Custom Query (29 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#279 Spam wqw задача blocker 1.5 RC3 Контейнер
#362 BUG: Дефект в Картон на контрагент alk дефект critical 2.0 Beta1 Търговска система
#1 Проба на кирилица wqw дефект major Common
#2 test wqw дефект major Common
#3 Test2 wqw дефект major Common
#212 Във филтър формата "Разчети неплатен амбалаж" да се добави Склад alk подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#330 Проблем при генериране на КДПрод pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#332 Генерирането на ФПрод от няколко продажби с дефинирани продукт/група за трансформация не сработва pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#351 Генерация на покупка на база документи за продажби wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#391 Почистване на Mясто на доставка при копиране на Продажба от един контрагент в друг wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#431 Нов шаблон на "Документи за заявка" igbr задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#432 Нов шаблон на "Документи за заявка" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#434 Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#836 BUG: Референтни номенклатури wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#837 Нова функционалност: „Работни карти“ wqw задача major 1.5 RTM Търговска система
#5 Имена на view-та на кросове wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#191 Cannot insert NULL в usp_acc_Get_Acc_Avg_Price2 pgbr дефект minor 1.5 RC3 Счетоводство
#337 Автоматично обзавеждане на Курс в документи и списъци alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#377 Реализиран шаблон за текст на email-и wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#378 Реализиран шаблон за текст на email-и wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#389 test wqw дефект minor 2.0 Beta1 Common
#622 Невъзможно приключване на РСД wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#745 Подобрения - валутни фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#901 Справка Дневни маршрути - подобрение plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#983 Добавяне на колона Характеристика в Номенклатури - Издание wqw задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#1174 Прилагане на ценови листи в документи за заявка pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1177 Наложен платеж - плащане по каса. pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1217 POS: Прилагане на ТО върху цени от промоции wqw дефект minor 1.5 RTM POS
#1253 Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.