Custom Query (8 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#17 Find/Replace в editable grid-ове wqw подобрение minor 2.0
#246 Прилагане на съответствия на номенклатури wqw задача trivial 2.0

Status: closed (5 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#333 BUG: Покупки в справка Себестойност на разходен център pgbr дефект critical 2.0 wontfix
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor 2.0 fixed
#250 Изчисляване на числени изрази wqw подобрение minor 2.0 fixed
#358 Cost centers да станат йерархична номенклатура на 3 нива wqw подобрение minor 2.0 duplicate
#389 test wqw дефект minor 1.5 invalid

Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Resolution
#512 ToDo's wqw подобрение minor 2.0
Note: See TracQuery for help on using queries.