Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#333 BUG: Покупки в справка Себестойност на разходен център pgbr дефект critical 2.0 Beta1 Common
#686 BUG: Марж% с отрицателна стойност wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#842 BUG: Консервация на ДМА plamen дефект critical 1.5 RTM ДМА
#1063 BUG: Грешни връзки при КДПрод в сторниращите РСД wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#4 Първа проба wqw дефект major Common
#217 Нова колона Контрагент в справка "Продажби по дилъри/продукти/материали" wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#283 Кредитни известия за покупки wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#194 Печат Заявки alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#259 Оборотна ведомост на склад да връща и Доп. текст от складовия документ pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#395 Права на групи - Save - Dreem Personal wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#580 Настройки за печат на документ от тип оферта wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#704 Активни категории за списък Продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#720 Доработка генерация на счетоводни записвания от ДА alk подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#788 До разполагаеми количества в склад wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#800 Филтър на продукти по доставчици wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#805 Неактивни продукти pgbr задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#806 Рестрикция осчетоводяване БИ pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#863 Добавяне на колона в SG16 pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#891 Нов реквизит в справка Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#956 Протокол за прихващане към КДПрод wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#994 Приключване на ФПрод без идентификационен номер на контрагент wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1133 Нов шаблон за печат на Продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1138 Нов шаблон за печат на документи за продажба pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1160 Доработки при Депозитни разписки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1172 Нов шаблон за печат на ФПрод и КИПрод pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1223 Некоректна наличност във Филтър - Продукти и материали wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
Note: See TracQuery for help on using queries.