Opened 11 years ago

Last modified 6 years ago

#512 new подобрение

ToDo's

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: Common Version: 2.0
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. Ресурсите на preview на бланките в DreemCnt15 да станат 8-bit PNG и да се зареждат с GDI+
 2. Добавяне на лого в РКО
 3. Печат документи при настройки на принтер не ги помни, фискален принтер също
 4. Експорт на дневници да вика ValidateControls за да захапва новия път
 5. Стрелки нагоре/надолу в TextBox с Up/Down контрол
 6. Up/Down контрол на Година във frmSalMYSelector
 7. Quickfilter в счет. салда и кросове.
 8. Inactive колона на combobox-ове на форми за генерация (Filter = "IsActive?=True")
 9. Рефакториране на тригери на v_sup_Docs за performance
 10. LoadPictureEx да се опитва да екстрактне hBitmap от hWMF и да работи с GDI+ за PNG и TIF
 11. Преглеждане на JOIN на v_nom_ItemsBarCodes с редове на inv/sup -- трябва да е BasicMeasure_ID
 12. При избор на връзки да автоматично да match-ва ред от документ и да предлага количество
 13. Транслиране на грешка Could not allocate space for object 'nom_Priznaci' in database 'Dreem15_Personal' because the 'PRIMARY' filegroup is full.
 14. Заглавие на self-extract на Personal да стане "Разпакетиране"
 15. Настройка цвят на сив background в GroupHeader
 16. Настройка размер на код/баркод/код дост. и в другите шаблони на продажби освен SG11
 17. Screenshot-ове на preview на печат на документи
 18. Добавяне на PostalCode в контрагенти
 19. В заявка тотал на Ст-ст отстъпка
 20. Изравняване на Цена като в proposal. Имплементация в proposal на InvCdn крос и TransformItm_ID като в генерация
 21. PGBR: Хрумна ми, че няма да е лошо в Dreem меню -> Помощ да сложим линк към CMS-a
 22. Използване на snapshot isolation level на SQL2008
 23. Използване на ALTER INDEX ALL ON <<Table>> REBUILD във db maintenance
 24. Скрипт за създаване на база да се настройва папка и ALTER DATABASE <<db>> SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON и ALTER DATABASE <<db>> SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION ON
 25. Форма редакция на контрагенти добавяне в първи раздел Персона по подразбиране.
 26. ctxPr в ShowSelect индекс колекцията на store saldo само по itm и msr, но има дубликати в база на hubo
 27. frmItem зачистване на баркод при отваряне на различен/нов item
 28. frmSalDeclExport Ln 809 да ползва IsCorrect вместо Update
 29. Понякога след Alt+F4 следва забиване, все едно frmGridExtension се е unload-нала.
 30. DreemBoot сваляне в staging folder (~BuildXxx) и преименуване при успех, extract на single zip file.
 31. Нова записана за ALTER INDEX ALL ON <<Table>> REORGANIZE което става ONLINE за да се пуска всеки час. Също може и UPDATE STATISTICS <<Table> WITH FULLSCAN, INDEX
 32. Enter в гридове на форма за печат на док.
 33. Copy/Paste? в Excel да стане през XML Spreadsheet формат освен HTML Format за Word. Да се имплементира с delay render на форматите.
 34. В ini на профили да има настройка Include=flename.ini където да чете секция [Profile]
 35. Запазване на потребителски настройки колони при добавяне на колона на списък
 36. Reimbursement винаги да слага +1 ст. в доп. ДДС, същото от POS
 37. Рефакториране на списък служители за performance
 38. Формат на цени при печат на док. да е редактируем в attrib grid
 39. Тотали по количества в док. за печат на продажби
 40. Двустранен печат настройка на output report при печат на документи
 41. Темплейт текст за храни във футер печат на продажби: "Храните са годни за човешка консумация и отговарят на нормативните изисквания, касаещи безопасността на храните."
 42. Последен back на welcome да връща на home page-а
 43. Имена на хартии с EnumFormsW
 44. Замяна на Peek(ArrPtr(...)) със (Not Not ...)
 45. Обръщане на отговори на въпрос за прилагане на ц. листи и ТО в заявки и продажби
 46. Словом с параметър за род и лв./ст.
 47. QueryFreeForm най-вероятно unload-ва parent на frmExecWait и става мазало, cannot unload in this context и т.н.
 48. Regional hook не работи под Win8
 49. Автоматично генериране на име на банкова сметка Right(IBAN, 4) & CurrencyCode & BankName в списък на cg details и във форма owner details
 50. В лента с инструменти на док. и ном. Запис и нов да стане само Нов
 51. Приключване на счет. док. в редове проверява Dt и Kt
 52. Backup на база да слага build на Dreem в Name на backup
 53. Коментар при печат на гаранционни карти
 54. Свързана фактура и дата последна модификация в гаранционни карти
 55. Paginator на печат на документи при смяна на принтер не разпъва док. на цяла страница.
 56. Сигнализира да проблем с регистрация на ADO.
 57. Borders на справки със сив background в GroupHeader-и, за да изглеждат по-добре в текстов печат
 58. Интернет потребители да не могат да се логват в POS и Dreem
 59. Махане на скаларни функции: mul/div, acc
 60. Code на номенклатури на upload с RTrim заради check constraint на VARCHAR колони е MUC генерация на код
 61. При преизчисляване на склад recalc stock-on-hand заради TotalSum?
 62. Търсене в списък колони
 63. IsModified колона на AttribGrid да прави bold редовете с FormatStyle
 64. http://vb.mvps.org/samples/HookXP/ работи и под win2k ако се import by ordinal
 65. Заместване на hack с RTF във pvReplace на arInvOfferDoc с глобална функция RtfReplace, която да прави find & replace през frmGridExtension.rchRichEdit
 66. PrintNote на покупки
 67. frmSysMain treeview bold за активирани функционалности
 1. copirane na lic file ot SOURCE_PATH i kompresirane na error logowe kym SOURCE_PATH\Errors
 2. Stelaji da imat SeqNo
 3. Tipowe kategorii na produkti oswen enabled/default da imat visible
 4. dobawqne w debug prefs: enable/disable na regional hook
 5. Load/SaveFormLayout? da ignore-wa koordinati -2, -2 pri bugqsal form layout
 6. bank filler: labeli w small-fonts da stanat po-golemi za da ne se prenasqt (pri stephan)
 7. bank filler: skin kato PlN
 8. presentation kato na CounterPoint SQL
 9. Касова книга начално салдо ако има класифицирани док.
 10. Стойности по подразбиране на задължителни типове категории
 11. UI филтър на печат ценови листи
 12. При споделяне на ФП да се добави Everyone на HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Ole\MachineLaunchRestriction и dllhost.exe във firewall-а
 13. Минимален брой символи на пароли
 14. Редакция на стелажи
 15. TooltipText на забранени менюта да обясняват защо са неактивни. Започваме от secured prices/docs
 16. Да се калкулира позиция за ел. подпис
 17. DefObj A-Z
 18. Autofilter data view на справки
 19. Контекстно меню Форма за избор на селектори и грид
 20. Деселектиране на предишни избрани при отваряне на продукти/материали от AddNew на док.
 21. Празни филтри на док. да връщат последните 1000 записа. Да може филтър само по От дата или само До дата.
 22. UpdateWithTempTableHelper да полва MERGE вместо UPDATE под sql2008
 23. Отваряне на док. от data view на справки. Data-view на справки, отваряне на свързани док./ном. през Doc_ID, Row_ID или Nom_ID
 24. Selector на поделение е персони да се преселектират избраните контрагенти
 25. Генерация на деп. разписка да не се предлага за ВОП и други типове
 26. Preview на всички скинове
 27. Имплементиране на Google Cloud Printer-и като стандартни, за да могат да се избират в печат на док.
 28. Агрегати в списъци с fetch data
 29. Графики на база на списъци с Open Flash Charts 2
 30. Pin-ване на табове в контейнер, разместване на табове, dbl middle click за затваряне
 31. Disable на hWnd на parent форма при fetch или show modal
 32. Split на редове на продажба: следващ RowNo, запазва item и lot, нулира количество, split-ва всички cross-ове за този ред.
 33. fn_drm_RoundVatDiscount2 -> fn_drm_RoundVatDiscount
 34. ComboExt.AddIconsColumn 1, LoadStdPicture(rename), LoadStdPicture(delete)

Change History (97)

comment:1 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:7 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:8 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:9 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:10 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:11 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:12 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:13 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:14 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:15 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:16 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:17 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:18 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:19 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:20 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:21 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:22 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:23 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:24 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:25 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:26 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:27 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:28 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:29 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:30 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:31 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:32 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:33 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:34 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:35 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:36 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:37 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:38 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:39 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:40 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:41 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:42 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:43 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:44 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:45 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:46 Changed 10 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:47 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:48 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:49 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:50 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:51 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:52 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:53 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:54 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:55 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:56 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:57 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:58 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:59 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:60 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:61 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:62 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:63 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:64 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:65 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:66 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:67 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:68 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:69 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:70 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:71 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:72 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:73 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:74 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:75 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:76 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:77 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:78 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:79 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:80 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:81 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:82 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:83 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:84 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:85 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:86 Changed 8 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:87 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:88 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:89 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:90 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:91 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:92 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:93 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:94 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:95 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:96 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:97 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.