Custom Query (4 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: new (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#1166 Нов начин на ценообразуване wqw подобрение minor 1.5 6 years

Status: testing (3 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии wqw подобрение minor 1.5 5 years
#1202 Колони от потребителски дименсии wqw подобрение minor 1.5 5 years
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти wqw задача minor 1.5 4 years
Note: See TracQuery for help on using queries.