Timeline


and

05/13/2010:

14:31 Ticket #516 (Информация брой редове в дърво на списъци) created by wqw
- Суфикс в скоби брой редове след наименованието на списъка - Да се …
10:38 Ticket #515 (Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби) created by pgbr
- Дата на последна модификация От/До? дата - Филтърът да е само по …

05/12/2010:

14:54 Ticket #508 (Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали) closed by igbr
fixed

05/11/2010:

18:29 Ticket #514 (Предложение за дозареждане на склад) created by wqw
- във форма за редакция на Складов док. - меню Средства, Генериране …
14:16 Ticket #513 (POS: ToDo's) created by wqw
1. Multi-threading 1. Печат бонус точки по продажбата 1. …
14:15 Ticket #240 (POS: ToDo's) closed by wqw
fixed
14:15 Ticket #512 (ToDo's) created by wqw
1. Ресурсите на preview на бланките в DreemCnt15 да станат 8-bit …
14:14 Ticket #241 (ToDo's) closed by wqw
fixed
14:08 Ticket #511 (Платено в периода в списък продажби) created by wqw
- Добавяне на колони Платено в периода и Платено в периода във …

05/05/2010:

14:39 Ticket #510 (Обединяване ценови листи) created by wqw
Да допуска промяна на тип на ценова листа ако продуктите не се …

05/04/2010:

10:17 Ticket #509 (Реализиране на многоредов paste в списъци) created by wqw
- paste на таблици от excel - copy/paste на списъци от dreem (copy от …

05/03/2010:

14:53 Ticket #508 (Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали) created by igbr
В колоната Стойност по цена на придобиване, системата набива един …

04/29/2010:

16:40 Ticket #498 (e-mail на документи) closed by igbr
fixed
16:40 Ticket #507 (Промяна при изпращане на документ по E-mail) closed by igbr
fixed
16:40 Ticket #507 (Промяна при изпращане на документ по E-mail) created by igbr
Във форма Номенклатура-Контрагент, панел Списъци-Персони
14:50 Ticket #474 (Експорт на Декларация 6) closed by igbr
fixed
14:50 Ticket #506 (Експорт в .pdf или .xls на Декларация 6) closed by igbr
fixed
14:50 Ticket #506 (Експорт в .pdf или .xls на Декларация 6) created by igbr
В Помощника за експорт на декларации към НОИ е добавен бутон …
10:26 Ticket #502 (Марж и рентабилност) closed by igbr
fixed
10:26 Ticket #505 (Промяна в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по ...) closed by igbr
fixed
10:26 Ticket #505 (Промяна в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по ...) created by igbr
В справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по …
10:06 Ticket #501 (Некоректен чек бокс във форма Създаване Свързани документи - security) closed by igbr
fixed

04/28/2010:

19:01 СпецифичниПрава created by wqw
17:53 Ticket #499 (Промяна на размер на колони с кодове) closed by igbr
fixed
17:44 Ticket #504 (Промяна във формата Избор - Преглед или Печат на документи) closed by igbr
fixed
17:43 Ticket #504 (Промяна във формата Избор - Преглед или Печат на документи) created by igbr
Във формата Избор - Преглед или Печат на документи е пуснат нов …
17:08 Ticket #451 (Настройки шаблони на печат на документи) closed by igbr
fixed
15:58 Ticket #489 (В базата да се преименуват колони Cg/OwnPrsResive_ID na ...) closed by wqw
fixed
15:57 Ticket #439 (Добавяне на CustomRights) closed by wqw
fixed

04/26/2010:

12:09 Ticket #503 (Интеграция с Баркод системи) created by pgbr
1. Система за мобилни продажби и заявки
12:06 Ticket #502 (Марж и рентабилност) created by pgbr
В справката марж и рентабилност по продукти, да се добавят следните …

04/16/2010:

15:36 Ticket #396 (Поддръжка мултимониторни конфигурации) closed by igbr
fixed
15:33 Ticket #497 (Контрагенти и персони) closed by igbr
fixed: Ама не мислите ли че трябва да се разкара E-mail-а в грида на …
15:03 Ticket #501 (Некоректен чек бокс във форма Създаване Свързани документи - security) created by igbr
При приключване на Покупка системата извежда форма Създаване на …

04/13/2010:

17:07 Ticket #500 (Нови реквизити в шаблон SG16) closed by alk
fixed: Добавени са Транспорт, Шофьор и Място на доставка.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.