Timeline


and

10/24/2014:

11:36 Ticket #1092 (BUG: Reset Password) closed by cveti
fixed
11:28 Ticket #772 (Издател документ в Документи за заявка) closed by cveti
fixed

10/23/2014:

15:42 Ticket #1150 (BUG: Copy/paste от Dreem в xls) closed by cveti
fixed
15:40 Ticket #1169 (Добавяне на колона в "Разчети по депозитни разписки") created by eli
В Справка "Разчети по депозитни разписки", шаблон "Движение на стоки" …
12:42 Ticket #1150 (BUG: Copy/paste от Dreem в xls) reopened by wqw
Това

10/10/2014:

16:57 Ticket #1168 (Указване на От/ До дата при експорт на дневници по ДДС) closed by deni
fixed
16:57 Ticket #1168 (Указване на От/ До дата при експорт на дневници по ДДС) created by deni
Добавена е нова опция при Експорт на отчетни регистри за указване на …
16:53 Ticket #1164 (Указване на от/до дата при експорт на дневници) closed by deni
fixed
13:35 Ticket #1162 (BUG: Надрезервирани количества по продажби) closed by cveti
fixed
13:10 Ticket #1165 (BUG: Ценообразуване на база среднопретеглена цена) closed by cveti
fixed
09:50 Ticket #1150 (BUG: Copy/paste от Dreem в xls) closed by cveti
fixed

10/09/2014:

11:03 Ticket #1167 (Нови настройки за поделение на контрагент) created by cveti
Във форма за редакция на Контрагент да се добавят: - В панел …
10:37 Ticket #1166 (Нов начин на ценообразуване) created by cveti
Да се реализира четвърти начин на ценообразуване, при който системата …
09:49 Ticket #1165 (BUG: Ценообразуване на база среднопретеглена цена) created by cveti
Пример за ценообразуване на база среднопретеглена цена за продукт, …

10/06/2014:

10:35 Ticket #1163 (Предупреждение при приключване на коригиращ документ от продажба) closed by eli
fixed

10/03/2014:

22:31 Ticket #1164 (Указване на от/до дата при експорт на дневници) created by wqw
14:36 Ticket #1163 (Предупреждение при приключване на коригиращ документ от продажба) created by eli
При генериране на коригиращ документ от продажба, чиито издател не е …
09:53 Ticket #1151 (BUG: Корекция на контрагент) closed by cveti
fixed
09:17 Ticket #1139 (BUG: В списък Продажби СД% не се изчислява коректно) closed by cveti
fixed

10/02/2014:

17:36 Ticket #1162 (BUG: Надрезервирани количества по продажби) created by cveti
Пример: 1. При приключване на ЗК се генерира Продажба и се запазват …

10/01/2014:

16:37 Ticket #1063 (BUG: Грешни връзки при КДПрод в сторниращите РСД) closed by wqw
wontfix
16:37 Ticket #842 (BUG: Консервация на ДМА) closed by wqw
wontfix
15:00 Ticket #1158 (Нова колона в шаблон за печат Била стокова разписка) closed by deni
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.