Timeline


and

11/01/2010:

17:22 Ticket #645 (Нова колона "Партида" при печат на складов документ) closed by deni
fixed
17:22 Ticket #645 (Нова колона "Партида" при печат на складов документ) created by deni
Добавена е нова колона Партида при печат на складов документ - …
17:20 Ticket #644 (Преглед на прикачен файл на продукт) created by deni
Във форма за редакция на продукт, панел Основни е добавена рамка …
17:11 Ticket #643 (Нов графичен документ за печат на док. за продажба (SG17)) created by alk
SG17-Графичен док. групиран по категория с цени с ДДС: - Има …
17:08 Ticket #642 (Тотали по категории в скин SG09 и SG13) closed by deni
fixed
17:08 Ticket #642 (Тотали по категории в скин SG09 и SG13) created by deni
Добавени са тотали на количествата по категории в бланки SG09 и …
17:02 Ticket #641 (Нови реквизити във филтър форма на справка Хронология на брак и липси ...) closed by deni
fixed
17:02 Ticket #641 (Нови реквизити във филтър форма на справка Хронология на брак и липси ...) created by deni
Добавени са следните реквизити във филтър форма на справка …
17:01 Ticket #640 (Автоматично почистване на празни връзки) created by wqw
При приключване на док. - Ако във връзки с док. количествата с нула …
16:51 Ticket #639 (Нова група типове документи в Документи за продажба) closed by deni
fixed
16:51 Ticket #639 (Нова група типове документи в Документи за продажба) created by deni
Добавена е нова група Проформи в Типове документи на Документи …
16:44 Ticket #638 (Нови реквизити във форма на Документ за продажба) closed by deni
fixed
16:44 Ticket #638 (Нови реквизити във форма на Документ за продажба) created by deni
В панел Допълнителни от формата за Документ за продажба са …
16:31 Ticket #637 (Поле за допълнителна информация във форма за редакция на "Продукт") closed by deni
fixed
16:31 Ticket #637 (Поле за допълнителна информация във форма за редакция на "Продукт") created by deni
- В панел Основни от форма за редакция на Продукт / …
15:30 Ticket #636 (Имперсониране на потребител от администратор) closed by deni
fixed
15:30 Ticket #636 (Имперсониране на потребител от администратор) created by deni
Администраторите в Dreem вече могат да имперсонират други потребители …
14:38 Ticket #635 (Информация брой редове в дърво на списъци) closed by deni
fixed
14:38 Ticket #635 (Информация брой редове в дърво на списъци) created by deni
Добавена е информация(суфикс в скоби след наименованието на списъка) …
13:45 Ticket #633 (Нови реквизити в шаблон SG16) closed by deni
fixed
13:44 Ticket #634 (Дизайн на форма Начални салда на сметка) closed by deni
fixed
13:44 Ticket #634 (Дизайн на форма Начални салда на сметка) created by deni
Във форма за Начални салда по сметка е добавен втори раздел …
13:37 Ticket #633 (Нови реквизити в шаблон SG16) created by deni
Добавени са нови реквизити в шаблон за печат на документи SG16: * …
11:49 Ticket #583 (Бързия филтър по 'Име' търси съвпадение навсякъде да работи и в ...) closed by deni
fixed

10/31/2010:

13:32 Ticket #632 (Нова справка "KPI по продажби") created by wqw
- Добавяне в група Мениджмънт - Справка във вид на обобщена таблица …

10/29/2010:

17:28 Ticket #631 (Нова колона Дата падеж в Документ за заявка) closed by deni
fixed
17:28 Ticket #631 (Нова колона Дата падеж в Документ за заявка) created by deni
Добавена е нова колона Дата падеж в Документ за заявка. …
17:27 Ticket #616 (Добавяне на колона "Дата падеж" в Документи за заявка) closed by deni
fixed
17:18 Ticket #629 (Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове) closed by deni
fixed
16:45 Ticket #612 (Нов списък с прикачени файлове към продукт) closed by deni
fixed
16:44 Ticket #605 (Нова опция в Документи за ревизия) closed by deni
fixed
16:44 Ticket #604 (Нова справка "Брой продажби по артикули") closed by deni
fixed
16:43 Ticket #599 (Ценови листи в редове на документ за покупка) closed by deni
fixed
16:43 Ticket #598 (Нова бланка при печат на Заявки) closed by deni
fixed
16:42 Ticket #595 (Нов раздел във форма Начални салда на сметка) closed by deni
fixed
16:42 Ticket #611 (Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби) closed by deni
fixed
16:40 Ticket #623 (Заглавие на всяка страница) closed by deni
fixed
16:39 Ticket #596 (Доработки в система за сигурност) closed by deni
fixed

10/27/2010:

13:23 Ticket #630 (Нови реквизити в печат на гаранционни карти) created by wqw
Добавяне в заглавие на arWcaDocument на реквизити - Контрагент - …

10/26/2010:

16:42 Ticket #629 (Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове) created by alk
* Синтетичната визуализация е по продукти (без да се съобразява с …
14:10 Ticket #628 (Нова колона Дилър при избор на свързан док.) created by pgbr
Във селекторите за избор на документ в банка и каса, да се добави …
14:09 Ticket #627 (Експорт на данни към PDA) created by pgbr
1. Да се прецизира списъка с контрагенти спрямо дилъри 2. Да се …
14:06 Ticket #626 (PDA Експорт Импорт) created by pgbr
В настройките за всеки дилър да се добави опция с която да се указва …
14:03 Ticket #625 (Контрагенти, поделения и дилъри) created by pgbr
Едно поделение може да бъде обслужване от повече от един дилър. Ако …
13:56 Ticket #503 (Интеграция с Баркод системи) closed by pgbr
fixed

10/18/2010:

16:31 Ticket #624 (DeadLock при приключване на Предавателен протокол между складове) created by igbr
При приключване на Предавателен протокол между складове, системата …
11:56 Ticket #623 (Заглавие на всяка страница) created by deni
В настройки при печат са добавени следните опции за всички видове …

10/15/2010:

10:30 Ticket #613 (Тотали на количествата по категории при SG09 и SG13) closed by deni
fixed
10:28 Ticket #618 (Нови реквизити във Форма за корекция на приключен документ) closed by deni
fixed

10/14/2010:

17:33 Ticket #622 (Невъзможно приключване на РСД) closed by deni
invalid
17:03 Ticket #622 (Невъзможно приключване на РСД) created by deni
Генерираме РСД1 към продажба с опер.№05, след което генерираме ПСД с …

10/13/2010:

15:10 Ticket #610 (Нова група типове док. във док. за продажба) closed by deni
fixed

10/12/2010:

16:18 Ticket #621 (Достъп до данни) created by deni
При приключване на продажба с генериране и приключване на касов док. …

10/11/2010:

17:20 Ticket #614 (Добавяне на колона "Партида" в печат на складов документ) closed by deni
fixed
17:11 Ticket #617 (Корекция на Валутен крус) closed by deni
fixed
12:06 Ticket #619 (Смяна парола) closed by deni
fixed
12:01 Ticket #580 (Настройки за печат на документ от тип оферта) closed by wqw
wontfix: Тази несъвместимост между RichEdit 4.1 компонента, който ползваме и …
11:56 Ticket #620 (Настройка печат документи) created by wqw
- Добавяне настройка Заглавие на всяка страница - Добавяне …
10:40 Ticket #619 (Смяна парола) created by deni
При настройка на потребител Без парола и създаване на такава …

10/08/2010:

15:51 Ticket #618 (Нови реквизити във Форма за корекция на приключен документ) created by alk
Във формата за корекция на приключен документ в Док за продажби да се …

10/07/2010:

11:02 Ticket #617 (Корекция на Валутен крус) created by igbr
При корекция на Валутен керс, системата дава че вече има въведн курс …

10/05/2010:

18:06 Ticket #616 (Добавяне на колона "Дата падеж" в Документи за заявка) created by alk
Генерациите на покупки и продажби се съобразяват с датата.
18:00 Ticket #615 (Фиксиране на размер на поле Док. No в счетоводни документи) created by alk
Размерът се променя до 10 символа само за Данъчни документи за …
17:58 Ticket #614 (Добавяне на колона "Партида" в печат на складов документ) created by alk
в SG03

10/04/2010:

17:10 Ticket #613 (Тотали на количествата по категории при SG09 и SG13) created by deni
Добавяне тотали на количествата по категории при печат на Документ за …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.