Custom Query (23 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Priority Milestone
#1254 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw дефект major 1.5 RTM
#1262 BUG: Грешна среднопретеглена цена new wqw дефект major 1.5 RTM
#798 Протокол за ревизия по серийни номера new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#799 Наличност на склад по серийни номера new wqw подобрение minor 2.0 Beta1
#1093 Доработки в Печат на ценови листи new pgbr задача minor 1.5 RTM
#1094 Печат на документи за заявки през сайт new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1166 Нов начин на ценообразуване new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1219 Годишни обороти - списък с данни testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл testing wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки testing wqw задача minor 1.5 RTM
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент new wqw дефект minor 1.5 RTM
#1236 Дневник за покупките testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1237 Дневник за продажбите testing pgbr подобрение minor 1.5 RTM
#1247 BUG: Копиране на складов документ testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти testing wqw задача minor 1.5 RTM
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби testing wqw дефект minor 1.5 RTM
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати new wqw подобрение minor 1.5 RTM
#1256 Допълнителен текст по редовете на документ за продажба testing plamen дефект minor 1.5 RTM
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод new wqw дефект minor 1.5 RTM
#1259 Сериен номер в документи за ревизия new wqw задача minor 1.5 RTM
#1260 Нови колони в Наличност на складове new wqw задача minor 1.5 RTM
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ new wqw дефект minor 1.5 RTM
Note: See TracQuery for help on using queries.