Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (901 - 1000 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#888 Генерация на Касов ордер от продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#889 Задаване на транспорт за документи за продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#890 Нова справка в/у продажби - "Дневни маршрути" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#891 Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#892 При копиране на документ за продажба/ Фактура plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#893 Добавяне на колона Арт. No в SG06 pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#894 Справка Класация на клиенти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#895 Нови скин за Продажби pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#896 POS: Реквизити при печат на касов бон с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#897 Задаване на транспорт в документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#898 Нова справка "Дневни маршрути" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#901 Справка Дневни маршрути - подобрение plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#902 Неизпълнени продажби в Дневни маршрути pgbr подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#903 Нови скин за Продажби SG19 wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#904 Маркиране на избрани документи в списък с Продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#905 POS: Обороти при печат на дневен отчет wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#906 POS: Обороти при печат на дневен отчет wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#907 Протокол за върнат амбалаж от клиент / към доставчик wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#909 BUG: Адрес на доставка на поделение wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#910 Филтър по партида на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#912 Добавяне на Шофьор в Касови ордери wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#913 Промяна във форма "Транспорт - Задаване на транспорт" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#914 Филтър по центрове на себестойност и финансова структура plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#915 Количествени тотали в Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#916 Номенклатура Маршрути wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#917 Информация за свързани ФПрод в Касови документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#918 Нови полета в CSV експорт на продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#920 Нов скин за оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#922 Свързани документи в ДПок wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#923 Промяна на състояние на свъзан ПКО wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#924 Нови полета в CSV експорт на продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#926 Сортировка при печат на документи за продажба и за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#927 BUG: POS - Редакция Текущ продукт wqw дефект minor 1.5 RTM POS
#928 Колона Крайна цена с ДДС и ТО в документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#930 Центрове на себестойност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#931 BUG: Банкова сметка в ПФ wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#932 Добавяне поделение в гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#933 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#934 ECO Панда zlatin подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#935 Филтър по партида на продукт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#937 Поделение в гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#938 Ритейл цени с ДДС wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#939 Маршрути pgbr подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#940 Добавяне на нов шаблон за печат на Продажби - SG20 plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#941 Печат на ценови листи на английски език plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#942 Нов тип Печат ценови листи plamen задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#946 Подобрения в документ за начално салдо на склад wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#949 Права на групи - добавяне на Финално състояние wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#950 Доработка в справка Разчети по депозитни разписки pgbr подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#952 Преглед/ печат на протокол за брак wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#953 Код на поделение в Потребител на продукта wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#955 Приключване на покупка (Killing Feature) plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#956 Протокол за прихващане към КДПрод wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#958 РПВ - Центрове на себестойност plamen подобрение minor 1.5 RTM ТРЗ
#959 Добавяне на колона Код на доставчик в Ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#960 Генериране на счетоводно записване от фактура wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#961 Заключване на редове на документи plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#962 Промяна в шаблони за печат на Продажби/ фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#967 Задаване на атрибути на продукти през грида (Multiple update) wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#968 Нови реквизити във филтър банкови документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#969 Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#970 Подобрения в работни карти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#971 Нови колони в Ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#972 Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#973 Печат на документи на двустранен принтер wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#974 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#975 POS: Наличност на продукти по други складове wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#976 Нови изисквания печат док. при доставка на храна wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#977 Нова справка СД/Продажби plamen задача minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#978 BUG: Партида в ДПрод wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#980 Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#981 Note в шаблон Плюс БГ стокова разписка wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#982 Справка върху запазени количества plamen задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#983 Добавяне на колона Характеристика в Номенклатури - Издание wqw задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#984 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#985 Автоматично обзавеждане на МОЛ и Коментар при печат във ФПрод (генерирана от imPress) pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#986 Заключване на редове на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#987 Нови изисквания при печат на документ за доставка на храна wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#988 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#989 Двустранен печат на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#990 Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак wqw дефект minor 2.0 Beta1 Търговска система
#991 Свързване на банкови плащания от фактури за покупки/продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#992 Справка върху запазени количества wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#994 Приключване на ФПрод без идентификационен номер на контрагент wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#995 При разпределение на разходи по покупка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#996 Пакетиране и разпакетиране wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#998 Работни карти plamen подобрение minor 1.5 RTM Организация
#999 Работни карти plamen дефект minor 1.5 RTM Организация
#1000 BUG: Грешка след избор на Преглед документ за заявка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1001 Добавяне на ДВСК No в SG08 wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1002 Note в шаблон Карфур стокова разписка wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1003 Добавяне на ДВСК No в SG08 wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1004 Забележка при печат в шаблон "Карфур" стокова разписка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1005 BUG: Ревизия - стойност излишък отива некоректно в колона Стойност липса wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1010 Разпределяне на отстъпка в документ за покупка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1013 POS: Съобщение при липса на наличност wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1014 Нови колони в поделения на контрагенти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1015 Нова служебна бележка чл.45 ал.2 ЗДДФЛ plamen задача minor 1.5 RTM ТРЗ
#1016 Нова служебна бележка чл.45 ал.2 ЗДДФЛ plamen задача minor 1.5 RTM ТРЗ
#1017 Форма за печат на ДПрод "Карфур" стокова разписка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.