Timeline


and

02/10/2008:

18:36 Ticket #101 (Инстлация на Personal да patch-ва база на 1.0) created by wqw
18:35 Ticket #100 (Интегриране на служители с контрагенти) created by wqw
* Тригер за постване на персони при създаване на служител (same ID) * …

02/08/2008:

22:16 Ticket #99 (Изчистване на артефакти на DateTime Picker под Vista) created by wqw
* Locked и празен се популира с текуща дата на фокусиране …
14:56 Ticket #97 (Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка:) closed by wqw
fixed
14:53 Ticket #95 (Ценовите листи не се update-тват) closed by wqw
fixed
14:23 Ticket #96 (Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти") closed by pgbr
worksforme: Не е бъг

02/07/2008:

18:27 Ticket #98 (Некоректен Остатък в справка 'Върнати стоки от клиент') created by cveti
Тествам в Dreem15_Help: По Продажба 2850 няма КДПрод и остатъка е …
15:25 Ticket #97 (Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка:) created by cveti
[…] P.S.Въпреки тази грешка, ПКО се генерира.
13:35 Ticket #94 (Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове) closed by pgbr
fixed: Пачната е и базата на Фактор
13:04 Ticket #96 (Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти") created by cveti
РКО със знак минус (Плащане по КДПрод) се натрупва както в Приход-а, …
12:43 Ticket #95 (Ценовите листи не се update-тват) created by cveti
При приключване на ДПок, доставните цени на продуктите не се актуализират.
12:15 Ticket #94 (Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове) created by cveti
Филтрирам по: -Тип на справката - Ценова листа с лого - Дефинирам …

02/06/2008:

16:02 Ticket #93 (Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие) created by wqw
13:12 Ticket #92 (Persistence на документи) created by wqw
13:11 Ticket #91 (Detachable списъци) created by wqw

02/05/2008:

11:32 Ticket #74 (При печат на ДПрод да се визуализира име на Дилър) closed by wqw
fixed

02/04/2008:

18:04 Ticket #90 (Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол ...) closed by wqw
fixed
18:03 Ticket #89 (Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи)) closed by wqw
fixed
13:23 Ticket #90 (Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол ...) created by cveti
[…]
12:56 Ticket #89 (Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи)) created by cveti
Създавам два ДПрод. Към тях генерирам КДПрод. Отварям ДПрод >> 'Връзки …
12:36 Ticket #88 (Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + ...) created by wqw
09:36 Ticket #87 (В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи) closed by alk
fixed

02/03/2008:

20:02 Ticket #38 (Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове) closed by wqw
fixed: Преработена usp_sup_SetState да ползва CURSOR за модификация на ценова …
18:26 Ticket #86 (Селектор за избор на файл омазва суфикси) closed by wqw
fixed

02/01/2008:

17:13 Ticket #87 (В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи) created by igbr

01/30/2008:

21:10 Ticket #84 (Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако ...) closed by wqw
wontfix
21:09 Ticket #86 (Селектор за избор на файл омазва суфикси) created by wqw
Ако опцията Show file extension е изключена в Explorer не трябва да се …
21:07 Ticket #85 (Storage за изображения) created by wqw
* Storage с навигация * Селектор

01/28/2008:

12:14 Ticket #84 (Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако ...) created by cveti
Приключването на какъвто и да е документ без редове в Търг. с-ма (в …

01/25/2008:

19:03 Ticket #76 (Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж)) closed by wqw
fixed
19:02 Ticket #82 (Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми) closed by wqw
fixed
19:02 Ticket #81 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми) closed by wqw
fixed
19:02 Ticket #80 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми) closed by wqw
fixed
17:59 Ticket #83 (Справката Върнати стоки от клиенти гърми) closed by wqw
fixed
17:45 Ticket #13 (Кредитни известия към повече от една фактура) closed by pgbr
fixed
11:48 Ticket #83 (Справката Върнати стоки от клиенти гърми) created by cveti
[…]
11:21 Ticket #82 (Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми) created by cveti
[…]
11:17 Ticket #81 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми) created by cveti
[…]
11:14 Ticket #80 (Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми) created by cveti
[…]

01/24/2008:

19:21 Ticket #79 (Генерацията в Документ за ревизия не работи коректно) closed by wqw
fixed
16:34 Ticket #79 (Генерацията в Документ за ревизия не работи коректно) created by cveti
Каквато и категория да дефинирам във формата "Генериране Документ за …

01/23/2008:

20:51 Ticket #75 (Кеширане на форма за печат на документи) closed by wqw
fixed

01/22/2008:

20:56 Ticket #72 (Покупки - избор на продукти) closed by wqw
worksforme
20:54 Ticket #73 (Премахване на links explorer и интегрирането му в свързани док.) closed by wqw
fixed

01/21/2008:

20:53 Ticket #6 (MsgBox да може да ползва bbcode) closed by wqw
fixed: Засега остава сива
18:05 Ticket #78 (Гърми при приключване на Протокол за ревизия) closed by wqw
fixed
17:30 Ticket #77 (Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се ...) closed by wqw
fixed
16:14 Ticket #78 (Гърми при приключване на Протокол за ревизия) created by cveti
[…]
11:12 Ticket #77 (Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се ...) created by cveti
При създаване на нов ДПрод/ДПок, във форма Документ за …

01/18/2008:

20:41 Ticket #35 (При натискане на бутон за избор на база, сплаша излиза на фокус над формата) closed by wqw
fixed
13:14 Ticket #70 (DEP на права на групи) closed by wqw
fixed

01/17/2008:

20:09 Ticket #76 (Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж)) created by wqw
* usp_mng_Rep_GrossMarge * usp_mng_Rep_GrossMargeCg * …

01/15/2008:

16:37 Ticket #75 (Кеширане на форма за печат на документи) created by wqw
11:21 Ticket #74 (При печат на ДПрод да се визуализира име на Дилър) created by igbr
Някъде при печат на документа за продажба да се визуализира името на дилъра
09:07 Ticket #73 (Премахване на links explorer и интегрирането му в свързани док.) created by wqw

01/14/2008:

21:01 Ticket #71 (Кредитни известия от покупки) closed by wqw
fixed
16:51 Ticket #72 (Покупки - избор на продукти) created by pgbr
База Detex_Prgr на Dev-a, продуктите са газобетон Газобетон …
16:49 Ticket #71 (Кредитни известия от покупки) created by pgbr
При смяна на типа на кредитното не се премества минуса в редовете
12:00 Ticket #70 (DEP на права на групи) created by wqw
Да се види на машината на PGBR защо не работи

01/12/2008:

19:21 Ticket #21 (Картон на стока няма тотали в data-view) closed by wqw
worksforme
19:15 Ticket #20 (Кодове на продукти в таб свързани док. в редове на текущ док.) closed by wqw
fixed
18:23 Ticket #30 (Рестрикции на връзки на кредитни и дебитни) closed by wqw
fixed

01/11/2008:

23:19 Ticket #67 (Ост. количество в селектор на редове на док.) closed by wqw
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.