Timeline


and

05/14/2015:

10:52 Ticket #1184 (Добавяне на опция в Настройки за Ценова листа в ПСД) closed by eli
fixed

05/13/2015:

15:02 Ticket #1181 (Web Catalog: Итерация 6) closed by wqw
fixed
14:57 Ticket #1190 (Web Catalog: Итерация 7) created by wqw
== High Priority == 1. [ok] Детайли на продукт - Файлове за …

05/12/2015:

16:45 Ticket #1189 (BUG: Място на доставка в документи за заявка) created by cveti
Ако е дефиниран Адрес на доставка в контрагент, да се обзавежда …
15:34 Ticket #1169 (Добавяне на колона в "Разчети по депозитни разписки") closed by eli
fixed

05/11/2015:

14:55 Ticket #1188 (Автоматично ценообразуване по ценови листи) created by wqw
- подчинени ценови листи на база на Доставни цени (последни) - в …

05/10/2015:

13:59 TracSearch edited by trac
(diff)
13:59 TracAccessibility edited by trac
(diff)
13:59 TracBatchModify created by trac
13:59 WikiFormatting edited by trac
(diff)
13:59 TracImport edited by trac
(diff)
13:59 WikiDeletePage edited by trac
(diff)
13:59 InterTrac edited by trac
(diff)
13:59 TracLogging edited by trac
(diff)
13:59 WikiNewPage edited by trac
(diff)
13:59 TracRoadmap edited by trac
(diff)
13:59 TracTimeline edited by trac
(diff)
13:59 TracInstall edited by trac
(diff)
13:59 TracTicketsCustomFields edited by trac
(diff)
13:59 TracNavigation edited by trac
(diff)
13:59 TracFastCgi edited by trac
(diff)
13:59 WikiHtml edited by trac
(diff)
13:59 TracRevisionLog edited by trac
(diff)
13:59 TracFineGrainedPermissions edited by trac
(diff)
13:59 TracAdmin edited by trac
(diff)
13:59 TracTickets edited by trac
(diff)
13:59 TracNotification edited by trac
(diff)
13:59 InterWiki edited by trac
(diff)
13:59 TracSupport edited by trac
(diff)
13:59 TracSyntaxColoring edited by trac
(diff)
13:59 TracBrowser edited by trac
(diff)
13:59 TracPermissions edited by trac
(diff)
13:59 TracRss edited by trac
(diff)
13:59 TracUnicode edited by trac
(diff)
13:59 TracModWSGI created by trac
13:59 TracWorkflow edited by trac
(diff)
13:59 WikiRestructuredTextLinks edited by trac
(diff)
13:59 TracModPython edited by trac
(diff)
13:59 TracWiki edited by trac
(diff)
13:59 SandBox edited by trac
(diff)
13:59 TracStandalone edited by trac
(diff)
13:59 TracBackup edited by trac
(diff)
13:59 TracLinks edited by trac
(diff)
13:59 TracCgi edited by trac
(diff)
13:59 TracPlugins edited by trac
(diff)
13:59 TracGuide edited by trac
(diff)
13:59 TracQuery edited by trac
(diff)
13:59 TracEnvironment edited by trac
(diff)
13:59 TracChangeLog created by trac
13:59 PageTemplates edited by trac
(diff)
13:59 TracIni edited by trac
(diff)
13:59 WikiPageNames edited by trac
(diff)
13:59 TracUpgrade edited by trac
(diff)
13:59 TracInterfaceCustomization edited by trac
(diff)
13:59 TracReports edited by trac
(diff)
13:59 TracRepositoryAdmin created by trac
13:59 TracChangeset edited by trac
(diff)
13:59 WikiMacros edited by trac
(diff)
13:59 WikiProcessors edited by trac
(diff)
13:59 WikiRestructuredText edited by trac
(diff)
13:59 CamelCase edited by trac
(diff)
13:59 TicketQuery created by trac
02:35 Ticket #1187 (BUG: Валута на фактура от покупки) created by wqw
- да се съобразява валута както е при продажби - да се съобразява …

05/07/2015:

17:36 Ticket #806 (Рестрикция осчетоводяване БИ) closed by wqw
wontfix
16:42 Ticket #1186 (POS: Дата и фискални фактури) created by wqw
- при промяна на дата/час да пита 1. SQL Server / ntp.org 2. …
15:16 Ticket #1185 (Добавяне на вендор код на продукт в покупка) created by cveti
Да се добави колона Вендор код на продукт в документ за покупка.

05/05/2015:

18:20 Ticket #1128 (Web Catalog: Итерация 1-3) closed by wqw
fixed
12:04 ChecklistKiosk edited by malin
(diff)

04/23/2015:

11:25 Ticket #1184 (Добавяне на опция в Настройки за Ценова листа в ПСД) created by eli
В настройки да се добави опция за Ценова листа, която ако е …

04/17/2015:

14:46 ChecklistRDS edited by wqw
(diff)
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.