Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (801 - 900 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#746 Печат на Складов документ - SG05 wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#747 Права на групи върху данни wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#748 Статуси на счетоводни док. pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#749 Форма за печат "Пикадили" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#750 POS: Поддръжка Eltrade касови апарати в режим ФП wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#751 Разпределяне на отстъпка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#753 Генерация на заявка към доставчик wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#754 Нов реквизит във форма за редакция на контрагенти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#757 Нов реквизит във форма за редакция на Контрагент wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#759 Нов списък за избор на BIC на банка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#760 Нов списък за избор на BIC на банка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#761 Коментар при печат wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#762 Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на контрагенти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#763 Нов реквизит Дан. събитие във форма за генерация от продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#764 Редактиране на бланки за печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#765 Нов реквизит във форма за генерация от продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#766 Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon) wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#767 Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на Контрагенти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#768 Нови реквизити за локализация wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#769 Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#770 Документи за заявка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#771 BUG: Печат на Ценови листи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#772 Издател документ в Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#774 Трансформация при осчетоводяване wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#775 BUG: Грешно поделение при ген. на фактура wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#776 Нова номенклатура Програми за лоялност wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#777 Добавяне на валута при групово плащане wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#778 BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#779 BUG: Проверка работни периоди в счетоводство wqw дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#780 Нови реквизити в "Контрагенти | Списъци" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#781 Нова колона Шифър на персона wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#782 Добавяне на валута при Групово плащане wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#783 POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП wqw задача minor 1.5 RTM POS
#784 POS: нови реквизити при печат бележки с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#785 BUG: Експорт Декларация 1 в ТРЗ alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#786 Тотали за Количество в справка Продажби по продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#787 BUG: Обединяване редове на документ pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#788 До разполагаеми количества в склад wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#790 Проследяване на заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#791 BUG: Справка вземания и задължения по падежи pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#793 Добавяне на колона склад в списък продажби pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#794 Справка Салда и обороти по дилъри да се добави филтър по поделение pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#795 В Справка реализация да се добави филтър по дилър pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#796 В справка "Годишни обороти" pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#800 Филтър на продукти по доставчици wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#801 Гаранционен срок в Оферта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#802 Актуализация на количества в ревизия wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#803 Сетоводни документи pgbr задача minor 1.5 RTM Счетоводство
#804 Справка Годишни обороти pgbr дефект minor 1.5 RTM Common
#805 Неактивни продукти pgbr задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#806 Рестрикция осчетоводяване БИ pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#810 Тотал Счетоводни документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#811 Печат на ценови листи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#812 Статуси на счетоводни документи pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#813 Адрес на доставка при печат на документи - SG17 wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#814 Унищожаване свързани документи при унищожаване на ДПок plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#815 Ценообразуване на подчинени ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#816 Справка Реализация plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#817 Expand - Collapse wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#824 Нов скин за печат на Заявки към доставчик wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#825 Справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" - отваряне на документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#826 Нова справка "Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#827 Нови колони в справка "Оборотна ведомост на склад" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#828 Амортизационен план за период pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#829 BUG: Експорт декларация 6 alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#832 BUG: Начално салдо на каси wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#833 Форма за печат "Меркатор" wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#840 Справка "Движение на стоките в складове" plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#841 Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#844 Поделение в Протоколи за върнат амбалаж wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#846 Видове транспорт wqw задача minor 1.5 WhatsNew Common
#847 Форма за печат на заявка RG04 pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#849 Печат през PDF принтер wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#850 Печат на ценови листи plamen подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#852 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#855 BUG: Себестойност на разходен център - връща грешка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#856 Генерация на ф-ри от няколко продажби през грида plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#857 Генерация на ф-ри от няколко покупки през грида plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#858 Генерация на продажби от няколко покупки през грида plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#860 BUG: Филтър в Документи за заявка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#862 Нова настройка при печат на графична оферта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#863 Добавяне на колона в SG16 pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#864 Текстов печат на Касова книга plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#865 Почистване на doc pool при изтриване на редове plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#870 Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко продажби от списък с документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#871 Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко покупки от списък с документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#872 Генерация на продажби от няколко покупки през списък "Документи за покупка" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#873 Мениджънт -> Класация на клиенти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#874 Мениджмънт -> Продажби по продукти и материали plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#875 Печат на фактури и документи за продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#876 Генериране на счет записване от ф-ра plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#877 Добавяне на осигурителен доход при друг работодател в РПВ pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#878 При въвеждане на болничен plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#879 Сортировка при печат на док. за продажба, оферти, проформи и док. за заявки plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#880 Дата падеж в ДПрод, генерирана от Заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#882 Справка Мениджмънт - > Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#883 Форма за приключване на продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#884 Спавка продажби по продукти и материали pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#885 Валидация на Заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#887 Нов шаблон на оборотна ведомост на склад (без партиди) pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.