Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#240 POS: ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#241 ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#250 Изчисляване на числени изрази wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#284 Рефакториране на UpdateDataHelper wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#338 Нова номенклатура Схеми бонус точки wqw задача major 1.5 RTM Common
#355 Статуси wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#359 Заявки - добавяне на ценови листи и схема с ТО във формата за въвеждане и редакция alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 RTM Common
#361 Рефакторинг на курсори alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#364 Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02 wqw дефект major 1.5 RTM Common
#373 Файл - Нова Регистрация на Dreem Personal гърми: wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#396 Поддръжка мултимониторни конфигурации wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#486 Статуси на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#505 Промяна в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#509 Реализиране на многоредов paste в списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#523 Промяна на фон на форми помощници alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#540 Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#563 Добавен селектор за Поделение в справки за марж и рентабилност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#586 Rollback на тригери wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#604 Нова справка "Брой продажби по артикули" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#651 Нова справка "KPI по продажби" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#655 Секюрити върху Запазени количества wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#684 Нова справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#713 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#733 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#736 Бърз филтър - неактивни позиции wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#766 Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon) wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#804 Справка Годишни обороти pgbr дефект minor 1.5 RTM Common
#817 Expand - Collapse wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#825 Справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" - отваряне на документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#826 Нова справка "Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#846 Видове транспорт wqw задача minor 1.5 WhatsNew Common
#949 Права на групи - добавяне на Финално състояние wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#969 Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#979 BUG: Номера за документи - гърми wqw дефект critical 1.5 RTM Common
#1092 BUG: Reset Password wqw подобрение critical 1.5 RTM Common
#1106 Auditing info на ref таблици wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#1144 Подобрения в бърз филтър на списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#269 POS: Без генерация на ПКО в счетоводството wqw дефект major 1.5 RTM POS
#270 POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта" wqw подобрение major 1.5 RTM POS
#276 POS: Предупреждение за издаване на фактура wqw подобрение major 1.5 RTM POS
#608 POS: Реализиране на асинхронни операции wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#671 POS: Отчети на виртуален ФП wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#672 POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП wqw задача minor 1.5 RTM POS
#693 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#714 POS: Печат фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#728 POS: Отчети на виртуален фискален принтер wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#739 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#783 POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП wqw задача minor 1.5 RTM POS
#784 POS: нови реквизити при печат бележки с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#896 POS: Реквизити при печат на касов бон с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#906 POS: Обороти при печат на дневен отчет wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#933 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#974 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#975 POS: Наличност на продукти по други складове wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#984 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#988 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#1067 POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1102 BUG: Дублиране на продукт с повече от 1 баркод при отлагане на продажба wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#1119 POS: Усвояване на ваучери wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1149 POS: Поддръжка на клиентски код за външни системи wqw задача minor 1.5 RTM POS
#1178 BUG: Нов контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#1179 BUG: Забележка за контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#1186 POS: Дата и фискални фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1214 Дилър при продажба през POS wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1257 POS: Форма - Избор Продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1128 Web Catalog: Итерация 1-3 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1147 Web Catalog. Задачи за разработка (май 2014) ivoch задача major Dreem eCommerce Web Catalog
#1171 Web Catalog: Итерация 4 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1175 Web Catalog: Итерация 5 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1181 Web Catalog: Итерация 6 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#464 Печат на амортизационен план по групи ДА alk подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#685 ДМА - рефакторинг амортизационен план plamen подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#85 Storage за изображения wqw задача major 1.5 RTM Контейнер
#383 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#411 Контейнер да не създава празен Dreem.ini файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#439 Добавяне на CustomRights wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#451 Настройки шаблони на печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#494 Грешка при запис на .lic файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#522 Подобряване на помощник първоначално стартиране wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#574 Вдигане на FKs във sys_Users wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#588 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#607 Имперсониране на потребител от администратор wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#620 Настройка печат документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#666 Криптиране на комуникация със сървъра wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#747 Права на групи върху данни wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#869 Секюрити на РПВ wqw подобрение major 1.5 RTM Контейнер
#157 Секюрити в/у Запазени количества wqw задача major 1.5 RTM Номенклатури
#188 BUG: Синхронизация на списък с продукти при редакция на продукт wqw дефект critical 2.0 Beta1 Номенклатури
#248 Синхронизация на продукти да използва SyncDate wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#336 Добавяне на мярка в списък Кодове на доставчици alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#341 Справка печат на ценови лиси - сравняване - не се звима предвид ТО pgbr дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#349 Проверка на ДДС номер на контрагент на сайта на ЕК wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#392 Форма Търговска отстъпка - панел Категории - сортировка wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#394 В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#397 Наличност по партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#449 Добавяне на VatPriceScale в продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#454 Номенклатура Контрагенти - Въвеждане на ДДС No wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.