Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (201 - 300 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#178 Проблем при създаване на "Документ за заявка" ... wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#180 Невъзможно връзване на ДПрод/Пок с ФПрод/Пок (ръчно) wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#185 При приключване на ДПрод/Пок не се наследява сумата за плащане в 'Генериране - Свързани документи' wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#186 Генериране на КДПрод (за цена) от Продажба и КДПрод (за количество) wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#189 В БИ, 'Операция' (на реда) да се определя автоматично в зависимост от избрания тип документ alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#190 БИ по ФПок/ Прод (свързана с множество покупки/ продажби) wqw дефект major 1.5 RTM Common
#192 В ДПрод колони СД%, Фактурирано% и ДП% се смятат некоректно wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#196 В справка "Реализация" да се добави "Поделение" - (owner) alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#197 Disabled на WebBrowser не работи wqw дефект major 1.5 RC3 Common
#201 Да се добави 'Поделение' в справка 'Разчети дължим амбалаж' alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#203 Добавяне на колони в Документи/Справки за заявка (Детекс) alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#208 Списък ДПок/Прод, в Системна информация ''ДДС'' - то се смята грешно wqw дефект major 1.5 RC3 Common
#212 Във филтър формата "Разчети неплатен амбалаж" да се добави Склад alk подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#213 Доработка в "Документи за ревизия" alk подобрение major 1.5 RC3 Common
#215 В справка "Проследяване на заявки" да се оцветяват липсващите продукти. alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#217 Нова колона Контрагент в справка "Продажби по дилъри/продукти/материали" wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#221 CPanel // 'Генериране на начално салдо на склад' гърми с грешка: pgbr дефект major 1.5 RC3 Common
#223 Приключване на Кредитен документ в определена ситуация - проблем wqw дефект major 1.5 RTM Common
#230 Филтъра от ДПрод не излиза при избран контрагент wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#231 Преизчисляване на прихода на склада при премахнат транспорт wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#233 В Складови документи да се добави колона "Допълнителен текст", като: alk задача major 1.5 RC3 Търговска система
#237 Нов скин на ДПрод alk задача major 1.5 RTM Търговска система
#238 Забрана плащане през каса при генериране на ФПрод по банков път wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#239 Проблем при дефиниран кредитен лимит на контаргент wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#242 Справка за приходите и разходите по разходни центрове toni дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#243 Ценови Листи - Ценообразуване по зададена схема alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#244 Имплементиране на гаранционни карти alk задача major 1.5 RC3 Търговска система
#251 В Build_2008_12_12 справка "Себестойност на разходен център" гърми: alk дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#256 Генериране на сторно документ в склада wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#257 Навигация със скролер на мишката в списъци pgbr дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#262 Количествена оборотна ведомост alk дефект major 1.5 RC3 Счетоводство
#267 Справка "печат на ценови листи" - ценообразуване alk подобрение major 1.5 RC3 Номенклатури
#269 POS: Без генерация на ПКО в счетоводството wqw дефект major 1.5 RTM POS
#270 POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта" wqw подобрение major 1.5 RTM POS
#271 Нова колона "Код на тразакция от карта" в БИ wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#272 Нови колони в селектор на продукти и материали wqw подобрение major 1.5 RTM Номенклатури
#273 При фактуриране трансформация на продукти на база стойност alk задача major 1.5 RTM Търговска система
#274 Нова колона Относно в банкови и касови док. alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#275 Баркодове до 16 символа wqw дефект major 1.5 RC3 Номенклатури
#276 POS: Предупреждение за издаване на фактура wqw подобрение major 1.5 RTM POS
#277 Проблеми със серийни номера wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#278 Нови реквизити във филтър форма на продажби wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#280 Нови колони и филтър форма на списък с признаци wqw подобрение major 1.5 RTM Счетоводство
#283 Кредитни известия за покупки wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#308 Отстранен проблем със забиване на системата при използване на голям графичен ресурс wqw дефект major 1.5 WhatsNew Common
#309 Печат на етикети - настройка за размери на етикети wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Номенклатури
#312 Проблем при генериране на КИПрод към фактури (свързани с други кредитни) wqw дефект major 1.5 RTM Common
#317 Нова справка - Достигнати мин/макс количества по складове wqw задача major 1.5 WhatsNew Номенклатури
#328 Излишъци при преизчисляване на склада в търг. система pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#330 Проблем при генериране на КДПрод pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#332 Генерирането на ФПрод от няколко продажби с дефинирани продукт/група за трансформация не сработва pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#334 Справка "Върнати стоки от клиенти" - комбото на продукт/материал alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#335 Нов Skin при печат на ДПрод alk задача major 1.5 RTM Common
#338 Нова номенклатура Схеми бонус точки wqw задача major 1.5 RTM Common
#345 Генерация на Счетоводно записване от ф-ра с аванс pgbr дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#346 Преизчисляване на счетоводния склад по ср цени - граничен случай pgbr дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#350 Реализирана е генерация на продажба от документи за покупка wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#351 Генерация на покупка на база документи за продажби wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#352 Генерация на покупка на база документи за продажби wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#353 Генериране на документ за корекция wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#363 Във Форма за избор - Продукти и материали е добавен бутон Доставни цени на контрагент wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Номенклатури
#364 Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02 wqw дефект major 1.5 RTM Common
#366 Нови колони във Форма за избор - Продукти и материали wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Номенклатури
#370 Изтриване на счетоводни записи на Складови документи pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#371 Изтриване на парола на потребител след смяна на група за права wqw дефект major 1.5 RTM Common
#372 Сравняване на цени при генерация на продажба от ЗК wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#375 Дата на Данъчно събитие pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#382 Нов Skin в Продажби alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#385 Плащане на валутни документи в каса и банка cveti задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#390 При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#391 Почистване на Mясто на доставка при копиране на Продажба от един контрагент в друг wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#408 Скин на продажби с партиди alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#409 Печат на заявка със скин с партиди alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#410 Списък със заявки alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#413 Секюрити в/у доставни цени wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#421 Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#425 Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#426 Да се добави партида във "Филтър - Документи за покупка/ продажба" wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#429 Директни продажби wqw подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#430 В справка 'Неизпълнени заявки' да се добавят две колони alk задача major 1.5 RTM Търговска система
#431 Нов шаблон на "Документи за заявка" igbr задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#432 Нов шаблон на "Документи за заявка" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#433 Добавени са две колони в справка "Неизпълнени заявки" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#434 Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#435 Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици igbr задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#436 Нов шаблон на "Документи за заявка" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#437 Добавени са валутни стойности в списъците на документи за продажба и покупка wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#438 Създадени са два нови шаблона за печат на Кредитни/ Дебитни документи wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#445 Добавена е партида във филтри на "Списък Продажби" и "Списък Покупки" wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#448 Доработки във форма Избор - Партиди на продукти wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#455 В Списък Документи за ревизия да се добавят две колони pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#457 В списък с "Документи за ревизия" са добавени две колони wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#458 Доработки във форма "Филтър - Документи за заявка" wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#459 Доработки във форма за създаване на "Документ за заявка" wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#460 Доработки, свързани с валидиране на "Документи за заявка" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#461 Проверки в "Документи за заявки" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#462 Генериране на фактура от продажба alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#463 Генериране на фактура от покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#466 Филтър на документи за покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#467 Филтър на складови документи alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.