQuery for help on using queries.