Changes between Version 1 and Version 2 of Ticket #845


Ignore:
Timestamp:
01/30/2012 05:46:47 PM (8 years ago)
Author:
wqw
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #845 – Description

  v1 v2  
  1  - 1. Създаваме нова таблица: stp_DocPool(ID, Doc_ID, DocDate, DocType_ID, Row_ID, State, CcStruct_ID, CcProject_ID, CcOther_ID, FinStruct_ID, CU, CD, LU, LD)
  2  - 2. СЪздаването на балицата трабва да съдържа и скрипт за прехвърляне на такущи данни. Съдържанието на Колната CostCenter_ID от таблици inv_DocsDetails, sup_DocsDetails, sto_Docs, трабва да се прехвъри в CcStruct_ID, по редове на документи.  Старите колони де дропват.
  3  - 3. Във формите за въвеждане на док. за покупки, продажби и склад да се добави нова таб "Направление". Новата таблица да бъде закачена за тоси списък като.
  4  - 4. Филтрите на 3-те типа документи да се събразят с новата таблица
   1 1. Филтрите на 3-те типа документи да се събразят с новата таблица
   2 1. Създаваме нова таблица: `stp_DocPool(ID, Doc_ID, DocDate, DocType_ID, Row_ID, State, CcStruct_ID, CcProject_ID, CcOther_ID, FinStruct_ID, CU, CD, LU, LD)`
   3 1. СЪздаването на балицата трабва да съдържа и скрипт за прехвърляне на такущи данни. Съдържанието на Колната `CostCenter_ID` от таблици `inv_DocsDetails, sup_DocsDetails, sto_Docs`, трабва да се прехвъри в `CcStruct_ID`, по редове на документи.  Старите колони де дропват.
   4 1. Във формите за въвеждане на док. за покупки, продажби и склад да се добави нова таб "Направление". Новата таблица да бъде закачена за тоси списък като.