Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#177 "Документи за заявка" - 'Разполагаемо/Налично количество' не се визуализира wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#471 "Печат на клиентска ценова листа" не обзавежда колона "Цена 2" pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#294 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#295 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#176 "Филтър - Документи за продажба" визуализира ДПрод с унищожен РСД wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#490 "Филтър - Документи за продажба" гърми с грешка: wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#301 Additional VAT в банката wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1106 Auditing info на ref таблици wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#1100 BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в счетоводството pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1150 BUG: Copy/paste от Dreem в xls wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#927 BUG: POS - Редакция Текущ продукт wqw дефект minor 1.5 RTM POS
#1092 BUG: Reset Password wqw подобрение critical 1.5 RTM Common
#909 BUG: Адрес на доставка на поделение wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#931 BUG: Банкова сметка в ПФ wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1088 BUG: Баркод секенер - COM порт wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1139 BUG: В списък Продажби СД% не се изчислява коректно pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#868 BUG: Валидация на ДДС номер/ импорт Контрагент wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#1176 BUG: Валидиране на заявка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1187 BUG: Валута на фактура от покупки wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1218 BUG: Вземания и задължения по падежи - бърз филтър plamen дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#778 BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1199 BUG: Генериране на счетоводно записване от РСД pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#925 BUG: Грешка при изтриване на център на себестойност plamen дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#1109 BUG: Грешка при текстов печат на касов ордер wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1000 BUG: Грешка след избор на Преглед документ за заявка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1006 BUG: Грешки в базата от СИС plamen дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1063 BUG: Грешни връзки при КДПрод в сторниращите РСД wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#775 BUG: Грешно поделение при ген. на фактура wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#362 BUG: Дефект в Картон на контрагент alk дефект critical 2.0 Beta1 Търговска система
#1159 BUG: Дефиниране на дименсия за множество продукти wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#707 BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code) alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#899 BUG: Документ за заявка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1024 BUG: Дублиран приемателен протокол wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1008 BUG: Дублиране на код на продукт в признаци wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#1102 BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#943 BUG: Дублирани протоколи за излишък към Ревизия wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#785 BUG: Експорт Декларация 1 в ТРЗ alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#829 BUG: Експорт декларация 6 alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#1179 BUG: Забележка за контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#1225 BUG: Запазване на количества от заявка към доставчик wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#703 BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#1062 BUG: Заявки към доставчик wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1148 BUG: Изчезващ реквизит при приключване на покупка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1143 BUG: Изчистване на валидирани количества wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1054 BUG: Коментар при печат в РСД не се визуализира wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#842 BUG: Консервация на ДМА plamen дефект critical 1.5 RTM ДМА
#1151 BUG: Корекция на контрагент wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#1155 BUG: Критична грешка при уеднаквяване на дати в счетоводен док. pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1097 BUG: Липсващ реквизит във филтър на справка Годишни обороти wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1129 BUG: Липсваща колона в справка ОВ на склад в Списък с данни plamen дефект critical 1.5 RTM Справки Търговска система
#686 BUG: Марж% с отрицателна стойност wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#809 BUG: Маршрути wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#1189 BUG: Място на доставка в документи за заявка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1162 BUG: Надрезервирани количества по продажби wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#936 BUG: Настройки в Автоматичен осчетоводител wqw дефект blocker 1.5 RTM Счетоводство
#832 BUG: Начално салдо на каси wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1126 BUG: Не се обновяват коректно доставните цени на продуктите wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1012 BUG: Неактивен печат/преглед на ревизия в редакция wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1057 BUG: Невъзможен запис на нова ценова листа wqw дефект blocker 1.5 RTM Номенклатури
#1048 BUG: Невъзможно отваряне на документ в продажби и покупки wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#1110 BUG: Невъзможно приключване на ДПрод с РСД със съставни продукти по партиди wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1221 BUG: Невъзможно приключване на РСД, когато валидираното количество е по-голямо от заявеното plamen дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1146 BUG: Невъзможно създаване на повече от един документ (от един и същи тип) wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#1021 BUG: Некоректни стойности при експорт на декл.1 за СИС plamen дефект critical 1.5 RTM ТРЗ
#947 BUG: Некоректно Бруто тегло в заявки, влезли от сайта pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1178 BUG: Нов контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#979 BUG: Номера за документи - гърми wqw дефект critical 1.5 RTM Common
#787 BUG: Обединяване редове на документ pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1047 BUG: Оборотна ведомост на склад wqw дефект critical 1.5 RTM Справки Търговска система
#1157 BUG: Организация - Работни карти plamen дефект critical 1.5 RTM Организация
#1026 BUG: Осчетоводяване на КИПок - тип Бонус оборот plamen дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#773 BUG: Отрицателни количества в AvgPrice4 pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#654 BUG: ПКО с грешен знак wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#978 BUG: Партида в ДПрод wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#948 BUG: Печат на Допълнителен текст в РСД wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1091 BUG: Печат на Продажби - всички скинове - определен принтер wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#881 BUG: Печат на РПВ pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#771 BUG: Печат на Ценови листи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#854 BUG: Печат на списък с данни във Вземания и задължения по падежи wqw дефект major 1.5 RTM Справки Търговска система
#830 BUG: Печат на ценови листи wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#333 BUG: Покупки в справка Себестойност на разходен център pgbr дефект critical 2.0 Beta1 Common
#1011 BUG: Полетата в колона Производител не се обзавеждат wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1027 BUG: Преглед на РКО(счет. каса) wqw дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1099 BUG: Преименуване на caption във форма Свързани документи от ПВСК wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#997 BUG: Преномериране на документи в счетоводството не работи pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#792 BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1 wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#886 BUG: При всяка смяна на билд се ресетват потребителските настойки на форми и контроли wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1038 BUG: Проблем при Прихващане в счетоводството wqw дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#779 BUG: Проверка работни периоди в счетоводство wqw дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#1142 BUG: Промяна валута в покупки и продажби wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#683 BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#1125 BUG: Работни карти - гърми при опит за избор на поделение plamen дефект critical 1.5 RTM Организация
#900 BUG: Разминаване в тотали на Продажби и ФПрод wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1005 BUG: Ревизия - стойност излишък отива некоректно в колона Стойност липса wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#807 BUG: Рестрикции количества в ДДПрод за цена wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#836 BUG: Референтни номенклатури wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#848 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#852 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#1154 BUG: Свързване с банкови плащания plamen дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#839 BUG: Себестойност на разходен център wqw дефект critical 1.5 RTM Справки Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.