Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1171 closed задача (fixed)

Web Catalog: Итерация 4

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: Dreem eCommerce
Component: Web Catalog Version: 1.5
Keywords: e-zona Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. _Layout.cshtml
  • [ok] link към CSS преди link към JS
  • [ok] Липсва meta language
  • [ok] Трябва малко padding вляво и вдясно за да не залепва за рамката на малки резолюции (mobile)
  • [ok] rel="publisher" във футер: <a href="https://plus.google.com/111112222233333444555" rel="publisher">Google+</a>
  • [ok] <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="feed one" href="/feed/rss" />
 2. SEO
  • [ok]Site.css: url(images/ico-close-notification-bar.png) дава 404 Not Found
  • Има img тагове без alt атрибути
  • [към #1181] Slug на продукти е добре да включва producers
  • [ok] Meta тагове на home page
  • [ok] Да се оптимизат елементи спрямо съвети на Google PageSpeed Insights
 3. Новини на home page
  • [ok] ако новината е с LinkUrl, салагаме целия ContentHtml (не left снипет на ContentText)
  • [ok] да разбира от LinkAttribs със или без LinkUrl
 4. Банери на home page
  • [ok] да разбира от LinkAttribs със или без ExternalUrl (тук е добре да го подменим на LinkUrl)
 5. Категории на home page
  • [ok][setup config] само до второ ниво: не искат да влизат под-подкатегории
  • питат дали може да излизат във combo [Вижте повече...] както са филтрите
  • [ok] default сортировката при browse по категории е добре да бъде "Най-нови" и въобще да няма "По съответствие"
 6. Валидация на user name
 7. Изпращани писма по всякакъв повод
  • [ok] да се огледат subject и да може да се пипа в app settings (ivoch: какво значи "пипа в app settings"?)
  • [ok] за регистрирани потребители
   • [ok] да се сложи link към tracking на поръчка на DocNo? (000001305) в писмо за потвърждаване
   • [ok] да се сложи link към профила -> всички предишни поръчки
  • за нерегистрирани потребители да се помисли как да се прави tracking по BackendId? (GUID-а) на поръчката
 8. Списък с продукти
  • [ok] да ползва ProducersHtml за да излизат snippet-и
  • [ok] изглед/комбо с подредба - align горе вдясно над списъка
  • [към #1181] вляво може да остане bread-crumbs ако е категория или да се сложи "Общо намерени: {0}" при търсене
  • [ok] "Сортиране по" -> "Покажи първо"
  • [ok] "Цена (най-ниска)" -> "Най-ниска цена"
  • [ok] "Цена (най-висока)" -> "Най-висока цена"
  • [ok] "Най-продавани" -> "Най-купувани"
  • [към #1181] <meta rel="next"> и "prev" на page-инирани списъци
  • [ok] <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="feed one" href="/feed/rss/{categoryId}" />
  • Да се огледа http://schema.org/Product + Offer
 9. Детайл на продукт
 10. Shopping cart
  • [ok] Да се генерира GUID на документа еднократно за OrderDocument.Id на service-а, за да може да се track-ват изоставени колички
  • [към #1181] За tracking на abandoned shopping carts е добре да подава междинен OrderDocument, примерно на всяко добавяне на продукт

Change History (26)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

 • WhatsNew unset

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

 • Keywords e-zona added
 • Milestone changed from 1.5 RTM to ToBeDone

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:7 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:8 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:9 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:10 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:11 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:12 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:13 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:14 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:15 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:16 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:17 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:18 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:19 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:20 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:21 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:22 Changed 6 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:23 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:24 Changed 6 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

comment:25 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:26 Changed 6 years ago by wqw

 • Milestone changed from ToBeDone to Dreem eCommerce
Note: See TracTickets for help on using tickets.