Timeline


and

03/04/2008:

17:52 Ticket #108 (Добавяне на колона Забележка във фасети) closed by alk
fixed
17:52 Ticket #88 (Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + ...) closed by alk
fixed
17:42 Ticket #28 (Показване/скриване на жълта лента с описание на филтър) closed by wqw
fixed: Добавени ucsMnuViewToolbars и ucsMnuViewFilterInfoNote в контекстното …
16:21 Ticket #7 (Форма настройка на профили да ползва listview) closed by wqw
fixed
13:24 Ticket #111 (Презакачане на плащания към начални салда) closed by alk
fixed
13:24 Ticket #109 (Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док.) closed by alk
fixed
12:20 Ticket #22 (Проблемите с permissions като bll error на валидирането на потребител ...) closed by wqw
fixed: Case-а е вкаран в общата схема за обработка на грешки при достъпване …
11:57 Ticket #12 (Именни дни спрямо великден) closed by wqw
fixed
10:48 Ticket #50 (Свързване на генерираните счетоводни док. от каса и банка в търг. ...) closed by pgbr
fixed
10:46 Ticket #106 (Генериране на КИПрод към Аванс) closed by pgbr
wontfix

03/03/2008:

23:13 Ticket #47 (На всички рипорти да излиза името на фирмата потребител) closed by wqw
fixed

03/02/2008:

19:35 Ticket #18 (Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка) closed by wqw
fixed: Реализирана е концепцията в справка Реализация -- от data-view може да …

03/01/2008:

22:26 Ticket #40 (Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ) closed by wqw
fixed: Добавени Основание за прилагане и ДДС ставка в панел Документ
20:24 Ticket #120 (При унищожаване на ДПрод системата да изкарва съобщение ...) closed by wqw
fixed: Да - изтрива; Не - запазва; Отказ - спира промяна на състояние
19:27 Ticket #119 (При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените ...) closed by wqw
fixed
19:20 Ticket #124 (Свързани док. да визуализират свързани през редовете) created by wqw
* Каса * Банка * Счет. док.
19:19 Ticket #93 (Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие) closed by wqw
fixed

02/28/2008:

14:24 Ticket #122 (Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена) closed by pgbr
worksforme
14:22 Ticket #123 (В "Дневник на сметка" да има възможност данните да излизат с два ...) created by pgbr

02/27/2008:

17:45 Ticket #121 (Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок) closed by wqw
fixed: Оправен същия проблем в покупки. Patch-нати Dreem15_Help и DreemV1R5
17:38 Ticket #122 (Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена) created by pgbr
При генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена - да …
12:03 Ticket #121 (Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок) created by cveti
Генерирам КДПрод от няколко ДПрод. В последствие генерирам КИПрод (от …

02/26/2008:

16:10 Ticket #120 (При унищожаване на ДПрод системата да изкарва съобщение ...) created by cveti
- При 'Да' - изтрива запазените количества. - При 'Отказ' - остават …
16:05 Ticket #119 (При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените ...) created by cveti
15:49 Ticket #118 (Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences) closed by wqw
fixed: Оправено в DreemV1R5 и в Dreem15_Help
15:09 Ticket #118 (Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences) created by cveti
Контролен панелСправка 'Проверка разпределението на разходи по …
14:11 Ticket #107 (Генериране на КИПрод към множество КДПрод) closed by wqw
fixed: Реализирано е в Покупки и Продажби

02/25/2008:

12:07 Ticket #110 (Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID ...) closed by pgbr
fixed

02/22/2008:

14:30 Ticket #117 (Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails) created by wqw
09:33 Ticket #116 (Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра)) closed by cveti
tested: Sorry! Тествам в Dreem15_Help.

02/21/2008:

18:23 Ticket #116 (Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра)) created by cveti
"Приходен касов орЕдер"
16:29 Ticket #115 (Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с ...) created by wqw

02/20/2008:

19:20 Ticket #114 (Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми:) closed by wqw
fixed
12:05 Ticket #112 (BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане) closed by alk
fixed
11:59 Ticket #114 (Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми:) created by cveti
[…]

02/19/2008:

18:00 Ticket #113 (Частично плащане по ДПок) closed by alk
fixed
17:17 Ticket #26 (Нов скин на Оферта) closed by wqw
tested
17:17 Ticket #26 (Нов скин на Оферта) reopened by wqw
16:47 Ticket #40 (Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ) reopened by wqw
16:46 Ticket #40 (Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ) closed by wqw
invalid
16:41 Ticket #85 (Storage за изображения) reopened by pgbr
16:41 Ticket #85 (Storage за изображения) closed by pgbr
invalid
16:35 Ticket #113 (Частично плащане по ДПок) created by cveti
Създавам ДПок и свързан РКО за част от дължимата сума. При …
16:34 Ticket #85 (Storage за изображения) reopened by pgbr
16:33 Ticket #85 (Storage за изображения) closed by pgbr
fixed

02/18/2008:

18:08 Ticket #102 (Фактор: Справка Печат на ценови листи) closed by wqw
fixed
17:15 Ticket #112 (BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане) created by wqw
* Проблемни записани usp_inv/sup_Gener_ProtPrihvashtaneFromInvoice * …
14:38 Ticket #111 (Презакачане на плащания към начални салда) created by pgbr
14:37 Ticket #110 (Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID ...) created by pgbr
14:35 Ticket #109 (Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док.) created by pgbr
Обзавеждане на stp_ID
11:29 Ticket #108 (Добавяне на колона Забележка във фасети) created by wqw
* Добавяне колона Note VARCHAR(1000) NOT NULL във nom_ItemsMeasures …

02/15/2008:

10:22 Ticket #103 (Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали") closed by cveti
fixed
10:22 Ticket #103 (Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали") reopened by cveti

02/14/2008:

10:59 Ticket #107 (Генериране на КИПрод към множество КДПрод) created by cveti
При генерация автоматично да обзавежда връзката между КИПрод и ФПрод.
10:55 Ticket #106 (Генериране на КИПрод към Аванс) created by cveti
10:49 Ticket #103 (Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали") closed by wqw
fixed

02/13/2008:

17:35 Ticket #105 (Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми) closed by pgbr
fixed
17:34 Ticket #104 (Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти") closed by pgbr
fixed
16:43 Ticket #105 (Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми) created by cveti
Гърми във Фактор само при избрани реквизити: - От дата: от месец …
16:22 Ticket #104 (Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти") created by cveti
Пример: В базата на Фактор >> ДПрод N1933 - 07.12.2007 …

02/12/2008:

16:32 Ticket #103 (Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали") created by cveti
"Трансформ. при фактуриране" (в Продукт/материал) да се изнесе като …
16:24 Ticket #102 (Фактор: Справка Печат на ценови листи) created by cveti
В Report-a следните колони да са show/hide в зависимост от …

02/11/2008:

16:33 Ticket #98 (Некоректен Остатък в справка 'Върнати стоки от клиент') closed by pgbr
fixed

02/10/2008:

18:36 Ticket #101 (Инстлация на Personal да patch-ва база на 1.0) created by wqw
18:35 Ticket #100 (Интегриране на служители с контрагенти) created by wqw
* Тригер за постване на персони при създаване на служител (same ID) * …

02/08/2008:

22:16 Ticket #99 (Изчистване на артефакти на DateTime Picker под Vista) created by wqw
* Locked и празен се популира с текуща дата на фокусиране …
14:56 Ticket #97 (Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка:) closed by wqw
fixed
14:53 Ticket #95 (Ценовите листи не се update-тват) closed by wqw
fixed
14:23 Ticket #96 (Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти") closed by pgbr
worksforme: Не е бъг

02/07/2008:

18:27 Ticket #98 (Некоректен Остатък в справка 'Върнати стоки от клиент') created by cveti
Тествам в Dreem15_Help: По Продажба 2850 няма КДПрод и остатъка е …
15:25 Ticket #97 (Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка:) created by cveti
[…] P.S.Въпреки тази грешка, ПКО се генерира.
13:35 Ticket #94 (Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове) closed by pgbr
fixed: Пачната е и базата на Фактор
13:04 Ticket #96 (Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти") created by cveti
РКО със знак минус (Плащане по КДПрод) се натрупва както в Приход-а, …
12:43 Ticket #95 (Ценовите листи не се update-тват) created by cveti
При приключване на ДПок, доставните цени на продуктите не се актуализират.
12:15 Ticket #94 (Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове) created by cveti
Филтрирам по: -Тип на справката - Ценова листа с лого - Дефинирам …

02/06/2008:

16:02 Ticket #93 (Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие) created by wqw
13:12 Ticket #92 (Persistence на документи) created by wqw
13:11 Ticket #91 (Detachable списъци) created by wqw

02/05/2008:

11:32 Ticket #74 (При печат на ДПрод да се визуализира име на Дилър) closed by wqw
fixed

02/04/2008:

18:04 Ticket #90 (Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол ...) closed by wqw
fixed
18:03 Ticket #89 (Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи)) closed by wqw
fixed
13:23 Ticket #90 (Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол ...) created by cveti
[…]
12:56 Ticket #89 (Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи)) created by cveti
Създавам два ДПрод. Към тях генерирам КДПрод. Отварям ДПрод >> 'Връзки …
12:36 Ticket #88 (Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + ...) created by wqw
09:36 Ticket #87 (В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи) closed by alk
fixed

02/03/2008:

20:02 Ticket #38 (Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове) closed by wqw
fixed: Преработена usp_sup_SetState да ползва CURSOR за модификация на ценова …
18:26 Ticket #86 (Селектор за избор на файл омазва суфикси) closed by wqw
fixed
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.