Timeline


and

12/01/2010:

16:50 Ticket #679 (Изписване без признаци) closed by deni
fixed
16:50 Ticket #679 (Изписване без признаци) created by deni
Добавена е настройка за синтетично осчетоводяване на сметките от 7-ма …
10:51 Ticket #594 (Изписване без признаци) closed by deni
fixed
09:49 Ticket #670 (Текстов печат документи) closed by deni
fixed

11/30/2010:

16:45 Ticket #678 (Групово плащане в каса) created by wqw
Във формата за редакция на касови ордери, след избор на контрагент, в …
16:42 Ticket #677 (ECOD обмяна на документи) created by wqw
Да се преработи текущата имплементация по XML спецификация - …
16:05 Ticket #676 (Нова номенклатура "Маршрути") closed by deni
fixed
16:05 Ticket #676 (Нова номенклатура "Маршрути") created by deni
Добавена е нова номенклатура Маршрути, от която се съставят …
15:22 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") closed by deni
fixed
14:30 Ticket #675 (Промяна в справка "Картон на контрагент") created by alk
Синтетичната визуализация е по подразбиране. Като се отваря справката …
14:26 Ticket #674 (Промени в справка "Брой продажби по артикули") created by alk
- Във филтър формата има добавени 2 полета: От дата 2 и До Дата 2 - В …
14:22 Ticket #673 (Нова справка "Салда и обороти на дилъри") created by alk
В меню Мениджмънт. Два вида визуализация - синтетична и аналитична.

11/29/2010:

16:59 Ticket #658 (Проблем с връзки между документи) closed by deni
fixed

11/26/2010:

17:32 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) closed by deni
fixed

11/24/2010:

20:21 Ticket #672 (POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП) created by wqw
13:09 Ticket #671 (POS: Отчети на виртуален ФП) created by wqw
- Отчет на оператор - X/Z отчет

11/23/2010:

10:59 Ticket #670 (Текстов печат документи) created by wqw
Да се погледне защо при печат на продажби остава един доп. ред в …

11/18/2010:

15:10 Ticket #669 (Ценообразуване в док. за ревизия) created by pgbr
- Във формата за генерация да се добави възможност за избор на ценова …
15:04 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) reopened by alk
15:04 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) closed by alk
fixed
10:19 Ticket #668 (Права на групи по продукти) created by wqw
Форма за редакция на продукт - Добавяне на списък Права на групи
10:18 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") created by alk
Номенклатура маршрути: - Заглавие - уникален код - Редове - …
10:12 Ticket #666 (Криптиране на комуникация със сървъра) created by wqw
Реализиране на SSH тунелиране към SQL Server - форма за настройки на …

11/17/2010:

16:58 Ticket #627 (Експорт на данни към PDA) closed by pgbr
fixed
14:43 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) created by alk
И двете гърмят с Unique key violation, като се въведе повторно един и …

11/16/2010:

18:32 Ticket #664 (Корекция на създаване на ф-ра от док. за продажба) created by pgbr
В генерацията: - При генерация на ф-ра от продажба да сплесква …

11/15/2010:

15:51 Ticket #662 (Колона Валута в настройките на Групи док. за осчетоводяване на Каса ...) closed by deni
fixed

11/12/2010:

12:06 Ticket #640 (Автоматично почистване на празни връзки) closed by deni
fixed
12:00 Ticket #663 (Автоматично почистване на празни връзки) closed by deni
fixed
12:00 Ticket #663 (Автоматично почистване на празни връзки) created by deni
Системата предлага почистване на празните връзки при приключване на …

11/11/2010:

17:18 Ticket #662 (Колона Валута в настройките на Групи док. за осчетоводяване на Каса ...) created by alk
1. Добавяне на колона валута в каса и банка. Може да я има само на …

11/10/2010:

15:13 Ticket #661 (Контрагенти, Поделения и Дилъри) closed by deni
fixed
15:13 Ticket #661 (Контрагенти, Поделения и Дилъри) created by deni
Добавена е нова настройка Дилъри и поделения във формата за …
14:58 Ticket #650 (Нови колони в списък Документи за продажба) closed by deni
fixed
14:55 Ticket #660 (PDA Експорт / Импорт) closed by deni
fixed
14:55 Ticket #660 (PDA Експорт / Импорт) created by deni
В Администрация - PDA Експорт /Импорт - Handy(Root …
14:55 Ticket #626 (PDA Експорт Импорт) closed by deni
fixed
14:35 Ticket #625 (Контрагенти, поделения и дилъри) closed by deni
fixed
14:18 Ticket #643 (Нов графичен документ за печат на док. за продажба (SG17)) closed by deni
fixed
14:18 Ticket #659 (Нов графичен документ за печат на Документ за продажба - SG17) closed by deni
fixed
14:17 Ticket #659 (Нов графичен документ за печат на Документ за продажба - SG17) created by deni
Добавен е нов Графичен документ SG17 за печат на Документ за …

11/09/2010:

17:50 Ticket #657 (Селектори на документи) closed by deni
fixed
17:30 Ticket #658 (Проблем с връзки между документи) created by deni
1. Имаме Продажба(№5459) с Фактура и издадени дебитни документ …
16:42 Ticket #657 (Селектори на документи) created by deni
Добавена е нова колона Дилър в селекторите за избор на …
16:39 Ticket #628 (Нова колона Дилър при избор на свързан док.) closed by deni
fixed

11/04/2010:

16:13 Ticket #656 (Секюрити върху Документи за заявка) closed by deni
fixed
16:13 Ticket #656 (Секюрити върху Документи за заявка) created by deni
В Администрация е добавена нова настройка за Права на …
16:07 Ticket #655 (Секюрити върху Запазени количества) closed by deni
fixed
16:07 Ticket #655 (Секюрити върху Запазени количества) created by deni
В Администрация е добавена нова настройка за Права на …
11:02 Ticket #654 (BUG: ПКО с грешен знак) created by deni
Генерираме и приключваме ПКО(търг.каса) от Кредитен документ.Повторно …

11/03/2010:

17:30 Ticket #653 (Секюрити върху доставни цени) closed by deni
fixed
17:30 Ticket #653 (Секюрити върху доставни цени) created by deni
Добавена е опция за забрана на достъпа до доставни цени във форми на …
16:55 Ticket #652 (Промяна размер на колони с кодове) closed by deni
fixed
16:55 Ticket #652 (Промяна размер на колони с кодове) created by deni
Добавена е настройка Промяна размер на колони с кодове в …
16:52 Ticket #632 (Нова справка "KPI по продажби") closed by deni
fixed
16:52 Ticket #651 (Нова справка "KPI по продажби") closed by deni
fixed
16:51 Ticket #651 (Нова справка "KPI по продажби") created by deni
Добавена е нова справка KPI по продажби в група …
16:32 Ticket #650 (Нови колони в списък Документи за продажба) created by wqw
Нови колони: - Прихващане в периода - Прихващане в периода във …
15:30 Ticket #615 (Фиксиране на размер на поле Док. No в счетоводни документи) closed by deni
fixed
15:29 Ticket #649 (Фиксиране размера на поле Док. No в счетоводни документи) closed by deni
fixed
15:29 Ticket #649 (Фиксиране размера на поле Док. No в счетоводни документи) created by deni
Размерът на поле Док. No за данъчните документи за продажба в …
15:06 Ticket #603 (Нов реквизит Доп. ДДС в счетоводни док.) closed by deni
fixed
15:06 Ticket #648 (Нов реквизит Доп. ДДС в Счетоводни документи) closed by deni
fixed
15:06 Ticket #648 (Нов реквизит Доп. ДДС в Счетоводни документи) created by deni
В раздел Документ на форма за редакция на счетоводен документ е …
14:28 Ticket #620 (Настройка печат документи) closed by deni
fixed

11/02/2010:

15:40 Ticket #647 (Настройка печат документи) closed by deni
fixed
15:40 Ticket #647 (Настройка печат документи) created by deni
Добавени са следните настройки при печат на документи : - …
11:39 Ticket #509 (Реализиране на многоредов paste в списъци) closed by deni
fixed
11:38 Ticket #646 (Многоредово копиране в списъци) closed by deni
fixed
11:38 Ticket #646 (Многоредово копиране в списъци) created by deni
Реализирано е многоредово копиране на данни от Excel в Dreem, както и …
10:21 Ticket #644 (Преглед на прикачен файл на продукт) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.