Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (601 - 700 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#511 Платено в периода в списък продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#514 Предложение за дозареждане на склад wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#515 Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#516 Информация брой редове в дърво на списъци alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#517 Сигнализация недостатъчна наличност в складов док. alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#518 Списък със служители alk подобрение minor 1.5 RTM ТРЗ
#519 Преглед на баркод на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#520 Лента с инструменти на Rich TextBox wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#521 Добавяне и подобряване на панели за преглед wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#522 Подобряване на помощник първоначално стартиране wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#523 Промяна на фон на форми помощници alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#524 Уникалност на валутни курсове alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#525 Маркиране задължителни реквизити alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#528 Сигнализиране на склад във форма за генерация alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#530 Редакция на категории на продукти от списъка wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#534 Автоматично генериране на заявка към доставчик wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#535 Колона Категория на продукт в справка Движение на стоки в складовете wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#536 При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#537 Анулиране на фактура със запазване на номер wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#539 Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#540 Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#541 Маркиране на задължителни реквизити wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#542 Нови реквизити във филтър форма на док. за заявки alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#543 Показване на Картон на стока директно от редовете на док. wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#544 Генерация от заявка само от разполагаеми количества wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#545 Предупреждение в редове на продажба за "сделка на загуба" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#546 Процент ДДС в ценови листи alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#547 Описание на атрибути в номенклатури wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#549 Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс количества по складове" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#550 Добавяне на панели за преглед wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#551 Лента с инструменти в поле за коментар при Контрагенти и Продукти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#552 Предложение за дозареждане на склад wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#553 Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в списък продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#554 Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#555 Сигнализация в приключен СД wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#556 Нови колони в справка "Сравняване салда на контрагенти в търговска / счетоводна система" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#557 Нови реквизити във филтър формата на Документи за заявки wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#558 Показване на Картон на стока директно от редовете на документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#559 Добавена е колона Група в справка Движение на стоки в складове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#560 Преглед на баркод на продукт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#562 Сигнализация за различен склад във форма за генерация от продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#563 Добавен селектор за Поделение в справки за марж и рентабилност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#564 Генерация на Документ за продажба от заявка само с продукти, имащи разполагаеми количества wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#565 Нови колони във филтъра на форма Избор при Касови документи и Банкови извлечения wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#566 Дименсии и категории на контрагенти и продукти wqw задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#567 Предупреждение за "сделка на загуба" в редове на продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#569 Трансформиране при фактуриране с мярка = основна мярка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#570 Филтър на завки по неактивни продукти wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#571 Неработещ филтър при избор на продукт в ДПрод wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#572 FIX на дати при въвеждане на покупки wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#574 Вдигане на FKs във sys_Users wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#575 Нова колона "Продадено кол." при въвеждане на Мин. / Макс. количества във форма Контрагент, панел Списъци wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#576 Нова колона "ДДС на продукт / материал" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#577 Автоматично генериране на заявка към доставчик wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#578 Обединяване на Ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#580 Настройки за печат на документ от тип оферта wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#581 Поле за допълнителна информация wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#582 Оборотна ведомост на склад alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#583 Бързия филтър по 'Име' търси съвпадение навсякъде да работи и в списъци Продажба и Покупка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#584 Форма за избор на продукт wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#585 Дизайн на форма Начални салда на сметка alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#586 Rollback на тригери wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#587 Нова бланка печат заявки alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#588 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#589 Ценови листи в редове на док. за покупка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#590 КДПрод за цена с промяна и на количества wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#592 Нова функция "Актуализация на налични количества" в док. за ревизия alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#593 Денормализиране на "DocState" в редовете на каса, банка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#594 Изписване без признаци pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#595 Нов раздел във форма Начални салда на сметка pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#596 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#598 Нова бланка при печат на Заявки wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#599 Ценови листи в редове на документ за покупка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#600 Нов списък с прикачени файлове към продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#601 Нова справка "Брой продажби по артикули" alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#603 Нов реквизит Доп. ДДС в счетоводни док. alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#604 Нова справка "Брой продажби по артикули" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#605 Нова опция в Документи за ревизия wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#606 Преглед на прикачен файл на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#607 Имперсониране на потребител от администратор wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#608 POS: Реализиране на асинхронни операции wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#609 Грешка при избор на продукт в продажба wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#610 Нова група типове док. във док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#611 Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#612 Нов списък с прикачени файлове към продукт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#613 Тотали на количествата по категории при SG09 и SG13 pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#614 Добавяне на колона "Партида" в печат на складов документ alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#615 Фиксиране на размер на поле Док. No в счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#616 Добавяне на колона "Дата падеж" в Документи за заявка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#617 Корекция на Валутен крус alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#618 Нови реквизити във Форма за корекция на приключен документ alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#619 Смяна парола wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#620 Настройка печат документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#621 Достъп до данни wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#622 Невъзможно приключване на РСД wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#623 Заглавие на всяка страница wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#624 DeadLock при приключване на Предавателен протокол между складове wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#629 Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове alk задача minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#630 Нови реквизити в печат на гаранционни карти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#631 Нова колона Дата падеж в Документ за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.