Changes between Initial Version and Version 4 of Ticket #60


Ignore:
Timestamp:
01/27/2009 12:15:16 PM (12 years ago)
Author:
pgbr
Comment:
 1. Селектор на редове на статии
 2. Крос м/у редове на статии
 3. Във връзки на док в статията да се експонира кроса
 4. Опция с която се изписват само наличните МЗ.
 5. Справка за неизписани/налични количества
 6. Нова записана за смятане на средно-претеглена цена
 7. Преизчисляването на склада да работи с новата записана

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #60

  • Property Status changed from new to assigned
  • Property Priority changed from minor to major
  • Property WhatsNew unset
  • Property Milestone changed from RC1 to RC3
  • Property Owner changed from wqw to pgbr
 • Ticket #60 – Description

  initial v4  
  1  1. Да има опция с която се изписват само наличните МЗ.
  2  2. Справка за неизписани/налични количества