Timeline


and

01/20/2012:

16:48 Ticket #834 (Работни карти) created by pgbr
- 1. В ререфентни номенклатури "Дейности" да се измести в отделна …

01/19/2012:

11:40 Ticket #833 (Форма за печат "Меркатор") created by deni
При преглед/печат на ДПрод със скин Меркатор не излизат данните …

01/18/2012:

17:57 Ticket #832 (BUG: Начално салдо на каси) created by wqw
Документи от тип НСК не се интерпретират като начално салдо от датата …

01/17/2012:

17:05 Ticket #805 (Неактивни продукти) closed by pgbr
wontfix: Това би трябвало да е така
17:02 Ticket #830 (BUG: Печат на ценови листи) closed by pgbr
fixed
11:25 Ticket #831 (Вид на транспорта) created by pgbr
- 1. Добавяне на нова референтра номенклатура "Вид на транспорта" - …

01/12/2012:

12:17 Ticket #807 (BUG: Рестрикции количества в ДДПрод за цена) closed by deni
fixed
12:11 Ticket #830 (BUG: Печат на ценови листи) created by deni
При въвеждане на Заглавие в панел Ценови листи, когато текстът е …
11:58 Ticket #802 (Актуализация на количества в ревизия) closed by deni
fixed

01/04/2012:

15:10 Ticket #829 (BUG: Експорт декларация 6) created by wqw
На четвърта стъпка списъка не се проверява за коректност и съответно …

01/03/2012:

13:55 Ticket #789 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) closed by deni
fixed
13:50 Ticket #813 (Адрес на доставка при печат на документи - SG17) closed by deni
fixed
12:09 Ticket #804 (Справка Годишни обороти) closed by pgbr
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.