Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (501 - 600 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#801 Гаранционен срок в Оферта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#802 Актуализация на количества в ревизия wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#803 Сетоводни документи pgbr задача minor 1.5 RTM Счетоводство
#804 Справка Годишни обороти pgbr дефект minor 1.5 RTM Common
#810 Тотал Счетоводни документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#811 Печат на ценови листи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#812 Статуси на счетоводни документи pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#813 Адрес на доставка при печат на документи - SG17 wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#814 Унищожаване свързани документи при унищожаване на ДПок plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#815 Ценообразуване на подчинени ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#816 Справка Реализация plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#817 Expand - Collapse wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#824 Нов скин за печат на Заявки към доставчик wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#825 Справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" - отваряне на документ wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#826 Нова справка "Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#827 Нови колони в справка "Оборотна ведомост на склад" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#828 Амортизационен план за период pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#829 BUG: Експорт декларация 6 alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#832 BUG: Начално салдо на каси wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#833 Форма за печат "Меркатор" wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#840 Справка "Движение на стоките в складове" plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#841 Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#844 Поделение в Протоколи за върнат амбалаж wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#846 Видове транспорт wqw задача minor 1.5 WhatsNew Common
#847 Форма за печат на заявка RG04 pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#849 Печат през PDF принтер wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#850 Печат на ценови листи plamen подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#852 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#855 BUG: Себестойност на разходен център - връща грешка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#856 Генерация на ф-ри от няколко продажби през грида plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#857 Генерация на ф-ри от няколко покупки през грида plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#858 Генерация на продажби от няколко покупки през грида plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#860 BUG: Филтър в Документи за заявка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#864 Текстов печат на Касова книга plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#865 Почистване на doc pool при изтриване на редове plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#870 Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко продажби от списък с документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#871 Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко покупки от списък с документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#872 Генерация на продажби от няколко покупки през списък "Документи за покупка" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#873 Мениджънт -> Класация на клиенти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#874 Мениджмънт -> Продажби по продукти и материали plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#875 Печат на фактури и документи за продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#876 Генериране на счет записване от ф-ра plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#877 Добавяне на осигурителен доход при друг работодател в РПВ pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#878 При въвеждане на болничен plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#879 Сортировка при печат на док. за продажба, оферти, проформи и док. за заявки plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#880 Дата падеж в ДПрод, генерирана от Заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#882 Справка Мениджмънт - > Сравняване на цени по продажби с текущи ценови листи pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#883 Форма за приключване на продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#885 Валидация на Заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#887 Нов шаблон на оборотна ведомост на склад (без партиди) pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#888 Генерация на Касов ордер от продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#889 Задаване на транспорт за документи за продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#890 Нова справка в/у продажби - "Дневни маршрути" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#892 При копиране на документ за продажба/ Фактура plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#893 Добавяне на колона Арт. No в SG06 pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#894 Справка Класация на клиенти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#895 Нови скин за Продажби pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#896 POS: Реквизити при печат на касов бон с клиентска карта wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#897 Задаване на транспорт в документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#898 Нова справка "Дневни маршрути" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#903 Нови скин за Продажби SG19 wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#905 POS: Обороти при печат на дневен отчет wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#906 POS: Обороти при печат на дневен отчет wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#907 Протокол за върнат амбалаж от клиент / към доставчик wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#909 BUG: Адрес на доставка на поделение wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#910 Филтър по партида на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#912 Добавяне на Шофьор в Касови ордери wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#913 Промяна във форма "Транспорт - Задаване на транспорт" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#914 Филтър по центрове на себестойност и финансова структура plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#915 Количествени тотали в Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#916 Номенклатура Маршрути wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#917 Информация за свързани ФПрод в Касови документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#918 Нови полета в CSV експорт на продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#920 Нов скин за оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#922 Свързани документи в ДПок wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#923 Промяна на състояние на свъзан ПКО wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#924 Нови полета в CSV експорт на продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#926 Сортировка при печат на документи за продажба и за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#930 Центрове на себестойност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#931 BUG: Банкова сметка в ПФ wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#932 Добавяне поделение в гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#933 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#934 ECO Панда zlatin подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#935 Филтър по партида на продукт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#937 Поделение в гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#938 Ритейл цени с ДДС wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#939 Маршрути pgbr подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#940 Добавяне на нов шаблон за печат на Продажби - SG20 plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#941 Печат на ценови листи на английски език plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#942 Нов тип Печат ценови листи plamen задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#946 Подобрения в документ за начално салдо на склад wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#949 Права на групи - добавяне на Финално състояние wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#950 Доработка в справка Разчети по депозитни разписки pgbr подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#952 Преглед/ печат на протокол за брак wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#953 Код на поделение в Потребител на продукта wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#955 Приключване на покупка (Killing Feature) plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#958 РПВ - Центрове на себестойност plamen подобрение minor 1.5 RTM ТРЗ
#959 Добавяне на колона Код на доставчик в Ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#960 Генериране на счетоводно записване от фактура wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#961 Заключване на редове на документи plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.