Timeline


and

05/16/2014:

10:57 Ticket #1148 (BUG: Изчезващ реквизит при приключване на покупка) created by eli
При приключване на документ за покупка изчезва въведения шофьор в …

05/10/2014:

14:02 Ticket #1147 (Web Catalog. Задачи за разработка (май 2014)) created by ivoch
За следваща версия на системата (*): 1. Управление на рекламни …
09:39 Ticket #1146 (BUG: Невъзможно създаване на повече от един документ (от един и същи тип)) closed by cveti
fixed

05/09/2014:

15:30 Ticket #1146 (BUG: Невъзможно създаване на повече от един документ (от един и същи тип)) created by cveti
В последния Dreem_Build_2014_05_04_Personal: Пример:

04/30/2014:

09:17 Ticket #1145 (Подобрения в бърз филтър на списъци) created by cveti
1. Филтър по няколко стойности разделени със запетая: …

04/24/2014:

14:36 Ticket #1144 (Подобрения в бърз филтър на списъци) closed by cveti
fixed

04/23/2014:

16:13 Ticket #1144 (Подобрения в бърз филтър на списъци) created by wqw
- филтър с ИЛИ по няколко стойности разделени със pipe - e.g. със …

04/22/2014:

14:45 Ticket #1143 (BUG: Изчистване на валидирани количества) created by cveti
Във форма Валидиране - Количества на заявка бутона …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.