Timeline


and

06/29/2011:

17:28 Ticket #761 (Коментар при печат) closed by deni
fixed
17:21 Ticket #763 (Нов реквизит Дан. събитие във форма за генерация от продажби) closed by deni
fixed
17:21 Ticket #765 (Нов реквизит във форма за генерация от продажби) closed by deni
fixed
17:21 Ticket #765 (Нов реквизит във форма за генерация от продажби) created by deni
Добавен е нов реквизит Данъчно събитие във форма за генерация от …
15:09 Ticket #764 (Редактиране на бланки за печат на документи) created by wqw
- промяна на текстове на етикети - Caption - промяна на други …

06/26/2011:

13:34 Ticket #763 (Нов реквизит Дан. събитие във форма за генерация от продажби) created by wqw
- указва дата на дан. събитие при генерация на фактура ако е различна …

06/23/2011:

17:43 Ticket #745 (Подобрения - валутни фактури) closed by deni
invalid
17:02 Ticket #762 (Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на ...) created by wqw
- Визуализира кодове на контрагенти за текущо отворения доставчик - …
10:33 Ticket #761 (Коментар при печат) created by deni
Да се добави настройка за валутна фактура за избор Коментар при печат …

06/20/2011:

15:56 Ticket #759 (Нов списък за избор на BIC на банка) closed by deni
fixed
15:55 Ticket #760 (Нов списък за избор на BIC на банка) closed by deni
fixed
15:55 Ticket #760 (Нов списък за избор на BIC на банка) created by deni
Във форма за редакция на Контрагент, раздел Списъци / Банкови …
15:44 Ticket #758 (Банкови сметки в ДПрод) closed by deni
fixed

06/17/2011:

15:25 Ticket #759 (Нов списък за избор на BIC на банка) created by wqw
В списък банкови сметки на контрагент може да се избира BIC на банка …

06/16/2011:

17:43 Ticket #758 (Банкови сметки в ДПрод) created by deni
В ДПрод, панел Допълнителни системата да листва единствено банковите …

06/02/2011:

13:19 Ticket #754 (Нов реквизит във форма за редакция на контрагенти) closed by deni
fixed
13:19 Ticket #757 (Нов реквизит във форма за редакция на Контрагент) closed by deni
fixed
13:19 Ticket #757 (Нов реквизит във форма за редакция на Контрагент) created by deni
Във форма за редакция на Контрагент е добавен нов реквизит …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.