Timeline


and

04/16/2010:

15:36 Ticket #396 (Поддръжка мултимониторни конфигурации) closed by igbr
fixed
15:33 Ticket #497 (Контрагенти и персони) closed by igbr
fixed: Ама не мислите ли че трябва да се разкара E-mail-а в грида на …
15:03 Ticket #501 (Некоректен чек бокс във форма Създаване Свързани документи - security) created by igbr
При приключване на Покупка системата извежда форма Създаване на …

04/13/2010:

17:07 Ticket #500 (Нови реквизити в шаблон SG16) closed by alk
fixed: Добавени са Транспорт, Шофьор и Място на доставка.

04/12/2010:

11:02 Ticket #500 (Нови реквизити в шаблон SG16) created by pgbr
- Комнетар при печат - Транспортна фирма - Шофьор - Място на доставка

04/09/2010:

18:13 Ticket #499 (Промяна на размер на колони с кодове) created by wqw
В шаблони на документи за продажба - fldItmCode - fldItmBarCode
17:51 Ticket #498 (e-mail на документи) created by pgbr
При е-mail-ване на документи, системата да обзавежда e-mail адресите …
17:46 Ticket #497 (Контрагенти и персони) created by pgbr
- 1. В контрагенти да се увеличи колоната за e-mail на VARCHAR(200) - …
17:40 Ticket #496 (Печат на продажба - SG08) closed by pgbr
fixed

04/06/2010:

17:33 Ticket #496 (Печат на продажба - SG08) created by igbr
Полето Допълнително описание е много събрано. Показва само два реда от …
12:08 Ticket #495 (Ревизия на Clustered Index-и) created by wqw
Създаване: - wqw nom_CostCenters - alk nom_Directions - …

03/25/2010:

21:07 Ticket #494 (Грешка при запис на .lic файл) created by wqw
[…]
14:49 Ticket #493 (Добавяне на цифров подпис на PDF файлове) created by wqw
- при запис и при експорт в PDF - настройка на изображение на подпис
14:47 Ticket #492 (Добавяне на тип баркодове "Тегловен") created by wqw
- Да се реализира следното кодиране - w - weight - l - lot - …
12:28 Ticket #491 (Справка "Сравняване на салда на контрагенти в търг. и счет. система") created by pgbr
Справката да се преработи , така че да работи едновременно по …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.