Timeline


and

02/06/2008:

16:02 Ticket #93 (Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие) created by wqw
13:12 Ticket #92 (Persistence на документи) created by wqw
13:11 Ticket #91 (Detachable списъци) created by wqw

02/05/2008:

11:32 Ticket #74 (При печат на ДПрод да се визуализира име на Дилър) closed by wqw
fixed

02/04/2008:

18:04 Ticket #90 (Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол ...) closed by wqw
fixed
18:03 Ticket #89 (Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи)) closed by wqw
fixed
13:23 Ticket #90 (Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол ...) created by cveti
[…]
12:56 Ticket #89 (Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи)) created by cveti
Създавам два ДПрод. Към тях генерирам КДПрод. Отварям ДПрод >> 'Връзки …
12:36 Ticket #88 (Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + ...) created by wqw
09:36 Ticket #87 (В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи) closed by alk
fixed

02/03/2008:

20:02 Ticket #38 (Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове) closed by wqw
fixed: Преработена usp_sup_SetState да ползва CURSOR за модификация на ценова …
18:26 Ticket #86 (Селектор за избор на файл омазва суфикси) closed by wqw
fixed

02/01/2008:

17:13 Ticket #87 (В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи) created by igbr

01/30/2008:

21:10 Ticket #84 (Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако ...) closed by wqw
wontfix
21:09 Ticket #86 (Селектор за избор на файл омазва суфикси) created by wqw
Ако опцията Show file extension е изключена в Explorer не трябва да се …
21:07 Ticket #85 (Storage за изображения) created by wqw
* Storage с навигация * Селектор

01/28/2008:

12:14 Ticket #84 (Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако ...) created by cveti
Приключването на какъвто и да е документ без редове в Търг. с-ма (в …

01/25/2008:

19:03 Ticket #76 (Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж)) closed by wqw
fixed
19:02 Ticket #82 (Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми) closed by wqw
fixed
19:02 Ticket #81 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми) closed by wqw
fixed
19:02 Ticket #80 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми) closed by wqw
fixed
17:59 Ticket #83 (Справката Върнати стоки от клиенти гърми) closed by wqw
fixed
17:45 Ticket #13 (Кредитни известия към повече от една фактура) closed by pgbr
fixed
11:48 Ticket #83 (Справката Върнати стоки от клиенти гърми) created by cveti
[…]
11:21 Ticket #82 (Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми) created by cveti
[…]
11:17 Ticket #81 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми) created by cveti
[…]
11:14 Ticket #80 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми) created by cveti
[…]

01/24/2008:

19:21 Ticket #79 (Генерацията в Документ за ревизия не работи коректно) closed by wqw
fixed
16:34 Ticket #79 (Генерацията в Документ за ревизия не работи коректно) created by cveti
Каквато и категория да дефинирам във формата "Генериране Документ за …

01/23/2008:

20:51 Ticket #75 (Кеширане на форма за печат на документи) closed by wqw
fixed

01/22/2008:

20:56 Ticket #72 (Покупки - избор на продукти) closed by wqw
worksforme
20:54 Ticket #73 (Премахване на links explorer и интегрирането му в свързани док.) closed by wqw
fixed

01/21/2008:

20:53 Ticket #6 (MsgBox да може да ползва bbcode) closed by wqw
fixed: Засега остава сива
18:05 Ticket #78 (Гърми при приключване на Протокол за ревизия) closed by wqw
fixed
17:30 Ticket #77 (Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се ...) closed by wqw
fixed
16:14 Ticket #78 (Гърми при приключване на Протокол за ревизия) created by cveti
[…]
11:12 Ticket #77 (Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се ...) created by cveti
При създаване на нов ДПрод/ДПок, във форма Документ за …

01/18/2008:

20:41 Ticket #35 (При натискане на бутон за избор на база, сплаша излиза на фокус над формата) closed by wqw
fixed
13:14 Ticket #70 (DEP на права на групи) closed by wqw
fixed

01/17/2008:

20:09 Ticket #76 (Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж)) created by wqw
* usp_mng_Rep_GrossMarge * usp_mng_Rep_GrossMargeCg * …

01/15/2008:

16:37 Ticket #75 (Кеширане на форма за печат на документи) created by wqw
11:21 Ticket #74 (При печат на ДПрод да се визуализира име на Дилър) created by igbr
Някъде при печат на документа за продажба да се визуализира името на дилъра
09:07 Ticket #73 (Премахване на links explorer и интегрирането му в свързани док.) created by wqw

01/14/2008:

21:01 Ticket #71 (Кредитни известия от покупки) closed by wqw
fixed
16:51 Ticket #72 (Покупки - избор на продукти) created by pgbr
База Detex_Prgr на Dev-a, продуктите са газобетон Газобетон …
16:49 Ticket #71 (Кредитни известия от покупки) created by pgbr
При смяна на типа на кредитното не се премества минуса в редовете
12:00 Ticket #70 (DEP на права на групи) created by wqw
Да се види на машината на PGBR защо не работи

01/12/2008:

19:21 Ticket #21 (Картон на стока няма тотали в data-view) closed by wqw
worksforme
19:15 Ticket #20 (Кодове на продукти в таб свързани док. в редове на текущ док.) closed by wqw
fixed
18:23 Ticket #30 (Рестрикции на връзки на кредитни и дебитни) closed by wqw
fixed

01/11/2008:

23:19 Ticket #67 (Ост. количество в селектор на редове на док.) closed by wqw
fixed

01/10/2008:

20:13 Ticket #66 (Разпределение на кол. в кросове) closed by wqw
fixed
14:51 Ticket #24 (Справка Проследяване на заявки да се съобразява със складовите документи) closed by alk
fixed
14:26 Ticket #69 (Връзки с документи в склад и каса) closed by wqw
fixed
14:22 Ticket #69 (Връзки с документи в склад и каса) created by wqw
* Счетоводни документи
12:27 Ticket #68 (Аналитична ведомост н а портфейл - свързани документи) closed by alk
fixed
12:26 Ticket #64 (CgDeliveryPlace д асе увеличи на 255 във всички темп таблици на всички ...) closed by alk
fixed
12:26 Ticket #41 (Усвояване на аванс (от IGBR)) closed by alk
fixed
12:26 Ticket #23 (Гърми при недефиниран Док. тип във филтър форма Проследяване на завки) closed by alk
fixed
12:25 Ticket #27 (Мениджмънт >> Справка Продажби по продукти/материали не работи) closed by alk
fixed
12:25 Ticket #25 (Справка Реализация >> Групировката по продукт не визуализира името на ...) closed by alk
fixed

01/09/2008:

20:11 Ticket #36 (Проблем при Генериране на номер на фактура от нова покупка) closed by wqw
fixed
17:39 Ticket #68 (Аналитична ведомост н а портфейл - свързани документи) created by pgbr
Когато се пуска аналитична ведомост на портфейл за банкова сметка , в …

01/08/2008:

17:07 Ticket #67 (Ост. количество в селектор на редове на док.) created by wqw
Параметър спрямо кой крос да се връща оставащо количество за усвояване.
17:06 Ticket #66 (Разпределение на кол. в кросове) created by wqw
Изчерпване на количеството в редовете, а не пропорционално, както е в …
15:33 Ticket #17 (Find/Replace в editable grid-ове) reopened by wqw
15:33 Ticket #17 (Find/Replace в editable grid-ове) closed by wqw
fixed
14:36 Ticket #29 (Заявки - Фисто) closed by pgbr
wontfix
14:33 Ticket #37 (Генериране на счетоводно записване за плащане) closed by wqw
fixed
14:31 Ticket #53 (Генериране на счет. док от касов док.) closed by pgbr
fixed
14:31 Ticket #52 (Генериране на счет. док от складов док) closed by pgbr
fixed
14:17 Ticket #26 (Нов скин на Оферта) closed by pgbr
fixed
13:13 Ticket #65 (BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN)) created by pgbr
В Дневник на сметка,визуализация по "Хронология на док. дата" не …
13:11 Ticket #64 (CgDeliveryPlace д асе увеличи на 255 във всички темп таблици на всички ...) created by pgbr
Процедури: * usp_inv_Rep_InvSupPmt * usp_sup_Get_Documents * …
13:09 Ticket #63 (Имплементиране на Cost Objects) created by pgbr
13:09 Ticket #62 (Издаване на валутни фактури) created by pgbr
13:08 Ticket #61 (Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. ...) created by pgbr
13:08 Ticket #60 (Изписване на МЗ) created by pgbr
13:07 Ticket #59 (Скин на ф-ра с акциз) created by pgbr
13:07 Ticket #58 (Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите) created by pgbr
* Обзавеждането им при избор на продукт от селектора
13:06 Ticket #57 (Имплементиране на персонални ценови листи) created by pgbr
13:05 Ticket #56 (Контрагенти - секюрити в/у нов таб със специални настройки на контрагента) created by pgbr
13:05 Ticket #55 (Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни) created by pgbr
13:05 Ticket #54 (Нова схема за преизчисляване на складовете е счет и търговската с-ма) created by pgbr
13:04 Ticket #53 (Генериране на счет. док от касов док.) created by pgbr
13:03 Ticket #52 (Генериране на счет. док от складов док) created by pgbr
13:01 Ticket #51 (При генериране на счет. записване от ф-ра да се генерират като втори ...) created by pgbr
ExCo? - при сервизиране - фактурира се услуга, а се изпиват труд и …
12:59 Ticket #50 (Свързване на генерираните счетоводни док. от каса и банка в търг. ...) created by pgbr
12:58 Ticket #49 (Генерация на начални салда в складовете към дата) created by pgbr
12:57 Ticket #48 (Сравняване на количествена оборотна ведомост с картон на стока) created by pgbr
12:57 Ticket #47 (На всички рипорти да излиза името на фирмата потребител) created by pgbr
12:56 Ticket #46 (Водене на серийни номера в търговските складове) created by pgbr
12:55 Ticket #45 (Партиди в търговки и счетоводен склад) created by pgbr
12:54 Ticket #44 (Генериране на ф-ра от счетоводни наличности) created by pgbr
Генериране на ф-ра от счетоводни наличности
12:54 Ticket #43 (Задбалансови сметки) created by pgbr
1. Дефиниция на задбалансови сметки - колона в сметкоплана 2. Чек за …
12:53 Ticket #42 (Справка дневник на сметка) created by pgbr
Не работи коректно с Валути.. Трябва да се на прави major refactoring …
12:52 Ticket #41 (Усвояване на аванс (от IGBR)) created by pgbr
При усвoяване на аванс, системата да не допуска да се усвои по-голяма …
12:49 Ticket #40 (Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ) created by igbr
Ако имам две различни основания за прилагане, които са свързани с една …
12:48 Ticket #39 (BUG: Автоматичен размер на колоните на списък) created by igbr
Под Windows XP автоматичния размир на колоните на работи коректно. …
12:48 Ticket #38 (Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове) created by igbr
Updata на последни доставни цени от покупка с много редове е много бавен.
12:47 Ticket #37 (Генериране на счетоводно записване за плащане) created by igbr
При генерирането на счетоводно записване за плащане, системата да …
12:24 Ticket #36 (Проблем при Генериране на номер на фактура от нова покупка) created by igbr
При въвеждане на нова покупка, ако не задам номер на документи, …
12:23 Ticket #35 (При натискане на бутон за избор на база, сплаша излиза на фокус над формата) created by igbr
При натискане на бутона за избор на база във форма Настройки, сплаша …
12:22 Ticket #34 (Нова проверка във връзките на документите между Продажба и Склад) created by igbr
Само загатвам също! Трябва да се обсъди. Въпрос на сигурност е! При …
12:20 Ticket #33 (Нов тип Документ в склада - Искане за отпускане на МЗ) created by igbr
Да се създаде нов тип документ директно в склада - Искане за отпускане …
12:19 Ticket #32 (Забрана на приключване на РСД без продажба) created by igbr
Само го загатвам! Може би трябва да бъде въпрос на security, тъй като …
12:19 Ticket #31 (Имплементиране на Промоции) created by igbr
В Ценови листи добавяне на таб с дефиниции на свързани промоционални …
12:19 Ticket #30 (Рестрикции на връзки на кредитни и дебитни) created by igbr
Да не може да се свързват документи от различни групи. Кредитни и …
12:16 Ticket #29 (Заявки - Фисто) created by igbr
От Фисто искат заявките да имат Цени и ТО. Да представляват нещо като …
12:15 Ticket #28 (Показване/скриване на жълта лента с описание на филтър) created by cveti
Принципно да се помисли къде да се сложи на някой popup меню за …
12:14 Ticket #27 (Мениджмънт >> Справка Продажби по продукти/материали не работи) created by cveti
Независимо от това, какви реквизити избирам във филтър-формата, …
12:14 Ticket #26 (Нов скин на Оферта) created by cveti
Идеята е да се направи скин, който да е копие на "Графичен печат на …
12:12 Ticket #25 (Справка Реализация >> Групировката по продукт не визуализира името на ...) created by cveti
Справка Реализация >> Избирам изглед на справката да е Списък с данни. …
12:11 Ticket #24 (Справка Проследяване на заявки да се съобразява със складовите документи) created by cveti
Справката Проследяване на заявки да визуализира изпълнени/ неизпълнени …
12:10 Ticket #23 (Гърми при недефиниран Док. тип във филтър форма Проследяване на завки) created by cveti
Справка Проследяване на заявки Избирам Филтър-Проследяване на заявки …
12:05 Ticket #22 (Проблемите с permissions като bll error на валидирането на потребител ...) created by wqw
Zabrawil si da pusnesh 06. Grant Perm.sql sled apply-wane na 03. Views …
12:04 Ticket #21 (Картон на стока няма тотали в data-view) created by wqw
Нещо се бърка заради плащанията във футера
12:04 Ticket #20 (Кодове на продукти в таб свързани док. в редове на текущ док.) created by wqw
Ако е пусната опцията в базата да се конкатенират в името не излизат
12:03 Ticket #19 (Компресия на NoteRtf) created by wqw
12:02 Ticket #18 (Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка) created by wqw
12:02 Ticket #17 (Find/Replace в editable grid-ове) created by wqw
12:02 Ticket #16 (Възможност за e-mail-ване на забравена парола) created by wqw
12:01 Ticket #15 (Интрастат декларация) created by wqw
12:01 Ticket #14 (Работа с периоди по филтри) created by wqw
* избор на предефинирани периоди: Днес, Вчера, Последна седмица, …
12:00 Ticket #13 (Кредитни известия към повече от една фактура) created by wqw
За Дебитни известия и вътрешно-фирмени документи също
11:59 Ticket #4 (Първа проба) closed by wqw
wontfix
11:56 Ticket #12 (Именни дни спрямо великден) created by wqw
11:51 Ticket #11 (impl на изтриване в UI със затапени записани процедури) created by wqw
11:50 Ticket #10 (Audit log) created by wqw
Имплементация: * таблица + записана * VB функция в container * log …
11:49 Ticket #9 (Toolbar за редакция на RTB) created by wqw
За Notes колони на номенклатури. Да има шрифт, размер, …
11:49 Ticket #8 (Печат права по функционалности и данни) created by wqw
11:48 Ticket #7 (Форма настройка на профили да ползва listview) created by wqw
11:31 Ticket #6 (MsgBox да може да ползва bbcode) created by wqw
Може също да се помисли за two-color background както е във Vista
11:10 Ticket #5 (Имена на view-та на кросове) created by wqw
* v_x_req_inv_Rows -> v_x_req_pro_Rows * v_x_req_sup_Rows -> …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.