Timeline


and

04/27/2009:

18:14 Ticket #312 (Проблем при генериране на КИПрод към фактури (свързани с други кредитни)) closed by wqw
fixed: Пипната usp_inv_Gener_Invoice_FromSellDoc
14:16 Ticket #311 (Разблокиране на количества на продукти, които са изтрити от продажбата) closed by wqw
fixed: Пипната usp_inv_TouchHeader

04/24/2009:

17:08 Ticket #315 (Изпращане на e-mail от Документи за заявка) closed by cveti
tested
17:07 Ticket #316 (Отстранен проблем при приключване на Кредитен документ (в определена ...) closed by cveti
tested
17:07 Ticket #318 (Добавена колона "Допълнителен текст" в Складови документи) closed by cveti
tested
16:59 Ticket #319 (Добавена колона "Коментар" в справка "Вземания и задължения по падежи") closed by cveti
tested
16:58 Ticket #320 (Добавяне на реквизити в продукти/материали) closed by cveti
tested
16:58 Ticket #321 (Промяна в справка "Печат на ценови листи" - ценообразуване) closed by cveti
tested
16:00 Ticket #321 (Промяна в справка "Печат на ценови листи" - ценообразуване) created by cveti
- В панел Ценови листи са добавени три склада - Визулизира се …
15:32 Ticket #320 (Добавяне на реквизити в продукти/материали) created by cveti
В Номенклатури Продукти и материали, в панел Реквизити са …
15:02 Ticket #319 (Добавена колона "Коментар" в справка "Вземания и задължения по падежи") created by cveti
Данните за колоната се взимат от полето Коментар при печат на …
14:53 Ticket #318 (Добавена колона "Допълнителен текст" в Складови документи) created by cveti
1. Обзавежда се автоматично при генерация на Складов документ от …
14:35 Ticket #252 (Справка минимални/максимални количества) closed by alk
fixed
13:32 Ticket #317 (Нова справка - Достигнати мин/макс количества по складове) closed by igbr
tested
13:32 Ticket #317 (Нова справка - Достигнати мин/макс количества по складове) created by igbr
Нова справка - Номенклатури >> Достигнати мин/макс количества по …
12:11 Ticket #252 (Справка минимални/максимални количества) reopened by igbr
11:53 Ticket #316 (Отстранен проблем при приключване на Кредитен документ (в определена ...) created by cveti
Ситуацията: Продажба, която е свързана с два складови документа: …
11:19 Ticket #315 (Изпращане на e-mail от Документи за заявка) created by cveti
Във формата за Заявка от клиент Заявка към доставчик е …
10:26 Ticket #314 (Десет цифрен номер на покупките) closed by igbr
tested
10:26 Ticket #314 (Десет цифрен номер на покупките) created by igbr
При въвеждане на покупка, ако в полето Док. No. се въведат …

04/23/2009:

17:25 Ticket #313 (Подредба на продуктите във ФПрод) created by cveti
Генерирам Фактура от множество продажби, в които има усвоен аванс. …

04/02/2009:

14:40 Ticket #62 (Издаване на валутни фактури) closed by alk
fixed: * В Документи за Покупка и Продажба (в header-a) са добавени реквизити …
14:33 Ticket #312 (Проблем при генериране на КИПрод към фактури (свързани с други кредитни)) created by cveti
При генериране на КИПрод към ФПрод (която от своя страна вече има …
12:40 Ticket #311 (Разблокиране на количества на продукти, които са изтрити от продажбата) created by pgbr
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.