Timeline


and

03/23/2016:

17:04 Ticket #1243 (Поделение потребител на продукта в договори) closed by cveti
fixed
16:47 Ticket #1240 (Генериране на Допълнителен текст от Договор в Продажба) closed by cveti
fixed

03/15/2016:

18:38 ChecklistDB edited by wqw
(diff)

03/10/2016:

16:40 ChecklistDB edited by wqw
(diff)

02/26/2016:

10:59 Ticket #996 (Пакетиране и разпакетиране) closed by pgbr
fixed

02/25/2016:

15:13 Ticket #1244 (BUG: Запазени количества) created by igbr
При приключване на Продажба и РСД към нея, в проверката за запазени …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.