Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (801 - 805 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#963 Добавяне на колона Начин на плащане в Заявки plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#964 Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри" plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1073 Добавяне на реквизит "Страна на произход" в покупки wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1074 Нов скин за печат в продажби - Удостоверение за качество plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1173 Грешно име на филтър за справка Дневни маршрути wqw дефект trivial 1.5 RTM Справки Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.