Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (15 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#85 Storage за изображения wqw задача major 1.5 fixed
#869 Секюрити на РПВ wqw подобрение major 1.5 fixed
#383 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 fixed
#411 Контейнер да не създава празен Dreem.ini файл wqw дефект minor 1.5 fixed
#439 Добавяне на CustomRights wqw подобрение minor 1.5 fixed
#451 Настройки шаблони на печат на документи wqw подобрение minor 1.5 fixed
#494 Грешка при запис на .lic файл wqw дефект minor 1.5 fixed
#522 Подобряване на помощник първоначално стартиране wqw подобрение minor 1.5 fixed
#574 Вдигане на FKs във sys_Users wqw подобрение minor 1.5 fixed
#588 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 fixed
#607 Имперсониране на потребител от администратор wqw подобрение minor 1.5 fixed
#620 Настройка печат документи wqw подобрение minor 1.5 fixed
#666 Криптиране на комуникация със сървъра wqw подобрение minor 1.5 fixed
#681 Глобални потребителски настройки wqw подобрение minor 1.5 duplicate
#747 Права на групи върху данни wqw подобрение minor 1.5 fixed
Note: See TracQuery for help on using queries.