Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (701 - 800 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#632 Нова справка "KPI по продажби" wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#633 Нови реквизити в шаблон SG16 wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#634 Дизайн на форма Начални салда на сметка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#635 Информация брой редове в дърво на списъци wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#636 Имперсониране на потребител от администратор wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#637 Поле за допълнителна информация във форма за редакция на "Продукт" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#638 Нови реквизити във форма на Документ за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#639 Нова група типове документи в Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#640 Автоматично почистване на празни връзки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#641 Нови реквизити във филтър форма на справка Хронология на брак и липси в складове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#642 Тотали по категории в скин SG09 и SG13 wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#643 Нов графичен документ за печат на док. за продажба (SG17) alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#644 Преглед на прикачен файл на продукт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#645 Нова колона "Партида" при печат на складов документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#646 Многоредово копиране в списъци wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#647 Настройка печат документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#648 Нов реквизит Доп. ДДС в Счетоводни документи pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#649 Фиксиране размера на поле Док. No в счетоводни документи pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#650 Нови колони в списък Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#651 Нова справка "KPI по продажби" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#652 Промяна размер на колони с кодове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#653 Секюрити върху доставни цени wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#655 Секюрити върху Запазени количества wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#656 Секюрити върху Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#657 Селектори на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#659 Нов графичен документ за печат на Документ за продажба - SG17 wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#660 PDA Експорт / Импорт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#661 Контрагенти, Поделения и Дилъри wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#662 Колона Валута в настройките на Групи док. за осчетоводяване на Каса и Банка alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#663 Автоматично почистване на празни връзки wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#665 Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#666 Криптиране на комуникация със сървъра wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#667 Нова номенклатура "Маршрути" alk задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#668 Права на групи по продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#669 Ценообразуване в док. за ревизия alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#670 Текстов печат документи wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#671 POS: Отчети на виртуален ФП wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#672 POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП wqw задача minor 1.5 RTM POS
#673 Нова справка "Салда и обороти на дилъри" alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#674 Промени в справка "Брой продажби по артикули" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#675 Промяна в справка "Картон на контрагент" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#676 Нова номенклатура "Маршрути" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#677 ECOD обмяна на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#678 Групово плащане в каса wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#679 Изписване без признаци pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#680 Нова скин за печат на складови документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#681 Глобални потребителски настройки wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#682 Допълнителни настройки на справки wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#683 BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#684 Нова справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#685 ДМА - рефакторинг амортизационен план plamen подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#687 Нови реквизити в печат на Гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#688 Нова скин за печат на складови документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#689 Права на групи по продукти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#690 Нова колона шифър на персона wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#691 Генериране на Продажба от Заявка от клиент plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#692 BUG: Тригери на редове на док. не в редакция wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#693 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#695 Бърз филтър на начални салда на сметки alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#697 Групово плащане в каса wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#698 Нова колона Конфиденциалност wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#699 Нови колони в док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#700 Нов шаблон за печат на стокова и фактура за Пикадили alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#701 Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#704 Активни категории за списък Продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#705 Нова колона Поверителност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#706 Нов шаблон за печат на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#707 BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code) alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#708 Осчетоводяване на аванс wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#711 Нови колони в справка Реализация wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#712 Бланка за печат на документи "Меркатор" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#713 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#714 POS: Печат фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#716 Добавяне на осигуровки за 2011 г. alk подобрение minor 1.5 RTM ТРЗ
#717 Нови реквизити във Форма за печат на ценови листи alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#718 Нова колона Категории в списък Ценови листи на форма за редакция на контрагент alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#720 Доработка генерация на счетоводни записвания от ДА alk подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#721 Нова колона Поделение в справка Реализация alk подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#722 Нов реквизит Код на транзакция в Док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#723 Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#724 Нови реквизити във филтър на справка Продажби по продукти/материали alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#725 Доработки в справка Върнати стоки от клиенти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#726 Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#727 Доработка справка Върнати стоки wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#728 POS: Отчети на виртуален фискален принтер wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#729 Нови колони в Документ за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#730 Добавяне на осигуровки за 2011 г. alk задача minor 1.5 WhatsNew ТРЗ
#731 Генериране на начални салда в счетоводството pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#732 Бърз филтър на начални салда на сметки pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#733 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#734 Нови настройки в Автоматичен осчетоводител pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#735 Нови колони в списък Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#736 Бърз филтър - неактивни позиции wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#737 Автоматично унищожаване свързани складови док. с ПЗК/ ПВСК wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#738 Ценови листи в Документи за ревизия wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#739 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#742 Филтриране на списъци по поверителност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#743 Промяна типа на контргагент от тип Склад wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#744 Нов реквизит Клас по подразбиране в продукти pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#745 Подобрения - валутни фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.