Changes between Initial Version and Version 1 of Ticket #845


Ignore:
Timestamp:
01/30/2012 05:31:02 PM (9 years ago)
Author:
pgbr
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Ticket #845 – Description

    initial v1  
    22 - 2. СЪздаването на балицата трабва да съдържа и скрипт за прехвърляне на такущи данни. Съдържанието на Колната CostCenter_ID от таблици inv_DocsDetails, sup_DocsDetails, sto_Docs, трабва да се прехвъри в CcStruct_ID, по редове на документи.  Старите колони де дропват.
    33 - 3. Във формите за въвеждане на док. за покупки, продажби и склад да се добави нова таб "Направление". Новата таблица да бъде закачена за тоси списък като.
     4 - 4. Филтрите на 3-те типа документи да се събразят с новата таблица