Timeline


and

10/04/2013:

17:03 Ticket #1099 (BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК) closed by plamen
fixed

10/02/2013:

17:29 Ticket #1102 (BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба) created by deni
При избор на продукт с настроени няколко баркода и отлагане на …

10/01/2013:

23:47 Ticket #1101 (Коментар при печат в касови ордери) created by wqw
- В раздел допълнителни Коментар за печат - Да се отпечатва на …

09/29/2013:

11:46 Ticket #1100 (BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в ...) created by wqw
[https://www.unicontsoft.com/forum/viewtopic.php?t=703 Тема във …

09/19/2013:

14:18 Ticket #1099 (BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК) created by cveti
При генерация на свързан документ от ПВСК (Прот. за върната стока от …

09/17/2013:

16:52 Ticket #1098 (Копиране на ДПрод - неактивна банкова сметка) created by igbr
При копиране на ДПрод, системата копира банкова сметка от документа - …

09/04/2013:

17:31 Ticket #1097 (BUG: Липсващ реквизит във филтър на справка Годишни обороти) closed by deni
fixed
17:31 ChecklistDB edited by wqw
(diff)
11:38 Ticket #1097 (BUG: Липсващ реквизит във филтър на справка Годишни обороти) created by deni
Липсва реквизит Групиране във филтър на справка Годишни обороти
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.