{3} Active Tickets by Milestone (54 matches)

This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.

Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.

1.5 RTM Release (22 matches)

Ticket Reporter Type Summary Keywords Component Milestone Owner Status Created Resolution
#1262 cveti дефект BUG: Грешна среднопретеглена цена Лоби Търговска система 1.5 RTM wqw new 04/05/2017
#1230 cveti дефект Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент 3Q Търговска система 1.5 RTM wqw new 12/10/2015
#1249 eli дефект Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад Търговска система 1.5 RTM wqw new 06/13/2016
#1250 igbr дефект BUG: Приключване на Покпука IVB Търговска система 1.5 RTM wqw new 06/16/2016
#1258 cveti дефект BUG: Серийни номера в КДПрод Йон Компютърс Е Търговска система 1.5 RTM wqw new 01/17/2017
#1261 cveti дефект BUG: Картон на стока/МЗ Рада Търговска система 1.5 RTM wqw new 03/17/2017
#1093 cveti задача Доработки в Печат на ценови листи Юм98 Търговска система 1.5 RTM pgbr new 08/19/2013
#1259 cveti задача Сериен номер в документи за ревизия Йон Компютърс Търговска система 1.5 RTM wqw new 01/18/2017
#1260 cveti задача Нови колони в Наличност на складове Йон Компютърс Търговска система 1.5 RTM wqw new 02/10/2017
#919 pgbr подобрение POS: Доработки UCS POS 1.5 RTM wqw new 05/02/2012
#945 deni подобрение Филтър форма на Оборотна ведомост на склад Справки Търговска система 1.5 RTM wqw new 07/18/2012
#951 pgbr подобрение Dreem WebDocs UCS Търговска система 1.5 RTM wqw new 07/31/2012
#957 deni подобрение Справка Салда и обороти по дилъри Common 1.5 RTM wqw new 08/21/2012
#965 pgbr подобрение Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма UCS Търговска система 1.5 RTM wqw new 10/01/2012
#1083 deni подобрение Замяна на продукт без сторно бележка Търговска система 1.5 RTM pgbr new 07/23/2013
#1094 cveti подобрение Печат на документи за заявки през сайт Панда Търговска система 1.5 RTM wqw new 08/20/2013
#1166 cveti подобрение Нов начин на ценообразуване Номенклатури 1.5 RTM wqw new 10/09/2014
#1180 eli подобрение Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба Панда Търговска система 1.5 RTM pgbr new 02/24/2015
#1238 eli подобрение Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове Стротех Търговска система 1.5 RTM wqw new 01/26/2016
#1242 igbr подобрение Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка Търговска система 1.5 RTM wqw new 02/18/2016
#1245 eli подобрение Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества QSands Търговска система 1.5 RTM pgbr new 04/12/2016
#1255 cveti подобрение Приключване на данъчни документи с различни дати Търговска система 1.5 RTM wqw new 07/12/2016

2.0 Beta1 Release (26 matches)

Ticket Reporter Type Summary Keywords Component Milestone Owner Status Created Resolution
#65 pgbr дефект BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) Счетоводство 2.0 Beta1 pgbr accepted 01/08/2008
#222 igbr дефект BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи Детекс Търговска система 2.0 Beta1 wqw new 08/22/2008
#60 pgbr задача Изписване на МЗ Счетоводство 2.0 Beta1 pgbr accepted 01/08/2008
#10 wqw подобрение Audit log Контейнер 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#124 wqw подобрение Свързани док. да визуализират свързани през редовете Търговска система 2.0 Beta1 wqw new 03/01/2008
#475 pgbr подобрение Кеширане начални салда за AvgPrice4 UCS Търговска система 2.0 Beta1 pgbr accepted 02/11/2010
#44 pgbr задача Генериране на ф-ра от счетоводни наличности Счетоводство 2.0 Beta1 pgbr accepted 01/08/2008
#55 pgbr задача Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#59 pgbr задача Скин на ф-ра с акциз Мейк98 Търговска система 2.0 Beta1 pgbr new 01/08/2008
#8 wqw подобрение Печат права по функционалности и данни Контейнер 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#11 wqw подобрение impl на изтриване в UI със затапени записани процедури Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#14 wqw подобрение Работа с периоди по филтри Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#17 wqw подобрение Find/Replace в editable grid-ове Common 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#19 wqw подобрение Компресия на NoteRtf Номенклатури 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#58 pgbr подобрение Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите Мейк98 Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted 01/08/2008
#61 pgbr подобрение Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците Търговска система 2.0 Beta1 pgbr accepted 01/08/2008
#247 pgbr подобрение Количествени рабати, рабати за оборот IVB Търговска система 2.0 Beta1 wqw new 12/05/2008
#354 pgbr подобрение В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС UCS Търговска система 2.0 Beta1 alk new 06/23/2009
#401 wqw подобрение Контролен център на продукт Номенклатури 2.0 Beta1 wqw new 11/11/2009
#493 wqw подобрение Добавяне на цифров подпис на PDF файлове Търговска система 2.0 Beta1 wqw new 03/25/2010
#512 wqw подобрение ToDo's Common 2.0 Beta1 wqw new 05/11/2010
#513 wqw подобрение POS: ToDo's POS 2.0 Beta1 wqw new 05/11/2010
#597 alk подобрение Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" Търговска система 2.0 Beta1 alk new 08/19/2010
#798 cveti подобрение Протокол за ревизия по серийни номера Йон Търговска система 2.0 Beta1 wqw new 10/27/2011
#799 cveti подобрение Наличност на склад по серийни номера Йон Търговска система 2.0 Beta1 wqw new 10/27/2011
#246 pgbr задача Прилагане на съответствия на номенклатури UCS Common 2.0 Beta1 wqw accepted 11/27/2008

ToBeDone Release (6 matches)

Ticket Reporter Type Summary Keywords Component Milestone Owner Status Created Resolution
#39 igbr дефект BUG: Автоматичен размер на колоните на списък Common ToBeDone wqw accepted 01/08/2008
#91 wqw задача Detachable списъци Common ToBeDone wqw new 02/06/2008
#92 wqw задача Persistence на документи Common ToBeDone wqw new 02/06/2008
#16 wqw подобрение Възможност за e-mail-ване на забравена парола Контейнер ToBeDone wqw accepted 01/08/2008
#115 wqw подобрение Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) Common ToBeDone wqw new 02/21/2008
#117 wqw подобрение Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails Счетоводство ToBeDone wqw new 02/22/2008
Note: See TracReports for help on using and creating reports.