Timeline


and

12/16/2010:

17:57 Ticket #689 (Права на групи по продукти) closed by deni
fixed
17:57 Ticket #689 (Права на групи по продукти) created by deni
Във форма за редакция на Продукт/ материал, раздел …
17:27 Ticket #668 (Права на групи по продукти) closed by deni
fixed
15:45 Ticket #688 (Нова скин за печат на складови документи) closed by deni
fixed
15:45 Ticket #688 (Нова скин за печат на складови документи) created by deni
Добавен е нов скин за печат на складови документи: SG05-Графичен …
15:45 Ticket #680 (Нова скин за печат на складови документи) closed by deni
fixed
15:11 Ticket #674 (Промени в справка "Брой продажби по артикули") closed by deni
fixed
12:00 Ticket #687 (Нови реквизити в печат на Гаранционни карти) closed by deni
fixed
12:00 Ticket #687 (Нови реквизити в печат на Гаранционни карти) created by deni
При печат на Гаранционна карта са добавени нови реквизити в …
11:55 Ticket #630 (Нови реквизити в печат на гаранционни карти) closed by deni
fixed
11:53 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") closed by deni
fixed

12/14/2010:

17:55 Ticket #686 (BUG: Марж% с отрицателна стойност) created by deni
Ако имаме приход на склада с отрицателен знак, Марж% да е с …
12:09 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") reopened by alk

12/11/2010:

10:40 Ticket #685 (ДМА - рефакторинг амортизационен план) created by alk
Пълен рефакторинг на записаната за калкулация на амортизационен план …

12/09/2010:

14:59 Ticket #684 (Нова справка "Салда и обороти по дилъри") closed by deni
fixed
14:59 Ticket #684 (Нова справка "Салда и обороти по дилъри") created by deni
Добавена е нова справка Салда и обороти по дилъри в меню …
14:58 Ticket #673 (Нова справка "Салда и обороти на дилъри") closed by deni
fixed
14:10 Ticket #683 (BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад) created by deni
Когато се променя типа на контрагент, въведен като Склад, системата да …
10:56 Ticket #682 (Допълнителни настройки на справки) created by wqw
Идеята е през форма Настройки на справка да може освен отстъпи, …

12/06/2010:

13:51 Ticket #681 (Глобални потребителски настройки) created by wqw
- Възможност за установяване от администратор на настройки на всички …

12/03/2010:

11:37 Ticket #680 (Нова скин за печат на складови документи) created by deni
Добавяне на нов скин за печат на складови док. на база на SG03 - име: …

12/01/2010:

16:50 Ticket #679 (Изписване без признаци) closed by deni
fixed
16:50 Ticket #679 (Изписване без признаци) created by deni
Добавена е настройка за синтетично осчетоводяване на сметките от 7-ма …
10:51 Ticket #594 (Изписване без признаци) closed by deni
fixed
09:49 Ticket #670 (Текстов печат документи) closed by deni
fixed

11/30/2010:

16:45 Ticket #678 (Групово плащане в каса) created by wqw
Във формата за редакция на касови ордери, след избор на контрагент, в …
16:42 Ticket #677 (ECOD обмяна на документи) created by wqw
Да се преработи текущата имплементация по XML спецификация - …
16:05 Ticket #676 (Нова номенклатура "Маршрути") closed by deni
fixed
16:05 Ticket #676 (Нова номенклатура "Маршрути") created by deni
Добавена е нова номенклатура Маршрути, от която се съставят …
15:22 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") closed by deni
fixed
14:30 Ticket #675 (Промяна в справка "Картон на контрагент") created by alk
Синтетичната визуализация е по подразбиране. Като се отваря справката …
14:26 Ticket #674 (Промени в справка "Брой продажби по артикули") created by alk
- Във филтър формата има добавени 2 полета: От дата 2 и До Дата 2 - В …
14:22 Ticket #673 (Нова справка "Салда и обороти на дилъри") created by alk
В меню Мениджмънт. Два вида визуализация - синтетична и аналитична.

11/29/2010:

16:59 Ticket #658 (Проблем с връзки между документи) closed by deni
fixed

11/26/2010:

17:32 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) closed by deni
fixed

11/24/2010:

20:21 Ticket #672 (POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП) created by wqw
13:09 Ticket #671 (POS: Отчети на виртуален ФП) created by wqw
- Отчет на оператор - X/Z отчет

11/23/2010:

10:59 Ticket #670 (Текстов печат документи) created by wqw
Да се погледне защо при печат на продажби остава един доп. ред в …

11/18/2010:

15:10 Ticket #669 (Ценообразуване в док. за ревизия) created by pgbr
- Във формата за генерация да се добави възможност за избор на ценова …
15:04 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) reopened by alk
15:04 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) closed by alk
fixed
10:19 Ticket #668 (Права на групи по продукти) created by wqw
Форма за редакция на продукт - Добавяне на списък Права на групи
10:18 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") created by alk
Номенклатура маршрути: - Заглавие - уникален код - Редове - …
10:12 Ticket #666 (Криптиране на комуникация със сървъра) created by wqw
Реализиране на SSH тунелиране към SQL Server - форма за настройки на …

11/17/2010:

16:58 Ticket #627 (Експорт на данни към PDA) closed by pgbr
fixed
14:43 Ticket #665 (Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки) created by alk
И двете гърмят с Unique key violation, като се въведе повторно един и …

11/16/2010:

18:32 Ticket #664 (Корекция на създаване на ф-ра от док. за продажба) created by pgbr
В генерацията: - При генерация на ф-ра от продажба да сплесква …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.