Timeline


and

07/12/2010:

16:43 Ticket #510 (Обединяване ценови листи) closed by deni
fixed
16:39 Ticket #577 (Автоматично генериране на заявка към доставчик) closed by deni
fixed
16:39 Ticket #577 (Автоматично генериране на заявка към доставчик) created by deni
На база настройка на Мин. / макс. количества в избран склад …
16:18 Ticket #534 (Автоматично генериране на заявка към доставчик) closed by deni
fixed
16:17 Ticket #520 (Лента с инструменти на Rich TextBox) closed by wqw
fixed
16:16 Ticket #456 (Реимбурсмънт на цени с ДДС) closed by wqw
fixed
16:16 Ticket #453 (Секюрити върху док. за заявка) closed by wqw
fixed
16:16 Ticket #413 (Секюрити в/у доставни цени) closed by wqw
fixed
16:16 Ticket #383 (Доработки в система за сигурност) closed by wqw
fixed
16:16 Ticket #157 (Секюрити в/у Запазени количества) closed by wqw
fixed
16:15 Ticket #494 (Грешка при запис на .lic файл) closed by wqw
fixed
12:14 Ticket #576 (Нова колона "ДДС на продукт / материал") closed by deni
fixed
12:14 Ticket #576 (Нова колона "ДДС на продукт / материал") created by deni
Във форма за редакция на Ценови листи, панел Основни е …
11:47 Ticket #546 (Процент ДДС в ценови листи) closed by deni
fixed
11:34 Ticket #575 (Нова колона "Продадено кол." при въвеждане на Мин. / Макс. количества ...) closed by deni
fixed
11:34 Ticket #575 (Нова колона "Продадено кол." при въвеждане на Мин. / Макс. количества ...) created by deni
Във форма Контрагент, панел Списъци - Мин / Макс количества по …
11:19 Ticket #548 (Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент) closed by deni
fixed

07/08/2010:

18:00 Ticket #574 (Вдигане на FKs във sys_Users) created by wqw
- FKs от - Prs_ID - CashDesk_ID - CgStore_ID - …
15:21 Ticket #573 (Нова схема за запазване на количества от заявка) closed by deni
fixed
15:21 Ticket #573 (Нова схема за запазване на количества от заявка) created by deni
Във формата за приключване на Заявка от клиент е добавена опция …
13:05 Ticket #572 (FIX на дати при въвеждане на покупки) created by pgbr
Пепи здравей, Имам един проблем с доставките - ако можеш да го …

07/07/2010:

18:00 Ticket #568 (Документи за заявка - запазени количества) closed by deni
fixed
14:28 Ticket #570 (Филтър на завки по неактивни продукти) closed by deni
fixed
14:24 Ticket #571 (Неработещ филтър при избор на продукт в ДПрод) closed by deni
fixed
11:58 Ticket #571 (Неработещ филтър при избор на продукт в ДПрод) created by deni
Не се отваря филтър във Форма за избор на продукт, панел …
11:54 Ticket #570 (Филтър на завки по неактивни продукти) created by deni
При настроен филтър в заявки по определени неактивни продукти, …
11:36 Ticket #569 (Трансформиране при фактуриране с мярка = основна мярка) closed by deni
fixed

07/06/2010:

14:30 Ticket #569 (Трансформиране при фактуриране с мярка = основна мярка) created by deni
Когато се настройва Tрансформиране при фактуриране на продукт А …
13:01 Ticket #568 (Документи за заявка - запазени количества) created by igbr
1. През Документ за заявка да може да се запазват количества както е …
10:55 Ticket #567 (Предупреждение за "сделка на загуба" в редове на продажба) closed by deni
fixed
10:55 Ticket #567 (Предупреждение за "сделка на загуба" в редове на продажба) created by deni
Добавена е сигнализация при продажба на стоки с цена, която е по-ниска …
10:20 Ticket #545 (Предупреждение в редове на продажба за "сделка на загуба") closed by deni
fixed

07/05/2010:

13:34 Ticket #424 (Корекция налични права в каса и банка) closed by wqw
fixed
13:27 Ticket #523 (Промяна на фон на форми помощници) closed by wqw
fixed
12:53 Ticket #538 (Некоректен размер на DocNо при функции за извличане на плащания) closed by wqw
fixed
12:14 Ticket #566 (Дименсии и категории на контрагенти и продукти) created by wqw
- Промяна етикети/колони Тип категория -> Дименсия - …

07/02/2010:

16:53 Ticket #565 (Нови колони във филтъра на форма Избор при Касови документи и Банкови ...) closed by deni
fixed
16:53 Ticket #565 (Нови колони във филтъра на форма Избор при Касови документи и Банкови ...) created by deni
Във филтъра на форма Избор при добавяне на Свързан …
16:08 Ticket #564 (Генерация на Документ за продажба от заявка само с продукти, имащи ...) closed by deni
fixed
16:08 Ticket #564 (Генерация на Документ за продажба от заявка само с продукти, имащи ...) created by deni
Във форма за генерация на продажба от Завка от клиент е добавена …
15:21 Ticket #544 (Генерация от заявка само от разполагаеми количества) closed by deni
fixed
13:59 Ticket #487 (Нов шаблон на Оферта) closed by deni
fixed
11:46 Ticket #527 (Нови колони в списък документи при плащане (каса, банка)) closed by deni
fixed
11:14 Ticket #336 (Добавяне на мярка в списък Кодове на доставчици) closed by deni
fixed
11:05 Ticket #563 (Добавен селектор за Поделение в справки за марж и рентабилност) closed by deni
fixed
11:05 Ticket #563 (Добавен селектор за Поделение в справки за марж и рентабилност) created by deni
Добавен е реквизит Поделение във филтър-формата, раздел …
11:05 Ticket #540 (Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност) closed by deni
fixed

07/01/2010:

15:28 Ticket #555 (Сигнализация в приключен СД) closed by deni
fixed
10:48 Ticket #562 (Сигнализация за различен склад във форма за генерация от продажба) closed by deni
fixed
10:48 Ticket #562 (Сигнализация за различен склад във форма за генерация от продажба) created by deni
Във форма за генерация на РСД от продажба е въведена сигнализация с …
10:38 Ticket #561 (Нов реквизит във филтър-формата при Печат на ценови листи) closed by deni
fixed
10:37 Ticket #561 (Нов реквизит във филтър-формата при Печат на ценови листи) created by deni
Добавена е нова опция С промоции във филтър-формата на Печат …
10:37 Ticket #529 (Печат на ценови листи) closed by deni
fixed

06/30/2010:

17:14 Ticket #519 (Преглед на баркод на продукт) closed by deni
fixed
17:13 Ticket #560 (Преглед на баркод на продукт) closed by deni
fixed
17:13 Ticket #560 (Преглед на баркод на продукт) created by deni
Във форма за редакция на продукт, панел Списъци, списък …
16:27 Ticket #535 (Колона Категория на продукт в справка Движение на стоки в складовете) closed by deni
fixed
16:27 Ticket #559 (Добавена е колона Група в справка Движение на стоки в складове) closed by deni
fixed
16:27 Ticket #559 (Добавена е колона Група в справка Движение на стоки в складове) created by deni
Добавена е нова колона Група за изгледа Списък с данни в …
15:44 Ticket #558 (Показване на Картон на стока директно от редовете на документ) closed by deni
fixed
15:43 Ticket #543 (Показване на Картон на стока директно от редовете на док.) closed by deni
fixed
15:43 Ticket #558 (Показване на Картон на стока директно от редовете на документ) created by deni
Добавен е информационен селектор в колона Количество в следните …
15:20 Ticket #542 (Нови реквизити във филтър форма на док. за заявки) closed by deni
fixed
15:17 Ticket #557 (Нови реквизити във филтър формата на Документи за заявки) closed by deni
fixed
15:17 Ticket #557 (Нови реквизити във филтър формата на Документи за заявки) created by deni
Добавени са нови реквизити във филтър-формата на Документи за заявки в …
11:55 Ticket #491 (Справка "Сравняване на салда на контрагенти в търг. и счет. система") closed by deni
fixed
11:52 Ticket #553 (Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в ...) closed by deni
fixed
11:52 Ticket #552 (Предложение за дозареждане на склад) closed by deni
fixed
11:52 Ticket #551 (Лента с инструменти в поле за коментар при Контрагенти и Продукти) closed by deni
fixed
11:51 Ticket #554 (Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби) closed by deni
fixed
11:45 Ticket #556 (Нови колони в справка "Сравняване салда на контрагенти в търговска / ...) closed by deni
fixed
10:58 Ticket #556 (Нови колони в справка "Сравняване салда на контрагенти в търговска / ...) created by deni
Справката е преработена и са добавени нови колони, базирани на разлики …
10:36 Ticket #536 (При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена) closed by deni
fixed

06/29/2010:

16:51 Ticket #555 (Сигнализация в приключен СД) created by deni
При складов документ в състояние приключен да няма сигнализация за …
16:45 Ticket #554 (Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби) created by deni
Добавени са нови реквизити Модификация От/До? във филтър-формите …
16:40 Ticket #553 (Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в ...) created by deni
Добавени са колони Платено в периода и Платено в периода във …
16:28 Ticket #552 (Предложение за дозареждане на склад) created by deni
Във формата за редакция на Складов документ, меню Средства е …
16:06 Ticket #551 (Лента с инструменти в поле за коментар при Контрагенти и Продукти) created by deni
В полето за коментар при формата за редакция на Контрагент и …
15:55 Ticket #9 (Toolbar за редакция на RTB) closed by deni
fixed
15:54 Ticket #514 (Предложение за дозареждане на склад) closed by deni
fixed
15:38 Ticket #539 (Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал) closed by deni
fixed
15:10 Ticket #515 (Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби) closed by deni
fixed
12:58 Ticket #550 (Добавяне на панели за преглед) closed by deni
fixed
12:58 Ticket #550 (Добавяне на панели за преглед) created by deni
Добавени са панели за преглед в дясната част на списъците при: …
12:17 Ticket #521 (Добавяне и подобряване на панели за преглед) closed by deni
fixed
12:14 Ticket #528 (Сигнализиране на склад във форма за генерация) closed by deni
fixed
12:10 Ticket #511 (Платено в периода в списък продажби) closed by deni
fixed
12:01 Ticket #549 (Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс ...) closed by deni
fixed
11:58 Ticket #549 (Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс ...) created by deni
В Справка Достигнати Мин / Макс количества по складове е …
11:46 Ticket #533 (Справка Достигнати Мин / Макс количества по складвове да има колона ...) closed by deni
fixed

06/28/2010:

17:13 Ticket #548 (Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент) created by deni
Във форма Контрагент - панел Списъци - Мин / Макс количества по …
16:10 Ticket #532 (Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент) closed by deni
fixed
14:25 Ticket #547 (Описание на атрибути в номенклатури) created by wqw
- Да се популират описания на атрибути на форма за редакция на - …
14:22 Ticket #546 (Процент ДДС в ценови листи) created by wqw
Да взима ДДС от настойки на продукт в списъци с цени във форми за …
14:20 Ticket #545 (Предупреждение в редове на продажба за "сделка на загуба") created by wqw
- В редовете да калкулира средна цена в свързани (приключени) РСД и да …
14:16 Ticket #544 (Генерация от заявка само от разполагаеми количества) created by wqw
- Опция във формата за генерация - Да преценява и резервирани по …

06/26/2010:

19:57 Ticket #543 (Показване на Картон на стока директно от редовете на док.) created by wqw
- Във формите за редакция на документи от търговската система в …

06/24/2010:

16:47 Ticket #541 (Маркиране на задължителни реквизити) closed by deni
fixed
16:41 Ticket #542 (Нови реквизити във филтър форма на док. за заявки) created by wqw
В раздел контрагент добавяне селектори - Дилър - Поделение В списък …

06/23/2010:

15:13 Ticket #541 (Маркиране на задължителни реквизити) created by deni
Задължителните реквизити при попълване на Формите за редакция на …

06/22/2010:

11:13 Ticket #540 (Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност) created by wqw
- Във форми frmMngGrossMargeFilterXxx - добавяне на селектор на …

06/21/2010:

15:40 Ticket #539 (Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал) created by deni
В справка Картон на продукт / материал за количествен картон е …
15:30 Ticket #526 (Картон на продукт материал) closed by deni
fixed

06/18/2010:

13:50 Ticket #538 (Некоректен размер на DocNо при функции за извличане на плащания) created by alk
Заради размера на acc_Docs.DocNo се налага да се разшири колона …
10:57 Ticket #517 (Сигнализация недостатъчна наличност в складов док.) closed by deni
fixed
10:28 Ticket #530 (Редакция на категории на продукти от списъка) closed by deni
fixed
10:25 Ticket #522 (Подобряване на помощник първоначално стартиране) closed by deni
fixed
10:17 Ticket #524 (Уникалност на валутни курсове) closed by deni
fixed
10:12 Ticket #525 (Маркиране задължителни реквизити) closed by deni
fixed
10:08 Ticket #518 (Списък със служители) closed by deni
fixed
09:59 Ticket #531 (При отваряне на Продукт/материал системата гърми) closed by deni
fixed

06/17/2010:

14:24 Ticket #516 (Информация брой редове в дърво на списъци) closed by deni
fixed

06/16/2010:

18:07 Ticket #427 (Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер) closed by deni
fixed
18:05 Ticket #537 (Анулиране на фактура със запазване на номер) closed by deni
fixed
18:02 Ticket #537 (Анулиране на фактура със запазване на номер) created by deni
При необходимост от анулиране на данъчен документ в системата, за да …
14:55 Ticket #536 (При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена) created by deni
В Документ за покупка има един продукт на две различни цени. При …
11:25 Ticket #535 (Колона Категория на продукт в справка Движение на стоки в складовете) created by igbr
В справката Движение на стоки в складовете да се пусне колона …
11:20 Ticket #534 (Автоматично генериране на заявка към доставчик) created by igbr
Във форма Заявка към доставчик да може да се генерира …
10:31 Ticket #533 (Справка Достигнати Мин / Макс количества по складвове да има колона ...) created by igbr
В Справка Достигнати Мин / Макс количества по складове да се …
10:23 Ticket #532 (Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент) created by igbr
Във форма Контрагент - панел Списъци е добавен нов списък за въвеждане …

06/15/2010:

17:42 Ticket #531 (При отваряне на Продукт/материал системата гърми) created by deni
При отваряне на Продукт/материал системата гърми Ambiguous column …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.