Timeline


and

12/08/2011:

17:46 Ticket #817 (Expand - Collapse) created by igbr
При няколко групировка, да може да се expand-не външната, а вътрешната …
17:31 Ticket #816 (Справка Реализация) created by igbr
В панел Списък с данни на справка Реализация, да се пусне колона …

12/06/2011:

16:03 Ticket #789 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) closed by deni
fixed
15:55 Ticket #815 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) closed by deni
fixed
15:55 Ticket #815 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) created by deni
Добавен е нов тип ценообразуване на база Основна ценова листа в …
15:35 Ticket #790 (Проследяване на заявки) closed by deni
fixed

11/25/2011:

15:22 Ticket #814 (Унищожаване свързани документи при унищожаване на ДПок) created by deni
При унищожаване на Документ за покупка системата да унищожава всички …

11/24/2011:

18:01 Ticket #813 (Адрес на доставка при печат на документи - SG17) created by deni
При печат на документ с SG17 системата да взема адрес на доставка в …

11/23/2011:

13:59 Ticket #812 (Статуси на счетоводни документи) closed by deni
fixed
09:35 Ticket #812 (Статуси на счетоводни документи) created by deni
Добавен е нов реквизит Статус във Филтър на списък Счетоводни …
09:28 Ticket #748 (Статуси на счетоводни док.) closed by deni
fixed
09:22 Ticket #811 (Печат на ценови листи) closed by deni
fixed

11/21/2011:

17:26 Ticket #811 (Печат на ценови листи) created by deni
Когато в справката изберем Ценообразуване и зададем в Ценови …
16:08 Ticket #810 (Тотал Счетоводни документи) created by deni
Тоталите в счетоводните документи да са отделно за всяка статия.

11/18/2011:

17:31 Ticket #766 (Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon)) closed by wqw
fixed
17:31 Ticket #764 (Редактиране на бланки за печат на документи) closed by wqw
fixed
17:31 Ticket #747 (Права на групи върху данни) closed by wqw
fixed
17:30 Ticket #783 (POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП) closed by wqw
fixed
17:30 Ticket #750 (POS: Поддръжка Eltrade касови апарати в режим ФП) closed by wqw
fixed
16:53 Ticket #797 (BUG: Серийни номера във Филтър - Документи за покупка) closed by cveti
fixed
15:52 Ticket #808 (Справка проследяване на заявки - мултиселект филтър форма) closed by igbr
fixed
13:03 Ticket #809 (BUG: Маршрути) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.