Timeline


and

05/18/2015:

16:37 Ticket #1177 (Наложен платеж - плащане по каса.) closed by wqw
invalid
16:32 Ticket #1191 (Добавяне на забележка при печат) created by wqw
- покупки - ревизии
11:30 Ticket #85 (Storage за изображения) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:29 Ticket #1155 (BUG: Критична грешка при уеднаквяване на дати в счетоводен док.) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:29 Ticket #1142 (BUG: Промяна валута в покупки и продажби) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:29 Ticket #1149 (POS: Поддръжка на клиентски код за външни системи) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:29 Ticket #1148 (BUG: Изчезващ реквизит при приключване на покупка) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:28 Ticket #1038 (BUG: Проблем при Прихващане в счетоводството) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:28 Ticket #736 (Бърз филтър - неактивни позиции) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:28 Ticket #1091 (BUG: Печат на Продажби - всички скинове - определен принтер) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:27 Ticket #1088 (BUG: Баркод секенер - COM порт) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:27 Ticket #1100 (BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в ...) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:27 Ticket #1039 (Импорт на продукти от Excel) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:26 Ticket #1021 (BUG: Некоректни стойности при експорт на декл.1 за СИС) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:26 Ticket #1015 (Нова служебна бележка чл.45 ал.2 ЗДДФЛ) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:26 Ticket #666 (Криптиране на комуникация със сървъра) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:26 Ticket #1008 (BUG: Дублиране на код на продукт в признаци) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:25 Ticket #1007 (BUG: Триене на редове в заплати) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:25 Ticket #1006 (BUG: Грешки в базата от СИС) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:25 Ticket #685 (ДМА - рефакторинг амортизационен план) closed by wqw
fixed: Служебно приключен
11:24 Ticket #878 (При въвеждане на болничен) closed by wqw
fixed
11:24 Ticket #949 (Права на групи - добавяне на Финално състояние) closed by wqw
fixed
11:23 Ticket #869 (Секюрити на РПВ) closed by wqw
fixed
11:23 Ticket #885 (Валидация на Заявки) closed by wqw
fixed
11:23 Ticket #881 (BUG: Печат на РПВ) closed by wqw
fixed
11:23 Ticket #867 (Редакция на заявки през сайта) closed by wqw
fixed
11:22 Ticket #773 (BUG: Отрицателни количества в AvgPrice4) closed by wqw
fixed
11:22 Ticket #785 (BUG: Експорт Декларация 1 в ТРЗ) closed by wqw
fixed
11:22 Ticket #779 (BUG: Проверка работни периоди в счетоводство) closed by wqw
fixed
10:59 Ticket #429 (Директни продажби) closed by wqw
fixed
10:57 Ticket #934 (ECO Панда) closed by wqw
fixed
10:56 Ticket #1156 (Експорт на справки) closed by wqw
fixed
10:56 Ticket #188 (BUG: Синхронизация на списък с продукти при редакция на продукт) closed by wqw
fixed
10:56 Ticket #547 (Описание на атрибути в номенклатури) closed by wqw
fixed

05/15/2015:

17:23 Ticket #1161 (Генериране на нулеви количества във ФПрод) closed by cveti
fixed
15:33 Ticket #1185 (Добавяне на вендор код на продукт в покупка) closed by cveti
fixed
12:13 Ticket #1189 (BUG: Място на доставка в документи за заявка) closed by cveti
fixed

05/14/2015:

10:52 Ticket #1184 (Добавяне на опция в Настройки за Ценова листа в ПСД) closed by eli
fixed

05/13/2015:

15:02 Ticket #1181 (Web Catalog: Итерация 6) closed by wqw
fixed
14:57 Ticket #1190 (Web Catalog: Итерация 7) created by wqw
== High Priority == 1. [ok] Детайли на продукт - Файлове за …

05/12/2015:

16:45 Ticket #1189 (BUG: Място на доставка в документи за заявка) created by cveti
Ако е дефиниран Адрес на доставка в контрагент, да се обзавежда …
15:34 Ticket #1169 (Добавяне на колона в "Разчети по депозитни разписки") closed by eli
fixed

05/11/2015:

14:55 Ticket #1188 (Автоматично ценообразуване по ценови листи) created by wqw
- подчинени ценови листи на база на Доставни цени (последни) - в …

05/10/2015:

13:59 TracSearch edited by trac
(diff)
13:59 TracAccessibility edited by trac
(diff)
13:59 TracBatchModify created by trac
13:59 WikiFormatting edited by trac
(diff)
13:59 TracImport edited by trac
(diff)
13:59 WikiDeletePage edited by trac
(diff)
13:59 InterTrac edited by trac
(diff)
13:59 TracLogging edited by trac
(diff)
13:59 WikiNewPage edited by trac
(diff)
13:59 TracRoadmap edited by trac
(diff)
13:59 TracTimeline edited by trac
(diff)
13:59 TracInstall edited by trac
(diff)
13:59 TracTicketsCustomFields edited by trac
(diff)
13:59 TracNavigation edited by trac
(diff)
13:59 TracFastCgi edited by trac
(diff)
13:59 WikiHtml edited by trac
(diff)
13:59 TracRevisionLog edited by trac
(diff)
13:59 TracFineGrainedPermissions edited by trac
(diff)
13:59 TracAdmin edited by trac
(diff)
13:59 TracTickets edited by trac
(diff)
13:59 TracNotification edited by trac
(diff)
13:59 InterWiki edited by trac
(diff)
13:59 TracSupport edited by trac
(diff)
13:59 TracSyntaxColoring edited by trac
(diff)
13:59 TracBrowser edited by trac
(diff)
13:59 TracPermissions edited by trac
(diff)
13:59 TracRss edited by trac
(diff)
13:59 TracUnicode edited by trac
(diff)
13:59 TracModWSGI created by trac
13:59 TracWorkflow edited by trac
(diff)
13:59 WikiRestructuredTextLinks edited by trac
(diff)
13:59 TracModPython edited by trac
(diff)
13:59 TracWiki edited by trac
(diff)
13:59 SandBox edited by trac
(diff)
13:59 TracStandalone edited by trac
(diff)
13:59 TracBackup edited by trac
(diff)
13:59 TracLinks edited by trac
(diff)
13:59 TracCgi edited by trac
(diff)
13:59 TracPlugins edited by trac
(diff)
13:59 TracGuide edited by trac
(diff)
13:59 TracQuery edited by trac
(diff)
13:59 TracEnvironment edited by trac
(diff)
13:59 TracChangeLog created by trac
13:59 PageTemplates edited by trac
(diff)
13:59 TracIni edited by trac
(diff)
13:59 WikiPageNames edited by trac
(diff)
13:59 TracUpgrade edited by trac
(diff)
13:59 TracInterfaceCustomization edited by trac
(diff)
13:59 TracReports edited by trac
(diff)
13:59 TracRepositoryAdmin created by trac
13:59 TracChangeset edited by trac
(diff)
13:59 WikiMacros edited by trac
(diff)
13:59 WikiProcessors edited by trac
(diff)
13:59 WikiRestructuredText edited by trac
(diff)
13:59 CamelCase edited by trac
(diff)
13:59 TicketQuery created by trac
02:35 Ticket #1187 (BUG: Валута на фактура от покупки) created by wqw
- да се съобразява валута както е при продажби - да се съобразява …

05/07/2015:

17:36 Ticket #806 (Рестрикция осчетоводяване БИ) closed by wqw
wontfix
16:42 Ticket #1186 (POS: Дата и фискални фактури) created by wqw
- при промяна на дата/час да пита 1. SQL Server / ntp.org 2. …
15:16 Ticket #1185 (Добавяне на вендор код на продукт в покупка) created by cveti
Да се добави колона Вендор код на продукт в документ за покупка.

05/05/2015:

18:20 Ticket #1128 (Web Catalog: Итерация 1-3) closed by wqw
fixed
12:04 ChecklistKiosk edited by malin
(diff)

04/23/2015:

11:25 Ticket #1184 (Добавяне на опция в Настройки за Ценова листа в ПСД) created by eli
В настройки да се добави опция за Ценова листа, която ако е …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.