Custom Query (45 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: closed (44 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#979 BUG: Номера за документи - гърми wqw дефект critical 1.5 fixed
#1092 BUG: Reset Password wqw подобрение critical 1.5 fixed
#190 БИ по ФПок/ Прод (свързана с множество покупки/ продажби) wqw дефект major 1.5 tested
#223 Приключване на Кредитен документ в определена ситуация - проблем wqw дефект major 1.5 tested
#312 Проблем при генериране на КИПрод към фактури (свързани с други кредитни) wqw дефект major 1.5 tested
#335 Нов Skin при печат на ДПрод alk задача major 1.5 tested
#338 Нова номенклатура Схеми бонус точки wqw задача major 1.5 fixed
#364 Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02 wqw дефект major 1.5 fixed
#371 Изтриване на парола на потребител след смяна на група за права wqw дефект major 1.5 tested
#240 POS: ToDo's wqw подобрение minor 1.5 fixed
#241 ToDo's wqw подобрение minor 1.5 fixed
#260 Задъжения на клиент при печат на док. за продажба alk подобрение minor 1.5 tested
#284 Рефакториране на UpdateDataHelper wqw подобрение minor 1.5 fixed
#289 Проверка на свързани документи спрямо Тип документ wqw подобрение minor 1.5 tested
#290 Проблеми с GUI обектите и забиване на Dreem wqw дефект minor 1.5 tested
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 fixed
#294 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 tested
#295 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 tested
#313 Подредба на продуктите във ФПрод pgbr подобрение minor 1.5 tested
#324 Copy Paste в Excel wqw дефект minor 1.5 tested
#337 Автоматично обзавеждане на Курс в документи и списъци alk подобрение minor 1.5 invalid
#343 Списък документи за покупка - колона "Място на доставка" излиза празно alk дефект minor 1.5 tested
#355 Статуси wqw подобрение minor 1.5 fixed
#356 Справка "Сравянаване салда и обороти търговска/счетоводна система" pgbr подобрение minor 1.5 duplicate
#359 Заявки - добавяне на ценови листи и схема с ТО във формата за въвеждане и редакция alk подобрение minor 1.5 fixed
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 fixed
#361 Рефакторинг на курсори alk подобрение minor 1.5 fixed
#373 Файл - Нова Регистрация на Dreem Personal гърми: wqw дефект minor 1.5 fixed
#374 Реализиран шаблон за текст на email-и wqw подобрение minor 1.5 tested
#395 Права на групи - Save - Dreem Personal wqw дефект minor 1.5 wontfix
#396 Поддръжка мултимониторни конфигурации wqw подобрение minor 1.5 fixed
#509 Реализиране на многоредов paste в списъци wqw подобрение minor 1.5 fixed
#523 Промяна на фон на форми помощници alk подобрение minor 1.5 fixed
#540 Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 fixed
#586 Rollback на тригери wqw дефект minor 1.5 fixed
#682 Допълнителни настройки на справки wqw подобрение minor 1.5 duplicate
#713 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw дефект minor 1.5 fixed
#736 Бърз филтър - неактивни позиции wqw подобрение minor 1.5 fixed
#766 Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon) wqw дефект minor 1.5 fixed
#804 Справка Годишни обороти pgbr дефект minor 1.5 fixed
#817 Expand - Collapse wqw подобрение minor 1.5 fixed
#949 Права на групи - добавяне на Финално състояние wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1106 Auditing info на ref таблици wqw подобрение minor 1.5 fixed
#1144 Подобрения в бърз филтър на списъци wqw подобрение minor 1.5 fixed

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#957 Справка Салда и обороти по дилъри wqw подобрение minor 1.5
Note: See TracQuery for help on using queries.