Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1 Проба на кирилица wqw дефект major Common
#2 test wqw дефект major Common
#3 Test2 wqw дефект major Common
#4 Първа проба wqw дефект major Common
#6 MsgBox да може да ползва bbcode wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#12 Именни дни спрямо великден wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#18 Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка wqw задача major 1.5 RC2 Common
#70 DEP на права на групи wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#80 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#81 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#82 Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#86 Селектор за избор на файл омазва суфикси wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#87 В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи alk дефект minor 1.5 RC1 Common
#99 Изчистване на артефакти на DateTime Picker под Vista wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#101 Инстлация на Personal да patch-ва база на 1.0 wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#108 Добавяне на колона Забележка във фасети alk подобрение minor 1.5 RC2 Common
#116 Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра) wqw дефект critical 1.5 RC2 Common
#130 При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#146 Права на групи - ново право или забрана wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#151 В 'Картон на продукт/материал' крайното салдо е едно и също в различните складове wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#156 В ДПрод реквизит "Тип известие" да бъде disable за всички типове документи с изключение на КД/КИПрод pgbr дефект minor 1.5 RC2 Common
#159 Форма 'Избор - Документи за покупка и продажба" wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#163 Копиране в clipboard съдържание на list-view wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#166 Справка - сравняване на търговски исчетоводни салда alk подобрение major 1.5 RC3 Common
#181 Навигация в отворен документ wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#184 При покупка гърми: wqw дефект critical 1.5 RC3 Common
#190 БИ по ФПок/ Прод (свързана с множество покупки/ продажби) wqw дефект major 1.5 RTM Common
#197 Disabled на WebBrowser не работи wqw дефект major 1.5 RC3 Common
#204 Автоматичен whatsnew на база на trac wqw задача minor 1.5 RC3 Common
#205 Локални регионални настройки само за процеса на dreem.exe wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#208 Списък ДПок/Прод, в Системна информация ''ДДС'' - то се смята грешно wqw дефект major 1.5 RC3 Common
#213 Доработка в "Документи за ревизия" alk подобрение major 1.5 RC3 Common
#221 CPanel // 'Генериране на начално салдо на склад' гърми с грешка: pgbr дефект major 1.5 RC3 Common
#223 Приключване на Кредитен документ в определена ситуация - проблем wqw дефект major 1.5 RTM Common
#225 Проблем с Доставните ценови листи в Номенклатура - Продукти wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#240 POS: ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#241 ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#250 Изчисляване на числени изрази wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#252 Справка минимални/максимални количества alk задача minor 1.5 RC3 Common
#253 Запомняне на настройки на бързи филтри wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#260 Задъжения на клиент при печат на док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#284 Рефакториране на UpdateDataHelper wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#289 Проверка на свързани документи спрямо Тип документ wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#290 Проблеми с GUI обектите и забиване на Dreem wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#294 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#295 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#302 Автоматично обзавеждане на колона Валутен курс в документи wqw дефект minor 1.5 WhatsNew Common
#308 Отстранен проблем със забиване на системата при използване на голям графичен ресурс wqw дефект major 1.5 WhatsNew Common
#312 Проблем при генериране на КИПрод към фактури (свързани с други кредитни) wqw дефект major 1.5 RTM Common
#313 Подредба на продуктите във ФПрод pgbr подобрение minor 1.5 RTM Common
#320 Добавяне на реквизити в продукти/материали wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#322 Разблокиране на количества на продукти, които са изтрити в продажбата wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#324 Copy Paste в Excel wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#333 BUG: Покупки в справка Себестойност на разходен център pgbr дефект critical 2.0 Beta1 Common
#335 Нов Skin при печат на ДПрод alk задача major 1.5 RTM Common
#337 Автоматично обзавеждане на Курс в документи и списъци alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#338 Нова номенклатура Схеми бонус точки wqw задача major 1.5 RTM Common
#343 Списък документи за покупка - колона "Място на доставка" излиза празно alk дефект minor 1.5 RTM Common
#355 Статуси wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#356 Справка "Сравянаване салда и обороти търговска/счетоводна система" pgbr подобрение minor 1.5 RTM Common
#358 Cost centers да станат йерархична номенклатура на 3 нива wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#359 Заявки - добавяне на ценови листи и схема с ТО във формата за въвеждане и редакция alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 RTM Common
#361 Рефакторинг на курсори alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#364 Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02 wqw дефект major 1.5 RTM Common
#367 Копиране на списъци от Dreem в Excel wqw дефект minor 1.5 WhatsNew Common
#371 Изтриване на парола на потребител след смяна на група за права wqw дефект major 1.5 RTM Common
#373 Файл - Нова Регистрация на Dreem Personal гърми: wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#374 Реализиран шаблон за текст на email-и wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#386 Нова колона в Касови ордери wqw подобрение trivial 1.5 WhatsNew Common
#389 test wqw дефект minor 2.0 Beta1 Common
#395 Права на групи - Save - Dreem Personal wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#396 Поддръжка мултимониторни конфигурации wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#400 Реализирана е нова справка "Дневник на склад" wqw задача minor 1.5 WhatsNew Common
#486 Статуси на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#505 Промяна в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#509 Реализиране на многоредов paste в списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#523 Промяна на фон на форми помощници alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#540 Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#563 Добавен селектор за Поделение в справки за марж и рентабилност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#586 Rollback на тригери wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#604 Нова справка "Брой продажби по артикули" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#651 Нова справка "KPI по продажби" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#655 Секюрити върху Запазени количества wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#682 Допълнителни настройки на справки wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#684 Нова справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#713 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#733 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#736 Бърз филтър - неактивни позиции wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#766 Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon) wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#804 Справка Годишни обороти pgbr дефект minor 1.5 RTM Common
#817 Expand - Collapse wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#825 Справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" - отваряне на документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#826 Нова справка "Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#846 Видове транспорт wqw задача minor 1.5 WhatsNew Common
#949 Права на групи - добавяне на Финално състояние wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#969 Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#979 BUG: Номера за документи - гърми wqw дефект critical 1.5 RTM Common
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.