Timeline


and

01/31/2012:

17:56 Ticket #847 (Форма за печат на заявка RG04) created by deni
Да се добави стойностен тотал във форма за печат на документ за заявка …
12:00 Ticket #831 (Вид на транспорта) closed by deni
fixed
11:58 Ticket #846 (Видове транспорт) closed by deni
fixed
11:58 Ticket #846 (Видове транспорт) created by deni
Добавена е нова референтна номенклатура Вид на транспорта и …
09:41 Ticket #832 (BUG: Начално салдо на каси) closed by deni
fixed
09:29 Ticket #464 (Печат на амортизационен план по групи ДА) closed by deni
fixed
09:27 Ticket #709 (Export PDA) closed by deni
fixed
09:23 Ticket #591 (PDA Export/Import) closed by deni
fixed

01/30/2012:

17:28 Ticket #845 (Центрове на себестойност и финансова структура) created by pgbr
1. Филтрите на 3-те типа документи да се събразят с новата таблица 1. …
17:16 Ticket #844 (Поделение в Протоколи за върнат амбалаж) created by deni
Да се добави поделение на контрагент в: - Протоколи за върнат …
15:56 Ticket #843 (Амбалаж) created by deni
- Ново поле за подпис Отговорник склад във форма за печат на …

01/25/2012:

17:27 Ticket #842 (BUG: Консервация на ДМА) created by deni
При задаване дата на консервация, съвпадаща с дата на придобиване, се …
16:12 Ticket #841 (Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби) created by deni
Добавяне на колона Допълнително име в Списък с данни.
14:13 Ticket #840 (Справка "Движение на стоките в складове") created by deni
Да се добави колона Контрагент в аналитична справка.
09:25 Ticket #839 (BUG: Себестойност на разходен център) created by deni
След потвърждаване на зададен филтър в справка Себестойност на …

01/24/2012:

16:51 Ticket #837 (Нова функционалност: „Работни карти“) closed by cveti
invalid
12:03 Ticket #838 (Центрове на себестойност) created by pgbr
1. Преименуваме в менюто "Разходни центрове" на "Центрове на …

01/23/2012:

18:01 Ticket #837 (Нова функционалност: „Работни карти“) created by cveti
1. В Референтни номенклатури е добавена нова група …
17:23 Ticket #834 (Работни карти) closed by cveti
fixed
17:03 Ticket #833 (Форма за печат "Меркатор") closed by deni
fixed
15:36 Ticket #836 (BUG: Референтни номенклатури) closed by deni
invalid
15:12 Ticket #836 (BUG: Референтни номенклатури) created by deni
При избор на Референтни номенклатури: […]

01/21/2012:

15:45 Ticket #835 (Финансова структура на организацията) created by pgbr
- 1. Създаване на нова функционалност на Меню "Номенклатури" - …

01/20/2012:

16:48 Ticket #834 (Работни карти) created by pgbr
- 1. В ререфентни номенклатури "Дейности" да се измести в отделна …

01/19/2012:

11:40 Ticket #833 (Форма за печат "Меркатор") created by deni
При преглед/печат на ДПрод със скин Меркатор не излизат данните …

01/18/2012:

17:57 Ticket #832 (BUG: Начално салдо на каси) created by wqw
Документи от тип НСК не се интерпретират като начално салдо от датата …

01/17/2012:

17:05 Ticket #805 (Неактивни продукти) closed by pgbr
wontfix: Това би трябвало да е така
17:02 Ticket #830 (BUG: Печат на ценови листи) closed by pgbr
fixed
11:25 Ticket #831 (Вид на транспорта) created by pgbr
- 1. Добавяне на нова референтра номенклатура "Вид на транспорта" - …

01/12/2012:

12:17 Ticket #807 (BUG: Рестрикции количества в ДДПрод за цена) closed by deni
fixed
12:11 Ticket #830 (BUG: Печат на ценови листи) created by deni
При въвеждане на Заглавие в панел Ценови листи, когато текстът е …
11:58 Ticket #802 (Актуализация на количества в ревизия) closed by deni
fixed

01/04/2012:

15:10 Ticket #829 (BUG: Експорт декларация 6) created by wqw
На четвърта стъпка списъка не се проверява за коректност и съответно …

01/03/2012:

13:55 Ticket #789 (Ценообразуване на подчинени ценови листи) closed by deni
fixed
13:50 Ticket #813 (Адрес на доставка при печат на документи - SG17) closed by deni
fixed
12:09 Ticket #804 (Справка Годишни обороти) closed by pgbr
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.