Changes between Initial Version and Version 2 of Ticket #992


Ignore:
Timestamp:
11/29/2012 11:07:29 AM (6 years ago)
Author:
deni
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • Ticket #992

  • Property Status changed from new to closed
  • Property Resolution changed from to fixed
 • Ticket #992 – Description

  initial v2  
  11Създадена е нова '''Справка върху запазени количества''' в Номенклатури, която проследява запазените количества по продукти за определен период за един или няколко контрагента.[[BR]]
  22В същата справка могат да бъдат проследени също и издължените от склада продукти.
   3
   4
   5
   6Базиран на:
   7 - [ticket:982 Тикет #982] в 1.5 RTM