Timeline


and

02/14/2011:

13:58 Ticket #735 (Нови колони в списък Документи за продажба) closed by deni
fixed
13:58 Ticket #735 (Нови колони в списък Документи за продажба) created by deni
В списък с Документи за продажба са добавени нови колони: * …
13:50 Ticket #734 (Нови настройки в Автоматичен осчетоводител) closed by deni
fixed
13:50 Ticket #734 (Нови настройки в Автоматичен осчетоводител) created by deni
В Автоматичен осчетоводител за Касови документи и …
13:32 Ticket #733 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) closed by deni
fixed
13:32 Ticket #733 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) created by deni
Проблемът с файлове на Dreem Personal, регистрирани като вирус …
12:46 Ticket #732 (Бърз филтър на начални салда на сметки) closed by deni
fixed
12:46 Ticket #732 (Бърз филтър на начални салда на сметки) created by deni
В бързия филтър на Начални салда в Счетоводство са …
12:42 Ticket #731 (Генериране на начални салда в счетоводството) closed by deni
fixed
12:42 Ticket #731 (Генериране на начални салда в счетоводството) created by deni
В Счетоводство е въведен нов помощник за генериране на …
12:35 Ticket #730 (Добавяне на осигуровки за 2011 г.) closed by deni
fixed
12:35 Ticket #730 (Добавяне на осигуровки за 2011 г.) created by deni
В Референтни номенклатури са добавени само проценти на …
12:31 Ticket #729 (Нови колони в Документ за продажба) closed by deni
fixed
12:31 Ticket #729 (Нови колони в Документ за продажба) created by deni
Добавени са нови колони в Документ за продажба: * …
12:22 Ticket #728 (POS: Отчети на виртуален фискален принтер) closed by deni
fixed
12:22 Ticket #728 (POS: Отчети на виртуален фискален принтер) created by deni
* Отчет на оператор - оборот на текущия оператор към момента на …
11:22 Ticket #719 (Складови документ - падащ прозорец за избор на Склад) closed by deni
fixed
11:21 Ticket #727 (Доработка справка Върнати стоки) created by deni
В справка Върнати стоки е добавена нова опция На …
11:07 Ticket #725 (Доработки в справка Върнати стоки от клиенти) closed by deni
fixed
10:02 Ticket #722 (Нов реквизит Код на транзакция в Док. за продажба) closed by deni
fixed
09:35 Ticket #713 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) closed by deni
fixed

02/11/2011:

17:02 Ticket #488 (Генерация на АРПВ и РПВ в счетоводство) closed by deni
fixed
15:51 Ticket #716 (Добавяне на осигуровки за 2011 г.) closed by deni
fixed
15:50 Ticket #702 (Генериране на начални салда в счетоводството) closed by deni
fixed
15:50 Ticket #726 (Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи) closed by deni
fixed
15:49 Ticket #726 (Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи) created by deni
Добавени са нови реквизити във форма за Печат на ценови листи, …
15:41 Ticket #717 (Нови реквизити във Форма за печат на ценови листи) closed by deni
fixed
13:51 Ticket #725 (Доработки в справка Върнати стоки от клиенти) created by alk
* Справката работи и с опция за върнати стоки на доставчици. * …
12:16 Ticket #724 (Нови реквизити във филтър на справка Продажби по продукти/материали) created by alk
* Добавена опция за визуализация по продукти и цени * Добавен раздел …
12:12 Ticket #723 (Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент) created by alk
- В Администрация | Настройки нова опция Проверка на кредитен …
12:08 Ticket #722 (Нов реквизит Код на транзакция в Док. за продажба) created by alk
- В раздел Допълнителни
12:07 Ticket #721 (Нова колона Поделение в справка Реализация) created by alk
- Визуализира се код (а не име), защото мястото е доста ограничено.

02/10/2011:

12:40 Ticket #720 (Доработка генерация на счетоводни записвания от ДА) created by alk
Автоматичният счетоводител да се съобразява с групи по водещи сметки.

02/08/2011:

16:43 Ticket #695 (Бърз филтър на начални салда на сметки) closed by deni
fixed
16:42 Ticket #715 (BUG: Справка Продажби/Плащания) closed by deni
fixed
11:23 Ticket #719 (Складови документ - падащ прозорец за избор на Склад) created by igbr
В Складовите документи и Ревизиите, падащия прозорец да избор на склад …

02/07/2011:

16:36 Ticket #718 (Нова колона Категории в списък Ценови листи на форма за редакция на ...) created by alk
Добавена колона Категории, по подразбиране е скрита.
11:29 Ticket #717 (Нови реквизити във Форма за печат на ценови листи) created by alk
* Чек Само с разлики - Показва цените, само ако има разлика в …
11:10 Ticket #716 (Добавяне на осигуровки за 2011 г.) created by alk
Добавяне на проценти на осигуровки за 2011. В Референтни …

02/06/2011:

15:51 Ticket #399 (Осчетоводяване на аванс във валута) closed by wqw
duplicate
15:51 Ticket #399 (Осчетоводяване на аванс във валута) reopened by wqw
15:50 Ticket #399 (Осчетоводяване на аванс във валута) closed by wqw
fixed
15:45 Ticket #672 (POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП) closed by wqw
fixed
15:45 Ticket #671 (POS: Отчети на виртуален ФП) closed by wqw
fixed
15:45 Ticket #608 (POS: Реализиране на асинхронни операции) closed by wqw
fixed

01/31/2011:

13:59 Ticket #715 (BUG: Справка Продажби/Плащания) created by igbr
Пускаме справката Продажби/Плащания? за контрагент, за които имаме …

01/26/2011:

22:35 Ticket #714 (POS: Печат фактури) created by wqw
- Дата на данъчно събитие

01/25/2011:

17:35 Ticket #713 (Фалшива тревога от Avira AntiVir) created by wqw
Файлове на Dreem Personal - DreemCnt15.rll - sqlservr.exe

01/21/2011:

11:46 Ticket #712 (Бланка за печат на документи "Меркатор") created by deni
Да се добави Обект и адрес на доставка в Допълнително …

01/18/2011:

16:49 Ticket #711 (Нови колони в справка Реализация) closed by deni
fixed
16:49 Ticket #711 (Нови колони в справка Реализация) created by deni
В Списък с данни на справка Реализация за категории …
16:44 Ticket #710 (Нови колони в справка Реализация) closed by deni
fixed

01/17/2011:

17:10 Ticket #710 (Нови колони в справка Реализация) created by pgbr
В списък данни на справката да се добавят колони: - Стойност на …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.