Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (401 - 500 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#671 POS: Отчети на виртуален ФП wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#672 POS: Поддръжка Daisy Micro в режим ФП wqw задача minor 1.5 RTM POS
#673 Нова справка "Салда и обороти на дилъри" alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#674 Промени в справка "Брой продажби по артикули" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#675 Промяна в справка "Картон на контрагент" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#676 Нова номенклатура "Маршрути" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#677 ECOD обмяна на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#678 Групово плащане в каса wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#679 Изписване без признаци pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#680 Нова скин за печат на складови документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#683 BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#684 Нова справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#685 ДМА - рефакторинг амортизационен план plamen подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#687 Нови реквизити в печат на Гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#688 Нова скин за печат на складови документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#689 Права на групи по продукти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#690 Нова колона шифър на персона wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#691 Генериране на Продажба от Заявка от клиент plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#692 BUG: Тригери на редове на док. не в редакция wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#693 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#695 Бърз филтър на начални салда на сметки alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#697 Групово плащане в каса wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#698 Нова колона Конфиденциалност wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#699 Нови колони в док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#700 Нов шаблон за печат на стокова и фактура за Пикадили alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#701 Филтриране на списъци по ниво на конфиденциалност alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#705 Нова колона Поверителност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#706 Нов шаблон за печат на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#707 BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code) alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#708 Осчетоводяване на аванс wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#711 Нови колони в справка Реализация wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#712 Бланка за печат на документи "Меркатор" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#713 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#714 POS: Печат фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#716 Добавяне на осигуровки за 2011 г. alk подобрение minor 1.5 RTM ТРЗ
#717 Нови реквизити във Форма за печат на ценови листи alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#718 Нова колона Категории в списък Ценови листи на форма за редакция на контрагент alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#721 Нова колона Поделение в справка Реализация alk подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#722 Нов реквизит Код на транзакция в Док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#723 Предупреждение за надхвърлен кредитен лимит на контрагент alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#724 Нови реквизити във филтър на справка Продажби по продукти/материали alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#725 Доработки в справка Върнати стоки от клиенти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#726 Нови реквизити във форма за Печат на ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#727 Доработка справка Върнати стоки wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#728 POS: Отчети на виртуален фискален принтер wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#729 Нови колони в Документ за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#730 Добавяне на осигуровки за 2011 г. alk задача minor 1.5 WhatsNew ТРЗ
#731 Генериране на начални салда в счетоводството pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#732 Бърз филтър на начални салда на сметки pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#733 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#734 Нови настройки в Автоматичен осчетоводител pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#735 Нови колони в списък Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#736 Бърз филтър - неактивни позиции wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#737 Автоматично унищожаване свързани складови док. с ПЗК/ ПВСК wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#738 Ценови листи в Документи за ревизия wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#739 POS: Бързо създаване на кредитен документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#742 Филтриране на списъци по поверителност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#743 Промяна типа на контргагент от тип Склад wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#744 Нов реквизит Клас по подразбиране в продукти pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#747 Права на групи върху данни wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#748 Статуси на счетоводни док. pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#749 Форма за печат "Пикадили" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#750 POS: Поддръжка Eltrade касови апарати в режим ФП wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#751 Разпределяне на отстъпка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#754 Нов реквизит във форма за редакция на контрагенти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#757 Нов реквизит във форма за редакция на Контрагент wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#759 Нов списък за избор на BIC на банка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#760 Нов списък за избор на BIC на банка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#761 Коментар при печат wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#762 Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на контрагенти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#763 Нов реквизит Дан. събитие във форма за генерация от продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#764 Редактиране на бланки за печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#765 Нов реквизит във форма за генерация от продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#766 Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon) wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#767 Нов списък Кодове на контрагенти (на този доставчик) в детайл форма на Контрагенти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#768 Нови реквизити за локализация wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#769 Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#770 Документи за заявка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#771 BUG: Печат на Ценови листи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#772 Издател документ в Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#774 Трансформация при осчетоводяване wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#775 BUG: Грешно поделение при ген. на фактура wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#776 Нова номенклатура Програми за лоялност wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#777 Добавяне на валута при групово плащане wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#778 BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#779 BUG: Проверка работни периоди в счетоводство wqw дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#780 Нови реквизити в "Контрагенти | Списъци" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#781 Нова колона Шифър на персона wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#782 Добавяне на валута при Групово плащане wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#783 POS: Поддръжка Tremol (Zeka) касови апарати и ФП wqw задача minor 1.5 RTM POS
#784 POS: нови реквизити при печат бележки с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#785 BUG: Експорт Декларация 1 в ТРЗ alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#786 Тотали за Количество в справка Продажби по продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#787 BUG: Обединяване редове на документ pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#790 Проследяване на заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#791 BUG: Справка вземания и задължения по падежи pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#793 Добавяне на колона склад в списък продажби pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#794 Справка Салда и обороти по дилъри да се добави филтър по поделение pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#795 В Справка реализация да се добави филтър по дилър pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#796 В справка "Годишни обороти" pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.